A pilóta nélküli légi jármű-rendszerek integrálása a repülőtér forgalmába

doi: 10.32560/rk.2022.3.10

Absztrakt

Az UAS-ek polgári és egyéb légterekbe való integrálása már elkezdődött. Beillesztésük a légi forgalomban és a műveleti környezetben beazonosítható kockázatok csökkentésével történik. A repülőterek környezetében általában veszélyforrásként tekintenek rájuk, azonban az egyre szélesebb körű alkalmazási lehetőségeik miatt, számos feladatra költséghatékonyabb és olcsóbb megoldást jelenthetnek. Az, hogy milyen feltételek mentén integrálhatók a repülőtéri forgalomba, számos tényezőtől függ. Kutatási tervünkben olyan döntéstámogató megoldások fejlesztésén dolgozunk, amelyek VR2- AR3-eszközökkel, kockázatértékelő és -csökkentő megoldásokkal, illetve speciális ATC-eljárások4 alkalmazásával modellezik a munkadrónok és hagyományos légi járművek közös légtérben és repülőtereken való alkalmazását. Mintarepülőterünk az állami repülések célját szolgáló modellt használja kiindulási alapul.

Kulcsszavak:

repülőtér munkadrónok légi forgalmi irányítói eljárások döntéstámogató rendszer repülésbiztonság

Hogyan kell idézni

[1]
T. Vas, „A pilóta nélküli légi jármű-rendszerek integrálása a repülőtér forgalmába”, RepTudKoz, köt. 34, sz. 3, o. 145–166, júl. 2023.

Hivatkozások

Eurocontrol Corus, U-space Concept of Operations. SESAR 4/9/2019

4/1998 (I. 16.) Korm. rendelet a magyar légtér igénybevételéről

SESAR, Delivering Drone Solutions for Smart and Sustainable Air Mobility, U-space Research and Innovation Portfolio. Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2021. Online: https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/reports/U-space%20RandI%20portfolio.pdf

SESAR, Concept of Operations for European UTM Systems, Final Version, CORUS, 2019. Online: https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/u-space/CORUS%20ConOps%20vol2.pdf

Bali T., „Ajánlások az UAV-k biztonságos légi és földi üzemeléséhez szükséges (repülési) szabályokra,” Repüléstudományi Közlemények, 26. évf. 3. sz. pp. 7–12. 2013. Online: https://www.repulestudomany.hu/folyoirat/2013_3/2013-3-01-Bali_Tamas.pdf

Ancel, Ersin et al., Real-time Risk Assessment Framework for Unmanned Aircraft System (UAS) Traffic Management (UTM). AIAA AVIATION Forum, Denver, Colorado 2017. Online: https://doi.org/10.2514/6.2017-3273

Liliana, L., “A New Model of Ishikawa Diagram for Quality Assessment,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 161. évf. pp. 012099. Online: https://doi.org/10.1088/1757-899X/161/1/012099

Burin, J., “Being Predictive in a Reactive World,” ISASI Journal, 46. évf. 1. sz. 2013. Online: https://isasi.org/Documents/library/technical-papers/2012/1-Making-Safety-Predictive-in-a-Reactive-World-Jim-Buren.pdf

Kopardekar, P. et al., “Unmanned Aircraft System Traffic Management (UTM) Concept of Operations to Safely Enable Low Altitude Flight Operations,” 16th AIAA Aviation Technology, Integration, and Operation Conference, Washington, D.C., 2016. június 13–17. Online: https://doi.org/10.2514/6.2016-3292

Tomić, L., Čokorilo, O., Macura, D., “Runway Pavement Inspections Using Drone – Safety Issues and Associated Risks,” International Journal for Traffic and Transport Engineering, 10. évf. 3. sz. pp. 278–285. 2020. Online: https://doi.org/10.7708/ijtte.2020.10(3).02

S. V. Shvetsova, A. V. Shvetsov, “Ensuring Safety and Security in Employing Drones at Airports,” Journal of Transportation Security, 14. évf. 1–2. sz. pp. 41–53. 2021. Online: https://doi.org/10.1007/s12198-020-00225-z

Radnóti I., Faragó K., „A kockázatpercepció és a kockázatvállalás vizsgálata egy fegyveres testületnél,” Magyar Pszichológiai Szemle, 60. évf. 1–2. sz. pp. 29–50. Online: https://doi.org/10.1556/mpszle.60.2005.1-2.3

Vas T., Fekete Cs. Z., „UAV az ellenőrzött repülőtér forgalmában, avagy egy szimuláció tapasztalatai,” Repüléstudományi Közlemények, 25. évf. 2. sz. pp. 371–383. 2013. Online: https://www.repulestudomany.hu/kulonszamok/2013_cikkek/2013-2-28-Vas_Timea-Fekete_Csaba.pdf

Vas T., Fekete Cs. Z., Palik M. (szerk.), Kutatási jelentés a 3D TWR, és a LETVIS radar szimulátor berendezéseken végrehajtott légi forgalmi irányítói gyakorlatok kutatási eredményeiről. 2013.

Alonso, C. M., UAS Sensitivity to Wake Turbulence for Establishing Safety Distance Requirements. Universitat Politècnica de Catalunya Master in Aerospace Science & Technology. 2014. szeptember.

I. De Visscher, G. Winckelmans, V. Treve, A Simple Wake Vortex Encounter Severity Metric. Eleventh USA/Europe Air Traffic Management Research and Development Seminar (ATM2015).

Bottyán Zs. et. al., „Rutinszerű légköri vertikális profilmérések végrehajtására alkalmas drón mérőhálózat kialakítása,” Közlekedés és Mobilitás, 1. évf. 1. sz. pp. 1–11. 2022. Online: https://doi.org/10.55348/KM.16

European RPAS Steering Group, Roadmap for the Integration of Civil Remotely-Piloted Aircraft Systems into the European Aviation System. Final Report Annex 2. 2013. június. Online: https://www.sesarju.eu/sites/default/files/European-RPAS-Roadmap_Annex-2_130620.pdf

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.