Repüléstudományi Közlemények https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz <p>A <strong>Repüléstudományi Közlemények</strong> (RepTudKoz)&nbsp;időszakos, lektorált on-line folyóirat kiadási célja lehetőséget teremteni a kutatók, az oktatók, doktori, valamint a mester- és alapképzésben résztvevő hallgatók kutatási eredményeik közzétételére a repüléstudomány-, illetve az ehhez kapcsolódó területeken.</p> Ludovika Egyetemi Kiadó hu-HU Repüléstudományi Közlemények 1417-0604 Pilóta nélküli légi járművek kooperatív irányítása https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6093 <p>Az autonóm járművek, így többek között a pilóta nélküli légi járművek (UAV) irányításának egyik fontos területe a járművek kooperatív irányítása. A kooperatív irányítás során megvalósítandó célkitűzés a járművek mozgásának összehangolása egy előre megadott közös, globális cél megvalósítása érdekében. Ilyen cél lehet például az UAV eljuttatása megadott időben egy előre megadott helyre (például légi utántöltés, légi kötelék kialakítása, eljutás a megfigyelési helyre, eljutás a felderítés helyére, eljutás a harci bevetés helyére, eljutás megadott határszakaszra stb.). A szerző célja bemutatni néhány lehetséges UAV bevetési forgatókönyvet és repülési feladatot, és az ezeket megvalósító irányításokat és irányítási rendszerek alapkoncepcióit. </p> Szabolcsi Róbert Copyright (c) 2022 Szabolcsi Róbert https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-18 2022-11-18 34 1 5 22 10.32560/rk.2022.1.1 A monitoringrendszerek és a pilóta nélküli légi járművek lakosságvédelmi célú alkalmazása a veszélyes üzemek környezetében https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6024 <p>Napjainkban egyre gyakoribbak a veszélyes üzemek területén történt súlyos balesetek, amelyek emberi hibára, technológiai meghibásodásra, valamint természeti események bekövetkezésére vezethetők vissza. Az ipari balesetek az esemény veszélyességi fokától függően az üzemben tartózkodó személyeken kívül az üzem körzetében lévő lakosságra és azok környezetére is hatással lehetnek. A baleset bekövetkeztével emberre és a környezetre ártalmas mérgező vegyi anyag kerülhet a levegőbe, ezért létfontosságú a monitoring- és lakossági riasztó rendszerek fejlett és gyors tevékenysége. </p> Bene Viktória Copyright (c) 2022 Bene Viktória https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-18 2022-11-18 34 1 23 42 10.32560/rk.2022.1.2 Overview of Reliability-Based Risk Assessment Methods and their Possible Application to Electronic Warfare Self-Protection Systems for Military Helicopters https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6044 <p> </p> <p>There are many uncertainties surrounding electronic warfare self-protection (EWSP) systems for military helicopters, from the design process to the operational management of the equipment. Besides the traditional qualitative analyses, more sophisticated and novel techniques, like the fuzzy theory-based method are coming to the fore. This article aims to show a few possible methods for risk assessment of electronic warfare self-protection systems for military helicopters. </p> Domán László Copyright (c) 2022 Domán László https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-18 2022-11-18 34 1 43 59 10.32560/rk.2022.1.3 A pilóta nélküli légi járművek együttműködésének lehetőségei a szárazföldi erőkkel egyes katonai műveletekben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6049 <p>A tudomány, a technológia és az ipar által megalkotott eszközök és rendszerek az élet számos területét teszik könnyebbé, hatékonyabbá és biztonságosabbá. A katonai műveletek alapesetben nem tartoznak a nyugodt, biztonságos feladatok, küldetések közé, ám a technikai fejlődés ezt a szegmenst is azon területek közé emelte, ahol lehet „biztonságosan harcolni”. Az alábbi publikációban a szerzők bemutatják, hogy a klasszikus szárazföldi katonai műveletek milyen módon válhatnak „túlélhetőbbé” a pilóta nélküli légi járművek „tudásának, képességének” támogatásával. Ezek a katonai UAV-ok képesek támogatni a szárazföldön (de akár a vízen is) harcoló katonákat, növelni a túlélési esélyeiket és a harci effektivitásukat. A szerzők célja, hogy képet fessenek az olvasó számára a szárazföldi harc során bevethető, azt támogató és a bevetés sikerét elősegítő pilóta nélküli légi járművek sokszínűségéről, a nagyvilág néhány hadseregét megvizsgálva. </p> Major Gábor Tóth Zoltán Copyright (c) 2022 Major Gábor, Tóth Zoltán https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-18 2022-11-18 34 1 61 75 10.32560/rk.2022.1.4 Pilóta nélküli légi járművek megjelenési gyakoriságának vizsgálata https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6068 <p>Ma már szinte nem találni olyan személyt, aki ne hallott volna pilóta nélküli repülőgépekről, vagy közismertebb nevükön a drónokról. Egyre intenzívebb jelenlétük az élet számos területén érzékelhető. A 21. század egyik nagy kihívása, hogy milyen módon és miként tudjuk ezeket a légi járműveket integrálni a hagyományos légi közlekedés rendszerébe. Megjelenési gyakoriságuk vizsgálatából képet kaphatunk arról, hogy ezek a pilóta nélküli légi járművek milyen gyakran és milyen magasságokban fordulnak elő leginkább. A cikkben ennek a vizsgálatnak az eredményeit kívánom bemutatni. </p> Gajdács László Copyright (c) 2022 Gajdács László https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-18 2022-11-18 34 1 77 90 10.32560/rk.2022.1.5 A polgári repülés és repülőterek fejlődése, a modern repülőterek létesítésének, korszerűsítésének szempontjai https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6074 <p>Annak ellenére, hogy napjainkban a modern repülőgépekkel való repülés biztonságos, a fel-és leszállások zavarmentes végrehajtásához szükség van jól felszerelt és infrastrukturálisan jól kiépített repülőterekre. A repülőterek létesítményeinek kiépítése és működtetése költséges a repülés technikai fejlődése, a repülőterek amortizációja, a jogszabályi környezet, az üzemeltetési, őrzés-védelmi eljárások és módszerek stb. folyamatos változása miatt. A szerző ebben a cikkben feltárja és rendszerezi a polgári repülés és repülőterek fejlődésének fontosabb korszakait, jellemzőit, a repülőterek létesítésével, korszerűsítésével szemben támasztott követelményeket, továbbá ismerteti a mai modern polgári repülőterek létesítésének, működésének alapvető jogszabályi előírásait. </p> Szabó István László Copyright (c) 2022 Szabó István László https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-18 2022-11-18 34 1 91 109 10.32560/rk.2022.1.6 Számítógépes teljesítményanalízis helyettesítő függvényekkel https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6103 <p>Az eddig alkalmazott és a hatóság által elfogadott módszerek hatalmas munkával előállított diszkrét értékhalmazokból választották ki a megadott peremfeltételek alapján az eredményeket (legtöbb esetben teljesítménykorlátozott tömegértékeket) a repülés különböző fázisaiban. Többnyire az így kapott értékek elemzése történt meg algoritmusok segítségével, megadva az üzemeltetőnek az adott feladatra vonatkozó MATOM1 és az OM2 ismeretében a legfontosabb értéket, az ATL3-t. Egy szofisztikált megoldásnak ezek figyelembevételével kell segítséget nyújtani a terhelési dokumentáció elkészítéséhez is.</p> Szilágyi Dénes Copyright (c) 2022 Szilágyi Dénes https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-18 2022-11-18 34 1 111 127 10.32560/rk.2022.1.7 Magasságfüggő oxigénhiány és a Covid–19-világjárvány https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6007 <p>A katonai repülésben a pilóta pillanatnyi cselekvőképtelenségét okozó repülésélettani kockázatok közül a hypobárikus (magasságfüggő) hypoxia még napjainkban is komoly fenyegetést jelent. A repülésbiztonsági statisztikák és a baleset-kivizsgálások adatai szerint növekvő számban és arányban felmerül a gyanú, hogy az új típusú fedélzeti oxigénforrások (OBOGS)1 nem képesek minden pillanatban megfelelő oxigénkínálatot biztosítani, így a pilóta mint operátor pillanatnyi fizikai-szellemi teljesítménye elégtelenné válhat. Barokamrában hypobárikus hypoxiában virtuális (VR)2 repülés alatti vizsgálati eredményeink megerősítik, hogy az ellentmondó kompenzációs mechanizmusok, a szív–agy- tengely kiszámíthatatlan stresszreakciója miatt az agysejtekben elhúzódó oxigénfelhasználási zavar léphet fel. A korszerű vadászgépeken bekövetkező hypoxiás halálesetek mint UPE3-elemzése különösen indokolt a Covid–19-világjárvány okozta megbetegedés után, amikor a vírusfertőzés okozta tüdőgyulladás és légzőfelszínvesztés (ARDS)4 még gyógyulás után is, elhúzódó jelleggel tovább rontja a fenti élettani folyamatokat. </p> Szabó Sándor András Nagy-Bozsoky József Tótka Zsolt Copyright (c) 2022 Szabó Sándor András, Nagy-Bozsoky József, Tótka Zsolt https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-18 2022-11-18 34 1 129 149 10.32560/rk.2022.1.8 A Magnus Fusion 213 tanúsításának tapasztalatai https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6115 <p>Az első hazánkban tervezett és készült repülőgép típusalkalmassági engedélyének megszerzése során fontos tapasztalatok gyűltek össze. A cikkben először a tanúsítás folyamatának lépéseit foglaltuk össze, majd a berepülés során alkalmazott műszereket és érzékelőket mutatjuk be. A berepülési programot a keresztstabilitás és az emelkedési képesség mérésén keresztül szemléltetjük. Továbbá részletesen ismertetjük azt az adatgyűjtő és telemetriarendszert, amelyet a tanúsítási feladatokon túl a repülőgép tulajdonságainak optimalizálására fejlesztettünk. </p> Gáti Balázs Fehér Balázs Illés Zoltán Copyright (c) 2022 Gáti Balázs, Fehér Balázs, Illés Zoltán https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-18 2022-11-18 34 1 151 164 10.32560/rk.2022.1.9 A „lakott terület” és kapcsolódó fogalmak jelentősége a pilóta nélküli légi járművek alkalmazásában https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6134 <p>A pilóta nélküli légijármű-rendszerek használatával kapcsolatosan a felhasználók igen jelentős problémával néznek szembe a 2021. év eleje óta hatályos európai uniós jogszabályok Magyarországon való alkalmazása révén. A kihívás abból adódik, hogy az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet rendelkezéseit kiegészítik hazai jogszabályok, amelyek közül a légi közlekedésről szóló törvény 2020 decemberében bevezetett módosítása igen erős korlátozó feltételeket szabott meg a lakott terület feletti pilóta nélküli légi járművek használatára vonatkozóan, miközben a törvény nem határozta meg, hogy mi is számít lakott területnek, és azon belül mi a sűrűbben, illetve ritkán lakott terület. </p> Sándor Zsolt Pusztai Máté Copyright (c) 2022 Sándor Zsolt, Pusztai Máté https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-18 2022-11-18 34 1 165 179 10.32560/rk.2022.1.10 Az új lengyel központi repülőtér és közlekedési csomópont stratégiai jelentősége https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6157 <p>Lengyelország új központi repülőteret épít Varsó közelében, amely a közúti és vasúti közlekedés új csomópontjaként gyorsan elérhető lesz egész Lengyelországból. A légikikötő építését és a kapcsolódó közlekedési és urbanisztikai fejlesztéseket egységben kezeli a lengyel kormányzat. A tanulmány a projekt ismertetése mellett áttekinti a tudományos igénnyel megfogalmazott kritikákat és alternatív elképzeléseket, majd elemzést ad a lengyel repülőterek és a lengyel légitársaság földrajzi és piaci lehetőségeiről. A Covid–19-válság és az Oroszországgal kapcsolatos szankciók komoly kihívás elé állították a lengyel gazdaságot és a légi közlekedést. A nagyszabású fejlesztések hozzájárulhatnak Lengyelország válságok utáni gazdasági kiemelkedéséhez, új távlatokat nyithatnak a légi közlekedés számára. Egy ilyen volumenű projekt ugyanakkor jelentős kockázatokat is hordoz. A megvalósíthatóság terén komoly pénzügyi korlátok jelentkezhetnek. A szűk gazdasági értelemben vett megtérülés kétséges, ugyanakkor a fejlesztések hozzájárulhatnak Lengyelország és a lengyel légitársaság stratégiai jelentőségű újrapozicionálásához. </p> Szilágyi Balázs Copyright (c) 2022 Szilágyi Balázs https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-18 2022-11-18 34 1 181 193 10.32560/rk.2022.1.11 Autonóm járművek kooperatív irányítása https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6099 <p>Az elmúlt és a következő évek egyik nagy kihívása az autonóm (A) járművek kooperatív irányítása. Az autonóm járművek, mint például a pilóta nélküli légi jármű (AUAV), a vezető nélküli felszíni jármű (AUGV), a vízfelszíni jármű (AUSV) kooperatív irányítása viszonylatában számos esetben találkozunk olyan forgatókönyvvel, hogy egy-egy közös cél (például UAV zárt kötelékes repülési alakzatainak létrehozása, vagy az UAV repülési alakzatának bontása, UAV földi utántöltése, felderítő UAV-repülések, UAV leszállása autonóm földi jármű fedélzetére, UAV automatikus leszállása hajók fedélzetén stb.) elérése érdekében a különféle autonóm járművek együttműködnek egymással. A szerző célja néhány speciális UAV-alkalmazás koncepciójának leírása, és a fő kooperatív irányítási stratégiák bemutatása. </p> Szabolcsi Róbert Copyright (c) 2022 Szabolcsi Róbert https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-18 2022-11-18 34 1 195 215 10.32560/rk.2022.1.12 A légierő fejlesztésének következő lépcsője, az Airbus H225M típusú helikopter https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6261 <p>Mint minden szakmában, a honvédelemben dolgozók között is tetten érhető az egészséges rivalizálás. Nemcsak a szárazföld-légierő vonatkozásában, de a repülésen belül is „versengés” érezhető a „forgószárnyasok” és a „merevszárnyasok” között. Ezek a csipkelődések az amúgy is erős „harci morált” fenntartják, még inkább erősítik – ez nem kétséges. Ahhoz sem fér kétség, hogy a haza védelmében mindkét fegyvernemnek jelentős feladatrendszere és a történelem során sokszor bizonyítottan, elévülhetetlen érdemei vannak. A 2016-ban elindított Zrínyi 2026 elnevezésű program remek lehetőséget biztosít az előttünk álló időszak további kimagasló eredményeihez, amelyhez csúcstechnológia párosul. A publikációban az olvasó megismerkedhet a Magyar Honvédség légierejét érintő és a következő évtizedekre jelentős hatással lévő haderőfejlesztési program egy bizonyos elemével, a Franciaországból érkező Airbus H225M típusú helikopterrel. </p> Major Gábor Borgulya János Szilvássy László Békési Bertold László Copyright (c) 2022 Major Gábor, Borgulya János, Szilvássy László , Békési Bertold László https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-18 2022-11-18 34 1 217 230 10.32560/rk.2022.1.13