Sárkányok és kistigrisek

Kelet-Ázsia regionális fegyverkezési versenyének általános és országspecifikus jellemzői a Kínával kapcsolatos fenyegetettségpercepciójú országok esetében 2.

  • Bartók András
doi: 10.32576/nb.2021.1.5

Absztrakt

Kelet-Ázsia jelentős fegyverkezési folyamatoknak otthont adó régióvá vált az elmúlt évtizedekben. A szakirodalom sokat foglalkozik ennek kapcsán Kína és vele szemben az USA katonai képességeinek relatív erőviszonyaival. Jelen tanulmány célja bemutatni Kelet-Ázsia azon országainak haderőfejlesztéseit, amelyek valamilyen fenyegetettségpercepcióval rendelkeznének Kína kapcsán. A vizsgált adatok alapján látszik, hogy a 2008–2020 közötti időszakban jelentős fejlődést láthattunk mind a vizsgált fegyverrendszerek kvantitatív, mind kvalitatív vonatkozásaiban. A tanulmány második részében a vizsgált hét ország közül a négy délkelet-ázsiai (Vietnám, Malajzia, Fülöp-szigetek és Indonézia) szereplőre vonatkozó trendeket láthatjuk, valamint az összes vizsgált országra vonatkozó általános trendek részletes elemzését.

Kulcsszavak:

fegyverkezési verseny Kelet-Ázsia haditengerészet A2/AD

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.