Az információs társadalom nemzetbiztonsága

  • Szabó Hedvig
  • Dobák Imre
doi: 10.32576/nb.2021.2.7

Absztrakt

A tanulmány a társadalom – infokommunikációs környezet – nemzetbiztonság össszefüggéseibe kíván betekintést engedni, felölelve többek között az innováció kiemelt szerepét, valamint a technológiai környezet egyre jobban érezhető hatásait. Kitér az államok oldaláról megjelenő válaszlépésekre, valamint az egyes országok biztonságpolitikai gondolkodásában is hangsúlyossá váló, a különböző platformokon keresztül beszűrődő veszélyekkel szembeni biztonsági szempontokra. Ismertetésre kerül az innováció hazai nemzetbiztonsági szférában való megjelenése és az egyre fontosabb innovációs struktúrák szerepe. Kulcskérdésként vizsgálatra érdemes az innováció mai jelentősége, a globális infokommunikációs szereplők működése és a mögöttük álló technológiai fejlődés, amely hatással lehet egy adott ország (nemzet)biztonságára.

Kulcsszavak:

nemzetbiztonság innováció infokommunikáció technológia

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.