Repüléstudományi Közlemények https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz <p>A <strong>Repüléstudományi Közlemények</strong> (RepTudKoz)&nbsp;időszakos, lektorált on-line folyóirat kiadási célja lehetőséget teremteni a kutatók, az oktatók, doktori, valamint a mester- és alapképzésben résztvevő hallgatók kutatási eredményeik közzétételére a repüléstudomány-, illetve az ehhez kapcsolódó területeken.</p> Ludovika Egyetemi Kiadó hu-HU Repüléstudományi Közlemények 1417-0604 Data science workflow a radaradat-elemzésben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/4206 <p class="RTKRezume" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">Az adatelemzés a 21. század egyik leginkább felkapott szakterülete. Ennek egyik oka vélhetően a fejlett, neurális hálózatokon alapuló gépi tanulási algoritmusok megjelenése, amivel a lehetőségek látszólag korlátlanok. Ebből következően azon cégeknek, amelyek nem szeretnének a versenyben lemaradni, komoly energiákat kell ebbe a területbe fektetni. Sokszor azonban elsikkadnak a gépi tanuló algoritmus futtatása előtti teendők, az adatok tisztítása, transzformálása, a felhasználni kívánt modellnek megfelelő magyarázó változók előállítása, amelyek sok esetben nagyobb hatást gyakorolnak az eredményre, mint a választott gépi tanuló algoritmus vagy annak paraméterei. Számos ingyenes eszköz elérhető több különböző programozási nyelvben, amivel ezek a munkafolyamatok hatékonyan végezhetők, de az ATM1-fókuszú radaradat-elemzésben egyedi elemző eszközök fejlesztése is szükséges lehet. A cikk célja, hogy egy ilyen eszközzel szemben támasztott követelmények egy részhalmazát konkrét példákon keresztül bemutassa. </p> Madácsi Richárd Copyright (c) 2022 Madácsi Richárd https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-26 2022-08-26 33 3 5 24 10.32560/rk.2021.3.1 75 éve végezte Bay Zoltán holdradarkísérletét – a magyar űrtevékenység kezdetei és jelene https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5413 <p>2021. február 6-án ünnepeltük a 75. évfordulóját annak, hogy Bay Zoltán fizikaprofesszor és csapata a Tungsram kutatólaboratóriumában észlelte a Holdra bocsátott radarhullámok visszhangját forradalmian új mérési technikájával. A háború után mostoha körülmények között elvégzett, világhírű kísérlet a magyar űrtevékenység és a nemzetközi radarcsillagászat kezdetét is jelentette. A holdradarkísérletek jelentősége abban állt, hogy ezek voltak az első természettudományos vizsgálatok, amelyeket Földön kívüli tárgyon végeztek. Az égitestekről szerzett ismeretek évezredeken keresztül kizárólag passzív megfigyeléseken alapultak, de a mikrohullámú technika lehetővé tette a távoli objektumok fizikai vizsgálatát is. Tulajdonképpen ekkor bizonyosodott be, hogy a Hold egy anyagi jellemzőkkel rendelkező tárgy, jól meghatározható távolságra a Földtől. Magyarországon jelenleg számos nemzetközi űripari együttműködési és kutatási projekt folyik, amelyek évről évre egyre több jelentős magyar szellemi és technológiai hozzáadott értéket hoznak létre. Az immáron több mint 75 éves múlttal büszkélkedő magyar űrkutatás és űrtevékenység komoly potenciállal rendelkezik. E tanulmány a magyar űrtevékenység főbb résztvevőit, projektjeit, sikereit és eredményeit kívánja bemutatni a kezdetektől napjainkig. </p> Novoszáth Péter Copyright (c) 2022 Novoszáth Péter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-26 2022-08-26 33 3 25 41 10.32560/rk.2021.3.2 A szaknyelvi kifejezések használata az Oroszországi Föderáció polgári repülésében https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5471 <p>A rádió-távbeszélő kifejezések és a szakzsargon pontos ismerete és helyes használata nélkülözhetetlen a légijármű- vezetők és a légiforgalmi irányítók munkájában. Megfelelő alkalmazás mellett lehetővé válik egy repülőtér számára a precíz munkavégzés, valamint a fel- és leszálló járművek biztonságos mozgása és közlekedése. Ezen területre az Oroszországi Föderációban különösen nagy hangsúlyt fektetnek, speciális szabályozások mellett. </p> Merényi Vivien Copyright (c) 2022 Merényi Vivien https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 33 3 43 48 10.32560/rk.2021.3.3 The Battle of Britain and Its Opponents https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5611 <p>The Battle of Britain was the biggest and the most important air battle during the Second World War (10 July 1940 – 31 October 1940) in which the pilots of Royal Air Force and the Luftwaffe fought against each other. It can be divided into four major sections where serious technological advances took place, influencing its outcome.</p> Petra Kovács Copyright (c) 2022 Petra Kovács https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-26 2022-08-26 33 3 49 55 10.32560/rk.2021.3.4 The Role of Drones in the Electricity Sector https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5648 <p>Similarly to the separation and development of electricity systems, the golden age of aviation dates back to the last century. Admittedly, in the beginning, the two technologies did not have much effect on each other; however, in the 21st century, these two systems in many cases cross each other’s paths in everyday life, while performing the operation and maintenance tasks. In this paper, the author describes how a modern electricity infrastructure is built up and explains the process used for transferring electric power generated by the power plants to the consumers. In addition, this paper familiarises the reader with the procedures and methods allowing to assign more and more functions and tasks to the drone technology and to assure its efficient integration with certain elements of the energy system. </p> Jurás Zsolt Copyright (c) 2022 Jurás Zsolt https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-26 2022-08-26 33 3 57 63 10.32560/rk.2021.3.5 Diszkrét mérési pontos eljárással történő gamma-sugárzás dóziseloszlás-mérés drón segítségével https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5661 <p>Számos dóziseloszlási térkép készítésére került sor drónra szerkesztett gammasugárzás-detektorral. A kísérletek eredményei és tapasztalatai alapján kirajzolódtak a rendszer hiányosságai és egyben a továbbfejlesztés lehetőségei. A fejlesztés elsődleges célkitűzése a kompaktabb, könnyen hordozható és üzembe helyezhető, de az előzőkhez képest érzékenyebb rendszer volt. A háttérsugárzáshoz képest (a vizsgálati területen jellemzően 0,01 mSv/h) az eddigi kísérletekben +0,009 mSv/h eltérést sikerült megbízhatóan detektálni. Jelen fejlesztésben ezt az értéket sikerült +0,005 – +0,007 mS/h-ra csökkenteni. Az érzékenység javulását elsődlegesen az egy pontra vetített mérési idő növelésével sikerült elérni. Ezt egy speciális repülésvezérlő szoftver segítségével valósítottuk meg. Ez az érzékenységnövekedés vagy nagyobb szkennelési magasságot (körülbelül +1–2 m), vagy azonos magasságon azonos repülőeszköz esetén egy felszállásból nagyobb terület felmérését teszi lehetővé. Természetesen a szkennelési magasság vagy a szkennelési sebesség jelentősen növekedhet, ha a keresett sugárforrás aktivitása nagy. A kísérleteink során természetes urán ásványt (autunit) alkalmaztunk, amelynek aktivitása messze alulmarad a mesterségesen előállított izotópokkal szemben. A kísérletsorozatban kitértünk több forrás detektálására is, ami modellezi egy esetleges baleset helyszínén szétszóródó aktív források feltérképezésének lehetőségét. Az általunk fejlesztett és bemutatott rendszer fő előnye a gyakorlatban alkalmazott felmérési eljárásokkal szemben, hogy jól mobilizálható, nagy terület felmérhető humán kezelő terepi veszélyeztetése nélkül, valamint alacsony költséggel valósítható meg a terület felmérése. A rendszer célja a forrás jelenlétének kimutatása és olyan mértékű lokalizálása, hogy azt követően kézi vagy más földi eljárással már egyszerűen lehessen pontosítani a lokalizálást. Mivel nem törekszünk centiméteres helymeghatározás-pontosságra, a mérésekhez elegendő a standard GPS-lokalizáció. A mérések során a földrajzi koordinátákat GWS’84 rendszerben értelmezzük. A bemutatott ábrákon a szélességi és hosszúsági körök koordinátáit is ebben a rendszerben tüntettük fel. </p> Molnár András Copyright (c) 2022 Molnár András https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-26 2022-08-26 33 3 65 82 10.32560/rk.2021.3.6 The Human Challenges of Modernising the Air Force https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5179 <p>The aim of my article is to provide an overview of the capability development of the Air Force’s fleet within the framework of the Zrínyi National Defence and Armed Forces Development Program and the effects of the related tasks that fundamentally affect the operator and maintenance personnel. The article briefly describes the peculiarities of the organisational culture of the Air Force, the age and position of the available personnel, which is the initial knowledge necessary for the planning of the recruitment. The article covers the complex security policy, social and technological environment to which the selection system applied by the Hungarian Armed Forces must be adapted, and which is the key to successful training and success indicators. Through personal reports, the article seeks to present a real situation about the challenges and motivations and path-finding of the personnel currently serving in military aviation. </p> Füleky András Copyright (c) 2022 Füleky András https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-26 2022-08-26 33 3 83 95 10.32560/rk.2021.3.7 Experimental Study on the Effect of Water Injection on a Micro Turbojet Engine https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5376 <p>Due to increasing emissions in the 21st century, aviation industry faces a rising pressure to reduce its contribution to air pollution. A possible way to mitigate such harmful effects on the environment is to use water injection as a thrust augmentation method which was developed in the 1960s. Since the emergence of modern engines, the need for the performance-enhancing effect of water injection has become abandoned. However, considering its beneficial impact on both emissions and engine structure, it can still be used as an alternative nowadays as well. As a result of the cooling effect of water injection, the service life of engine components extends which could also lead to a reduction in maintenance and operating costs. This paper presents how water injection on TKT-1 experimental jet engine affects performance and emissions. The modifications implemented on the test bench enabled us to obtain a measure of the water injection operation with the nozzle placed in the intake duct. Results reveal that such method has no visible impact on the increase of thrust due to the experimental environmental conditions and the limitations of the system. Nevertheless, water injection proved to be effective in reducing emissions. In addition to the beneficial effect of lower gas temperature throughout the turbine section of the engine, the emissions of NOx gases also fall significantly (i.e. 30%) compared to dry operation. </p> Beneda Károly Balajti Péter Copyright (c) 2022 Beneda Károly, Balajti Péter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-26 2022-08-26 33 3 97 109 10.32560/rk.2021.3.8 Urban Air Mobility, a 3. dimenzió (légi) bevonása a közlekedésbe https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5898 <p>A bolygó dinamikus népességnövekedése miatt többmilliós metropoliszok alakultak ki, ahol a mindennapi közlekedés a magas népsűrűség miatt problémássá vált. A kialakult helyzet a harmadik dimenzió – azaz a légi közlekedés, például légi taxik – bevonását teszi szükségessé. Ennek tipikus eszközei a VTOL1 kialakítású, alacsony zajkibocsátású és ami a legfontosabb, elektromos meghajtású repülőeszközök lehetnek. </p> Gémes Levente Copyright (c) 2022 Gémes Levente https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-26 2022-08-26 33 3 111 120 10.32560/rk.2021.3.9 A polgári pilóta nélküli légijármű-rendszerek hazai hatósági struktúrája https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5951 <p>A 2021-es év elején életbe lépett új EU-s és hazai jogszabályok, amelyek a pilóta nélküli légijármű- rendszerekre vonatkoznak, alapjaiban változtatták meg a korábbi hatósági struktúra működését. Az EU-s keretszabályok értelmében új funkciókkal kellett bővíteni a nemzetállamok hatósági megoldásait. Jelen cikkben a szerzők részletesen bemutatják azokat a hatósági tevékenységeket, amelyeket a pilóta nélküli légi járművek területén meg kell valósítania hazánknak. </p> Sándor Zsolt Pusztai Máté Copyright (c) 2022 Sándor Zsolt , Pusztai Máté https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-26 2022-08-26 33 3 121 138 10.32560/rk.2021.3.10 Mi lehetne a Gripen utódja? https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6065 <p>Egy terület feletti légtér felügyelete, védelme minden korban, minden időszakban kiemelt feladata az adott nemzetnek. Ebben a feladatban a világ minden táján a legmodernebb harci repülőgépek vállalnak szerepet. Ahhoz, hogy meghatározzuk, a legmodernebb mit is jelent pontosan, sok-sok összetevő együttállása szükséges. Ilyenek a technikai paraméterek, az üzemeltethetőségi környezet, a rendszerbe illeszthetőség, valamint a fegyverzeti anyagok beszerzésének lehetőségei. De minden felsorolt összetevő a gyártás és üzembe helyezés idejében a legmodernebb, ezt követően a használat során avul, öregszik. A légi jármű életciklusának végéhez közeledve eljön a váltás vagy a modernizálás dilemmája. A dilemmával új kérdések is születnek. Vajon az utód szintén képessé teszi-e Magyarországot, hogy még mindig a térség egyik legerősebb légiereje legyen? Megéri-e több régebbi típust venni, amelyek modern eszközökkel felszereltek, vagy kevesebb olyan típust, amelyek a legkorszerűbb eszközökkel felszereltek? A publikációban a szerzők ezekre a kérdésre keresik a válaszokat, néhány lehetséges „utód” bemutatásán keresztül. </p> Major Gábor Bodnár Balázs György Szilvássy László Copyright (c) 2022 Major Gábor, Bodnár Balázs György , Szilvássy László https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-26 2022-08-26 33 3 139 153 10.32560/rk.2021.3.11 Az autonóm felszíni közlekedés biztonságának növelése UAV-rendszerrel gyűjtött meteorológiai információk figyelembevételével https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5981 <p>Ez a tanulmány a UAV-eszközök felhasználásának lehetőségeit elemzi meteorológiai adatok gyűjtésére, az adatokból pontosított előrejelzések generálására és ezek hasznosítására, elsősorban az autonóm közúti közlekedésben. Ma jelentős hiány mutatkozik a planetáris határrétegben mért adatokban, ezek ismerete kulcsfontosságú a pontosabb előrejelzésekhez, hiszen ez az időjárást befolyásoló föld-légkör interakciók zónája. A mai dróntechnológiával az adatok megfelelő térbeli és időbeli felbontással gyűjthetők, Magyarországon 15 mérőállomásból álló adatgyűjtő rendszer képes 90% lefedettséget biztosítani. Az időjárás-előrejelző rendszerek piaca 22 milliárd HUF gazdasági-társadalmi értéket képvisel, a rendszer fejlesztésével ez az érték mint piac hasznosítható. Az autonóm járművek jelenlegi technológiai szintje mellett a legfontosabb kérdés az útszakaszok azonosítása, ahol a járművek autonóm funkciói biztonságosan használhatók az adott időjárási körülmények mellett, és a rendszer használatával ez az információ a közúti felhasználókkal megosztható. </p> Sziroczák Dávid Gál István Szilágyi Dávid Rohács József Rohács Dániel Copyright (c) 2022 Sziroczák Dávid, Gál István, Szilágyi Dávid, Rohács József, Rohács Dániel https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-26 2022-08-26 33 3 155 170 10.32560/rk.2021.3.12