KÖZIGAZGATÁSI FELELŐSSÉGÉS SZANKCIÓFAJTÁK

  • Tamás András
doi: 10.32575/ppb.2020.3.15

Absztrakt

A büntetőjogban és a szabálysértésekben a szubjektív felelősség általános. Az utóbbiak „bagatell
büntetendő cselekmények” a 19. századtól a magyar jogrendszerben. A közigazgatási jognak önálló felelősségi rendszere van. A közigazgatási jogban főleg objektív felelősség található. Ebben nincs általános szankció mindegyik esetre. A szabálysértés vagy bagatell büntetendő cselekmény nem az, mert az csak egyik fajtája a közigazgatási jog szankcionálásának.

Kulcsszavak:

szabálysértés büntetőjogi felelősség polgári jogi felelősség környezetvédelmi bírság hatáskörök