A POLGÁRMESTER HATÁSKÖRE AZ 1870: XLII. TC. ALAPJÁN

  • Varga Norbert
doi: 10.32575/ppb.2020.3.14

Absztrakt

A polgári közigazgatás kiépítésének egyik jelentős lépése volt a törvényhatósági jogú városok első számú választott tisztviselőjének, a polgármester hatáskörének meghatározása, a működéséhez
kapcsolódó hivatalok feladatkörének rendezése és a helyettesítésére vonatkozó szabályok rögzítése.
A rendi időszakból már ismert városi tisztviselő szerepét az is kiemelte, hogy a törvényhatósági
jogú városok élére is főispánokat állított az 1870:XLII. törvénycikk. A főispán a kormány érdekeit képviselte és közvetítette a városokban. A polgármester mint a törvényhatósági jogú városok választott tisztviselője azonban a helyi érdekek érvényesítését tartotta szem előtt. Magának az elnevezésnek általánossá tétele is a köztörvényhatósági törvénynek köszönhető
a magyar közigazgatásban, hiszen a rendi korban inkább a főbíró elnevezést használták, és csak
kivételesen jelent meg a polgármesteri tisztség elnevezése a városok életében. A rendiség vége felé
jelent meg egyre több városban a polgármesteri tisztség.

Kulcsszavak:

közigazgatás polgármester helyi önkormányzat dualizmus magyar közigazgatástörténet