KÖZIGAZGATÁSI BÜNTETŐJOG ÉS ALAPJOGI GARANCIÁK: A NULLUM CRIMEN ET NULLA POENA SINE LEGE ELV HATÓKÖRE ÉS VÉDELMI SZINTJE

  • Hollán Miklós
doi: 10.32575/ppb.2020.3.4

Absztrakt

A tanulmány azt vizsgálja, hogy a nullum crimen et nulla poena sine lege alapelv miképpen érvényesül a közigazgatási szankciók tekintetében. A szerző áttekinti az Európai Emberi Jogi Bíróság, az Európai Unió Bírósága, illetve az Alkotmánybíróság válogatott döntéseit. Különös figyelmet fordít a 30/2014. (IX. 30.) AB határozatra, amely lényeges fordulatot hozott az ítélkezési gyakorlatban. A testület ugyanis ebben a döntésében kifejezetten kiterjesztette az Alaptörvény XXVIII. cikk (4) bekezdésében biztosított garancia hatályát a közigazgatási szankciókra, miközben azonban annak védelmi szintjét ezekre nézve lecsökkentette a klasszikus büntetőjoghoz képest. 

Kulcsszavak:

Alkotmánybíróság Emberi Jogok Európai Bírósága Európai Unió Bírósága közigazgatási szankciók versenyjog