A magyar biztonságpercepció elemzése

  • Etl Alex
doi: 10.32576/nb.2020.2.6

Absztrakt

E tanulmány arra keresi a választ, hogy hogyan percepcionálja a magyar társadalom a biztonság- és védelempolitikával, illetve a haderővel kapcsolatos kulcskérdéseket napjainkban, emellett pedig arra is kísérletet tesz, hogy kontextusba helyezze a társadalmi biztonságpercepció alakulását azoknak a szakembereknek a percepciójával, akik aktívan részt vesznek a magyar biztonság- és védelempolitika formálásában a Honvédelmi Minisztériumban. Az empirikus adatok alapján úgy tűnik, hogy a magyar társadalom a klímaváltozást és az irreguláris migrációt egyformán fenyegetőnek tartja az ország biztonsága szempontjából, míg a védelempolitikai szakemberek elsősorban az irreguláris migrációt, a nemzetközi terrorizmust és a hibrid fenyegetéseket látják a leginkább problémásnak. Mind a magyar társadalom, mind pedig a szakértői szint elkötelezett ugyanakkor az ország jelenlegi szövetségi rendszere iránt, és mindkét szint a Visegrádi Csoportot, az Egyesült Államokat és Németországot látja a legfontosabb katonai partnernek. Míg a társadalom többsége jelentős mértékben támogatná az európai védelmi integráció előmozdítását – akár kormányzati jogkörök átadása esetén is – addig a szakértők jóval szkeptikusabban látják az európai védelmi kezdeményezéseket. A társadalom többsége a jelenlegi szinten tartaná, vagy még tovább növelné az ország védelmi kiadásait, míg a magyar védelempolitikai közösség jelentős mértékben támogatja az elmúlt években végbement kiadásnövelést.

Kulcsszavak:

Magyarország biztonságpercepció külpolitika védelempolitika társadalom fenyegetettségpercepció