Miskolci 1944. évi bombázások által okozott károk, a mentés és a helyreállítás feladatai, tapasztalatai

Absztrakt

A szerző bemutatja hazánk légoltalmi rendszerének alaprendeltetését, szervezeti kialakítását, irányításának, működésének rendjét és ismerteti, hogy Miskolc városában hogyan valósult meg a háborúra történő felkészülés keretében, a légvédelem, valamint a lakosság és az anyagi javak védelme. Átfogó képet ad a várost ért angol-amerikai légitámadások eseményeiről és azok hatásairól. Ismerteti a támadást végrehajtó erőket, az alkalmazott repülőgépek és bombák alapvető műszaki adatait. Bemutatja a bombázások által okozott károkat, a mentés és a helyreállítás során végrehajtott feladatokat. Következtetéseket von le a háborús időszaki mentési és helyreállítási feladatok és a védelmi időszakok rendszerszemléletű összefüggéseiből, valamint a hagyományos és az informatikai alapú tervezés sajátosságaiból. A szerző ajánlásokat tesz a mai védelmi szakemberek számára a háborús tapasztalatok napjainkban történő felhasználására, hasznosítására.

Kulcsszavak:

háborús károk környezeti hatások újjáépítés rehabilitáció

Hogyan kell idézni

[1]
G. Leskó, „ Miskolci 1944. évi bombázások által okozott károk, a mentés és a helyreállítás feladatai, tapasztalatai”, RepTudKoz, köt. 30, sz. 2, o. 75–92, aug. 2018.