Törökország információs befolyása az Európai Unió államaiban: a puha hatalomtól a fortélyos hatalomig?

  • Pénzváltó Nikolett
doi: 10.32576/nb.2020.2.5

Absztrakt

A tanulmány Törökország információs befolyását vizsgálja az Európai Unióban. Az elemzés az információs célra is használható török intézményrendszer bemutatására összpontosít. Rámutat, hogy a rezsimbiztonsági megfontolások szerepének felerősödésével párhuzamosan a török külpolitika a puha eszközöktől a fortélyos eszközök alkalmazása felé tolódott el. Ez azonban eredményét tekintve nem Törökország befolyásának kiterjesztéséhez, sokkal inkább annak visszaszorulásához vezetett az Európai Unióban.

Kulcsszavak:

Törökország Európai Unió információs befolyás puha hatalom fortélyos hatalom