Our Relationship with Home Office

  • Stréhli Georgina
doi: 10.32575/ppb.2023.1.4

Abstract

Several studies have been made about the effectiveness of the home office, mainly in connection with the pandemic situation caused by SARS-CoVID-19. However, much less is said about the issue of employee and management attitude, which can determine its success. The legal environment now regulates most forms of remote work, but despite this, it has not been included in daily practice, while the flexibility is the key to competitiveness. This article lists the factors and research results, based on which can be formed effective cooperation when working at home. Based on these, the corner points that need to be considered in connection with the introduction of the home office are clearly visible. Firstly, I present the expectations and previous experiences and resources to working at home, and then I also discuss the importance of the necessary competencies and managerial attitude.

Keywords:

home office leadership attitude competencies flexible working

References

Ancsin László (2020): Távmunka a közigazgatásban – tapasztalatok Covid-19 idején. Új Magyar Közigazgatás, 13(3), 5–13.

Ásványi Zsófia (2010): A munkaerő-kölcsönzés fogalma és általános jellemzése. In Illés Tamás (szerk.): A nemzeti, illetve határokon átnyúló munkaerő-kölcsönzés alakulása, hatása a foglalkoztatásra és a gazdasági folyamatokra. (Kutatási tanulmány) (10-81). Paks Pécs: Dél-Dunántúli Humánerőforrás Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. Online: https://bit.ly/3ZfxJIJ

Ásványi Zsófia – Nemeskéri Zsolt szerk. (2017): Megváltozott munkaképességű személyek atipikus foglalkoztatási lehetőségei a Dél Dunántúlon. Pécs: Pécsi Tudományegyetem KPVK Munkatudományi Kutatócsoport. Online: https://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/07/Peldatar_FSZK-B.pdf

Bailey, Diane E. – Kurland, Nancy B. (2002): A Review of Telework Research: Findings, New Directions, and Lessons for the Study of Modern Work. Journal of Organizational Behavior, 23(4), 383–400. Online: https://doi.org/10.1002/job.144

Bankó Zoltán – Ferencz Jácint (2020): Atipikus jogviszonyok – az atipikus munkajogviszonyok a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat tevékenységében. Online: https://www.munkaugyivitarendezes.hu/Download/Atipikus_jogviszonyok.pdf?v=2

Béresné Mártha Bernadett – Maklári Eszter (2021): A COVID-19-járvány gazdasági és társadalmi hatásai az elmúlt egy évben az Európai Unióban, különös tekintettel Magyarországra. International Journal Engineering and Management Science, 6(4), 67–79. Online: https://doi.org/10.21791/IJEMS.2021.4.7

Breinerné Varga Ildikó (2004): A távmunka humánpolitikája. Budapest: Emberi Erőforrás-menedzsment. Online: https://mek.oszk.hu/06200/06276

Cheong, Minyoung et al. (2019): A Review of the Effectiveness of Empowering Leadership. The Leadership Quarterly, 30(1), 34–58. Online: https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2018.08.005

Chiaburu, Dan S. – Lorinkova, Natalia M. – Dyne, Linn Van (2013): Employees’ Social Context and Change-Oriented Citizenship: A Meta-Analysis of Leader, Coworker, and Organizational Influences. SAGE Journals, 38(3), 291–333. Online: https://doi.org/10.1177/1059601113476736

Clear, Fintan – Dickson, Keith (2005): Teleworking Practice in Small and Mediumsized Firms: Management Style and Worker Autonomy. New Technology, Work and Employment, 20(3), 218–233. Online: https://doi.org/10.1111/j.1468-005X.2005.00155.x

Contreras, Francoise – Baykal, Elif – Abid, Ghulam (2020): E-leadership and Teleworking in Times of COVID-19 and Beyond: What We Know and Where Do We Go. Frontiers in Psychology, 11. Online: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.590271

Cortellazzo, Laura – Bruni, Elena – Zampieri, Rita (2019): The Role of Leadership in a Digitalized World: A Review. Frontiers in Psychology, 10. Online: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01938

Csoba, Judit (2018): Flexibilitás a munkaerőpiacon – A munkavállalók szociális biztonságának ugródeszkája, vagy zsákutcája? Munkaügyi Szemle, 61(6), 7–20. Online: https://drive.google.com/file/d/17xl07hIsBciGAZkUFOAz4bLmNleyBxtk/view

Csutorás Gábor Ákos (2016): Az Y generációs munkatársak megtartási lehetőségei a Központi Statisztikai Hivatalban. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, (1), 92–107. Online: https://bit.ly/3XI5Dnl

Dobay Péter (2002): Az iroda. Budapest: Panem.

Ferincz Adrienn (2013): Az új generáció elvárásai a munkahelyekkel szemben. In Karlovitz J. T. (szerk.): Ekonomické štúdie – Teória a Prax. Komarno: [k. n.], 220–228.

Gellén Márton (2015): A „jó állam” empirikus, kvalitatív vizsgálata: Bizalom, együttműködés, szakmaiság és vezetés a központi közigazgatásban. Polgári Szemle, 11(4–6), 208–226.

Geskó Sándor et al. (2011): Az atipikus formában szervezhető munkalehetőségek feltárása és elterjesztésének lehetőségei. Budapest: Konszenzus Budapest. Online: https://docplayer.hu/18569733-Az-atipikus-formaban-szervezheti-munkalehetisegekfeltarasa-es-elterjesztesenek-lehetisegei.html

Golden, Timothy D. – Fromen, Allan (2011): Does It Matter Where Your Manager Works? Comparing Managerial Work Mode (Traditional, Telework, Virtual) Across Subordinate Work Experiences and Outcomes. The Tavistock Institute, 64(1), 1451–1475. Online: https://doi.org/10.1177/0018726711418387

Hárs Ágnes (2012): Az atipikus foglalkoztatási formák jellemzői és trendjei a kilencvenes és a kétezres években. Online: https://docplayer.hu/19067760-Az-atipikusfoglalkoztatasi-formak-jellemzoi-es-trendjei-a-kilencvenes-es-a-ketezres-evekben.html

Herdon István (2021): A munkavégzés helyének megváltoztatása – távmunka, „home office”. In Mailáth György Tudományos Pályázat 2020: Díjazott Dolgozatok. Budapest: Országos Bírósági Hivatal, 650–706. 22. House, Robert. J. (1971): A Path Goal Theory of Leader Effectiveness. Administrative Science Quarterly, 16(3), 321–339. Online: https://doi.org/10.2307/2391905

Jarjabka Ákos et al. (2020): Rugalmasság, produktivitás vagy elszigeteltség? Avagy a Covid–19 hatása a felsőoktatásban oktatók munkavégzésére. Magyar Tudomány, 181(12), 1698–1710. Online: https://doi.org/10.1556/2065.181.2020.12.14

Karoliny Mártonné – Poór József (2017): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Budapest: Wolters Kluwer. Online: https://doi.org/10.55413/9789632959078

Kihívás az otthoni munka – európai felmérés készült a járvány hatásairól. Piac és Profit, 2020. december 1. Online: https://piacesprofit.hu/cikkek/kkv_cegblog/kihivas-az-otthoni-munka-europai-felmeres-keszult-a-jarvany.html

Kovács Kata (2020): Z generáció a munkaerőpiacon. BrandMa, 2020. április 10. Online: https://brandma.hu/egyeb/employer-branding-a-z-generacio-megszerzeseert/

Krajcsák Zoltán (2018): Az alkalmazotti elkötelezettség relatív fontossága a munka megváltozó világában. Vezetéstudomány/Budapest Management Review, 49(2), 38–44. Online: https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.02.04

László Gyula (2007): Munkaerő-piaci politikák. Pécs: PTE-KTK.

Lippai Roland (2018): A kontrollfüggő vezetők és a pszichésen belassult dolgozók miatt nem pörög a home office. Növekedés.hu, 2018. augusztus 31. Online: https://novekedes.hu/hr/a-kontrollfuggo-vezetok-es-a-pszichesen-belassult-dolgozok-miattnem-porog-a-home-office

Madlock, Paul E. (2012): The Influence of Supervisors’ Leadership Style on Telecommuters. Journal of Business Strategies, 29(1), 1–24. Online: https://doi.org/10.54155/jbs.29.1.1-24

McCrindle, Mark (2014): The ABC of XYZ. Understanding the Global Generations. Australia: McCrindle Research.

Nilles, Jack M. (1975): Telecommunications and Organizational Decentralization. Los Angeles: IEEE. Online: https://doi.org/10.1109/TCOM.1975.1092687

Országgyűlés Hivatala (2021): A Covid-válság hatása az európai fiatalokra. InfoJegyzet, 2021. október 14. Online: https://bit.ly/3QvrA7l

Pálffy Zsuzsanna (2020): A Z generáció motiválása és megtartása a munkahelyeken. In „Kizökkent világ” – Szokatlan és különleges élethelyzetek: a nem-konvencionális, nem “normális”, nem kiszámítható jelenségek korszaka? XXIV. Apáczai-napok Tudományos Konferencia tanulmánykötete. Online: https://lib.sze.hu/images/Apaczai/kiadv%C3%A1ny/2020/03_04.pdf

Poór József et al. (2021): Koronavírus-válság. Kihívások és HR-válaszok. Első és második fázis összehasonlítása. Gödöllő: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem. Online: http://real.mtak.hu/134063/1/POOR_et-al_KoronaHR_1-vs-2-vs-3.pdf

Sonntag, Karlheinz–Schäfer-Rauser, Ulrich (1993): Selbsteinschätzung beruflicher Kompetenzen bei der Evaluation von Bildungsmassnahmen [Self-assessment of abilities in the evaluation of vocational training programs]. Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 37(4), 163–171.

Steigervald Krisztián (2021): Generációk harca – Hogyan értsük meg egymást? Budapest: Partvonal.

Stillman, David – Stillman, Jonah (2017): Gen Z@Work. How the Next Generation is Transforming the Workplace. New York: Harper Collins.

Stoker, Janka I. – Garretsen, Harry – Lammers, Joris (2021): Leading and Working From Home in Times of COVID-19: On the Perceived Changes in Leadership Behaviors. Journal of Leadership & Organizational Studies, 29(2), 1–11. Online: https://doi.org/10.1177/15480518211007452

Szellő János – Cseh Judit (2018): Az atipikus foglalkoztatás növelésének lehetőségei a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek körében. Munkaügyi Szemle, 61(6), 32–41. Online: https://drive.google.com/file/d/1YuWspADsqEGewOgo5frBhnek9gW1mVFA/view

Tulgan, Bruce (2009): Not Everyone Gets a Trophy – How to Manage Generation Y. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint.

Jogi forrás

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Downloads

Download data is not yet available.