Teljes szám

Előszó

Boda József
3–4.
object(Publication)#686 (6) { ["_data"]=> array(23) { ["id"]=> int(1496) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2020-03-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-05-02 09:55:48" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(0) ["submissionId"]=> int(1379) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(99) ["pages"]=> string(5) "3–4" ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Előszó" ["hu_HU"]=> string(8) "Előszó" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#721 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1570) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1496) ["seq"]=> int(0) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Boda" ["hu_HU"]=> string(4) "Boda" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "József" ["hu_HU"]=> string(7) "József" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(12) "hazaszeretet" [1]=> string(12) "történelem" [2]=> string(16) "nemzetbiztonság" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(12) "hazaszeretet" [1]=> string(12) "történelem" [2]=> string(16) "nemzetbiztonság" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "Magyar" } ["en_US"]=> array(1) { [0]=> string(9) "Hungarian" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#730 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5382) ["id"]=> int(707) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1496) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#115 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(1500) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2020-03-31" ["lastModified"]=> string(19) "2023-01-06 13:00:37" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(1383) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(99) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(6) "5–32" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32561/nsz.2020.1.1" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1151) "

In Hungary, due to historical and political reasons a split system of national security institutions was established following the disintegration of the state security organisation. Until now, this characteristic feature regarding the structure of the domestic secret services remained the same throughout the implemented structural transformations. Having said that, the question of effectiveness of the coordination processes within the national security sector has been a reoccurring topic of political and professional discussions in the last three decades. The study, while provides a brief review on the institutional resolutions between the period of 1990 and 2018, primarily aims to focus on the concept of tasks delegated to the civilian national security services and on the ideas related to the coordination of the governmental information system supporting decision-making processes. The periodical review also intends to examine the often conflicting professional concepts and approaches, which provided orientation to the development of the currently existing coordination mechanisms used in the domestic national security sector.

" ["hu_HU"]=> string(1357) "

Magyarországon az állambiztonsági szervezet felbomlását követően – történeti és politikai okok folytán – osztott nemzetbiztonsági intézményrendszer alakult ki. Ezt a jellemvonását a hazai titkosszolgálati struktúra a napjainkig végrehajtott átalakításokat követően is megőrizte. A fentiekre tekintettel az elmúlt közel három évtizedben – hol az állami intézmények összehangolt reagálást igénylő biztonsági kihívások, hol költségvetési szükségszerűségek folytán – a szakmai-politikai diskurzus visszatérő elemként merült fel a nemzetbiztonsági szektorban működő koordinációs folyamatok hatékonyságának kérdése. A tanulmány – a történelmi előzmények és az 1990 és 2018 között intézményi megoldások vázlatos áttekintésével párhuzamosan – elsősorban a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok számára történő feladatszabás, valamint a döntés-előkészítési folyamatokat támogató kormányzati tájékoztató rendszer összehangolásával kapcsolatos elgondolásokra kívánt fókuszálni. A korszakolt áttekintés vizsgálni kívánta azokat a gyakran egymással ütköző szakpolitikai koncepciókat, megközelítéséket is, amelyek orientálták a hazai nemzetbiztonsági szférában jelenleg működő koordinációs mechanizmusok kialakulását.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(107) "Evolution of the Institutional Background of Coordination Mechanism in the National Security Administration" ["hu_HU"]=> string(108) " A koordinációs folyamatok intézményi hátterének evolúciója a magyar nemzetbiztonsági igazgatásban" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#707 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1575) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1500) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Urbán" ["hu_HU"]=> string(6) "Urbán" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Attila" ["hu_HU"]=> string(6) "Attila" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(28) "nemzetbiztonsági igazgatás" [1]=> string(28) "koordinációs intézmények" [2]=> string(27) "együttműködési modellek" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(32) "national security administration" [1]=> string(29) "institutions for coordination" [2]=> string(21) "models of cooperation" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "Magyar" } ["en_US"]=> array(1) { [0]=> string(9) "Hungarian" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#750 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5390) ["id"]=> int(711) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1500) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#188 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(1502) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2020-03-31" ["lastModified"]=> string(19) "2023-01-06 13:01:12" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(1385) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(99) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "33–46" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32561/nsz.2020.1.2" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(651) "

Transformation of the III/I in the second half of the 1980s followed the Hungarian social changes. Shaping of a new intelligence service started at the end of 1988. After the regime change a new, inventive service, adjusted to the democratic environment, was set up. Tasks, directions followed the new foreign political and economic orientation, structural and personnel changes of large volume occurred. The new civilian intelligence service provided support to the government, gained confidence from the political leadership, became an active member of the new Hungarian state institution system and the international intelligence community.

" ["hu_HU"]=> string(652) "

A III/I. átalakulása az 1980-asévek második felében követte a magyar társadalmi változásokat. Az új hírszerzés megtervezése 1988 végén kezdődött. A rendszerváltás után új, a demokratikus viszonyokhoz igazodó, kezdeményező hírszerző szolgálat alakult. A feladatok, irányok követték az új külpolitikai, külgazdasági orientációt, nagyarányú szerkezeti és személyügyi változás történt. Az új polgári hírszerzés támogatást nyújtott a kormánynak, elnyerte a politikai vezetés bizalmát, aktív tagja lett az új magyar állami intézményrendszernek, majd a nemzetközi hírszerző közösségnek.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(42) "Regime Change in the Civilian Intelligence" ["hu_HU"]=> string(44) "Rendszerváltás a polgári hírszerzésnél" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#726 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1577) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1502) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Aradi" ["hu_HU"]=> string(5) "Aradi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(14) "Flórián Imre" ["hu_HU"]=> string(14) "Flórián Imre" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(12) "hírszerzés" [1]=> string(16) "rendszerváltás" [2]=> string(8) "irányok" [3]=> string(7) "bizalom" [4]=> string(11) "közösség" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(12) "intelligence" [1]=> string(13) "regime change" [2]=> string(11) "orientation" [3]=> string(5) "trust" [4]=> string(9) "community" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "Magyar" } ["en_US"]=> array(1) { [0]=> string(9) "Hungarian" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#755 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5395) ["id"]=> int(713) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1502) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#185 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(1506) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2020-03-31" ["lastModified"]=> string(19) "2023-01-06 13:01:42" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(1389) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(99) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "47–61" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32561/nsz.2020.1.3" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(761) "

There is a direct link between human intelligence and intelligence services. Intelligence is a high level dynamic knowing process, a decision-making support function. For its complexity, it is difficult to define, but its major attributes can be grasped. With openness of the political power, intelligence can produce added value. International “proliferation” of intelligence, the changing publicity do not narrow the leeway of services. Political decision-making will need intel-support in the future, too. For the intelligence service, the key to success resides in continuous observation of the changing environment, learning, organisational and information technology adaptation and identification of opportunities of serving national interests.

" ["hu_HU"]=> string(815) "

A hírszerzés és az intelligencia kapcsolata közvetlen. A hírszerzés magas szintű, dinamikus megismerési és elemzési folyamat, döntéstámogatási funkció. Definiálása a komplexitás miatt nehéz, de lényegi attribútumai azonosíthatóak. A hírszerzés a politikai hatalom nyitottsága esetén termelhet hozzáadott értéket. A hírszerzés nemzetközi „proliferációja”, a nyilvánosság átalakulása nem szűkíti be a szolgálat mozgásterét. A politikai döntéshozatalnak a jövőben is szüksége lesz hírszerzési támogatásra. A hírszerzés számára a siker kulcsa a változó helyzet állandó elemzése, a tanulás, a szervezeti, technológiai, informatikai adaptáció, ezek segítségével a nemzeti érdekek érvényesítését szolgáló lehetőségek detektálása.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(90) "Challenges Facing the Hungarian Civilian Intelligence at the Beginning of the 21st Century" ["hu_HU"]=> string(78) "A magyar polgári hírszerzés előtt álló kihívások a 21. század elején" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#758 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1579) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1506) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Dihen" ["hu_HU"]=> string(5) "Dihen" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Mihály" ["hu_HU"]=> string(7) "Mihály" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(12) "hírszerzés" [1]=> string(11) "megismerés" [2]=> string(15) "döntéshozatal" [3]=> string(11) "kihívások" [4]=> string(11) "adaptáció" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(12) "intelligence" [1]=> string(15) "knowing process" [2]=> string(15) "decision-making" [3]=> string(10) "challenges" [4]=> string(10) "adaptation" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } ["en_US"]=> array(1) { [0]=> string(9) "Hungarian" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#753 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5399) ["id"]=> int(715) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1506) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Ébredő nemzedékek

Cieleszky Péter, Kiss Máté Attila
doi: 10.32561/nsz.2020.1.4
62–73.
object(Publication)#119 (6) { ["_data"]=> array(26) { ["id"]=> int(1512) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2020-03-31" ["lastModified"]=> string(19) "2023-01-06 13:02:14" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(1395) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(99) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "62–73" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32561/nsz.2020.1.4" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(835) "

Anniversaries always provide us the occasion to face with things beyond the formality of retrospect and to evaluate experiences of the past. We all live with a historical sense, however the whirl of our everyday life tries to carry away the time arching into the future: the never resting present. Even if we stand still after all, and decide to face things, we may have the opportunity to grasp the golden fade of many coincidental adventures lighting up even the far-off milestones of the road forward. The heavier the burden of the past is, the clearer and the far-off we can see. And not because we are standing on the shoulders of giants – as Bernard de Chatres understood – but because in the memory of our inherited fears our visual perception is clearer, our will
is stronger, our charges will be more faithful.

" ["hu_HU"]=> string(881) "

Az évfordulók mindig alkalmat adnak a visszatekintés formalitásán túlmutató szembenézésre, a múltbéli tapasztalatok értékelésére. Valamennyien történeti érzékkel élünk, bár mindennapjaink sodró lendülete sokszor elmossa a múltból a jövőbe ívelő időt, a sosem nyugvó jelent. Ha mégis meg-megállunk, és a szembenézés mellett döntünk, lehetőséget kaphatunk arra, hogy a véletlen történések sokaságában olyan aranyfonalba kapaszkodjunk, amely megvilágítja az előre vezető út messzi mérföldköveit is. Minél súlyosabb terhet adott a múlt, annál tisztábban, és annál messzebbre láthatunk. De nem azért, mert óriások vállán állunk – ahogy Bernard de Chartres értette – hanem azért, mert öröklött félelmeink emlékezetében látásunk élesebb, akaratunk szilárdabb, szolgálatunk hűségesebbé válik.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(21) "Awakening Generations" ["hu_HU"]=> string(20) "Ébredő nemzedékek" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#760 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1584) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1512) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Cieleszky" ["hu_HU"]=> string(9) "Cieleszky" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Péter" ["hu_HU"]=> string(6) "Péter" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#762 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1586) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1512) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Kiss" ["hu_HU"]=> string(4) "Kiss" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(13) "Máté Attila" ["hu_HU"]=> string(13) "Máté Attila" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(11) "nemzedékek" [1]=> string(30) "nemzetbiztonsági szolgálatok" [2]=> string(19) "fúziós központok" [3]=> string(22) "információmegosztás" [4]=> string(29) "terrorizmus elleni fellépés" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(11) "generations" [1]=> string(25) "national security service" [2]=> string(14) "fusion centres" [3]=> string(19) "information sharing" [4]=> string(17) "counter terrorism" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } ["en_US"]=> array(1) { [0]=> string(9) "Hungarian" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#759 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5410) ["id"]=> int(721) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1512) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#121 (6) { ["_data"]=> array(26) { ["id"]=> int(1514) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2020-03-31" ["lastModified"]=> string(19) "2023-01-06 13:03:11" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(5) ["submissionId"]=> int(1397) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(99) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "74–94" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32561/nsz.2020.1.5" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(783) "

In my professional writing I strive to conclude the developments of the years since the foundation of the Military National Security Service, taking also into consideration the period before the integration. I review the effects of the changes of the legal environment on the organisation, the different reorganisations, the ways of system-development, the appearances of the new security policy, national security and other factors, as well as the decisions that affected most significantly the operational and operations support areas. At the end, I put some key work areas in the limelight, as well as some systems modernisation tasks executed. All these in order to help the reader understand how a modern national security service is executing its legal tasks and duties.

" ["hu_HU"]=> string(886) "

Szakmai írásomban igyekszem összefoglalni a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat megalakulása óta eltelt éveket, tekintettel az integrációt közvetlenül megelőző időszakra is. Áttekintem a jogszabályi környezet változásának szervezetre gyakorolt hatásait, a szervezeti átalakításokat, a szervezetfejlesztés útját, az új biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági és egyéb sajátságos szempontok megjelenését és hatásait, valamint a műveleti és művelettámogató szakterületek munkáját leginkább befolyásoló döntéseket. Végezetül rávilágítanék néhány jelenleg is meghatározó feladatkörre, illetve néhány elvégzett szervezetmodernizációs feladatra. Mindezt annak érdekében, hogy az olvasó képet kaphasson egy a katonai nemzetbiztonsági tevékenységet hivatásszerűen gyakorló, modern nemzetbiztonsági szolgálatról.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(121) "The Most Important Features of the Professional Development of the Military National Security Service in the Recent Years" ["hu_HU"]=> string(110) "A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat szakmai fejlődésének legfontosabb sajátosságai az elmúlt években" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#766 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1588) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1514) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-6720-716X" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Kenedli" ["hu_HU"]=> string(7) "Kenedli" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Tamás" ["hu_HU"]=> string(6) "Tamás" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(16) "nemzetbiztonság" [1]=> string(24) "katonai nemzetbiztonság" [2]=> string(27) "Katonai Felderítő Hivatal" [3]=> string(27) "Katonai Biztonsági Hivatal" [4]=> string(36) "Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(17) "National Security" [1]=> string(26) "Military National Security" [2]=> string(30) "Military Reconnaissance Office" [3]=> string(24) "Military Security Office" [4]=> string(34) "Military National Security Service" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } ["en_US"]=> array(1) { [0]=> string(9) "Hungarian" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#767 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5413) ["id"]=> int(722) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1514) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#751 (6) { ["_data"]=> array(26) { ["id"]=> int(1515) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2020-03-31" ["lastModified"]=> string(19) "2023-01-06 13:03:41" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(6) ["submissionId"]=> int(1398) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(99) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(8) "95–107" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32561/nsz.2020.1.6" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1064) "

The events of the regime change that took place three decades ago still determine our lives. The procedures that have passed since then provide an opportunity to review how actions and ongoing processes of that time have influenced our country’s political, social or even legislative proceedings. The events that happened thirty years ago have brought significant changes in almost every field, including the Hungarian secret services. This is a transition period from the state security period to the national security era. The retrospection has a great significance for all actors in today’s national security system, as it can provide an opportunity to analyse the boundaries of state security and national security activities. Recalling a generation-long range of recent history gives a complex picture in the view of the national security system as a whole, but it may also be possible to survey specific subareas separately. Taking advantage of this opportunity, the study addresses the last thirty years of Hungarian military counterintelligence.

" ["hu_HU"]=> string(1165) "

A rendszerváltozás három évtizeddel ezelőtt zajlott eseményei máig meghatározzák életünket. Az azóta eltelt idő történései lehetőséget kínálnak annak áttekintésére, hogy az akkori események, valamint az elindult folyamatok hogyan befolyásolták hazánk politikai, társadalmi vagy akár jogalkotási történéseit. A harminc évvel ezelőtti események szinte minden területen, így a magyar titkosszolgálatok esetében is jelentős változásokat hoztak. Ez az állambiztonsági időszakból a nemzetbiztonsági szférába történő átmenet időszaka. A visszatekintés a mai nemzetbiztonsági intézményrendszer minden szereplője számára kiemelt jelentőséggel bír, hiszen lehetőséget biztosíthat az állambiztonsági és a nemzetbiztonsági tevékenység határvonalainak elemzésére. Az egy emberöltőnyi közelmúlt-történelem felidézése a nemzetbiztonsági rendszer teljes egészét tekintve ad komplex képet, azonban lehetőség nyílhat egyes részterületek külön áttekintésére is. A tanulmány ennek lehetőségét kihasználva, a magyar katonai elhárítás elmúlt harminc évével foglalkozik.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(45) "Three Decades of Military Counterintelligence" ["hu_HU"]=> string(39) "A katonai elhárítás három évtizede" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#771 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1590) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1515) ["seq"]=> int(6) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-9177-6351" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Szabó" ["hu_HU"]=> string(6) "Szabó" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Károly" ["hu_HU"]=> string(7) "Károly" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(16) "rendszerváltás" [1]=> string(16) "állambiztonság" [2]=> string(16) "nemzetbiztonság" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(13) "regime change" [1]=> string(14) "state security" [2]=> string(17) "national security" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } ["en_US"]=> array(1) { [0]=> string(9) "Hungarian" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#765 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5417) ["id"]=> int(724) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1515) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#113 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(1516) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2020-03-31" ["lastModified"]=> string(19) "2023-01-06 13:04:17" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(7) ["submissionId"]=> int(1399) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(99) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(9) "108–125" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32561/nsz.2020.1.7" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(618) "

The Institute for Expert Services of the Special Service for National Security is an institute the expert activities of which cover both the operational cases (concerning secret intelligence gathering) and the judicial cases (performing regulatory, authoritative and forensic expertise). Therefore we can claim that our institute is in a privileged position. The purpose of the present study is to give an overview of the forensic expert activities carried out by the Institute for Expert Services, paying special attention to our expertise regarding the exploration of priority crimes in the past thirty years.

" ["hu_HU"]=> string(631) "

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete olyan intézmény, amelynek szakértői tevékenysége kiterjed mind a műveleti szakos (titkos információgyűjtéssel összefüggő), mind a nyílt szakos ügyekre (hatósági, szakhatósági és igazságügyi szakértés), így mondhatjuk, hogy a szakértői intézetek körében privilegizált helyzetben van. Jelen tanulmány célja az intézetben folyó igazságügyi szakértői tevékenység gyakorlatának bemutatása, különös figyelmet szentelve az elmúlt 30 év kiemelt jelentőségű bűncselekményeinek feltárásában nyújtott szakértelmünknek.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(165) "Thirty Years of Expertise – The Past and Present of the Forensic Expert Activities in the Institute of Expert Services of the Special Service for National Security" ["hu_HU"]=> string(149) "30 éve a szakértésben – az igazságügyi szakértői tevékenység múltja és jelene a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézetben" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#731 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1591) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1516) ["seq"]=> int(7) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Főző" ["hu_HU"]=> string(6) "Főző" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Eszter" ["hu_HU"]=> string(6) "Eszter" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(9) { [0]=> string(20) "Szakértői Intézet" [1]=> string(25) "igazságügyi szakértés" [2]=> string(18) "okmányszakértés" [3]=> string(17) "írásszakértés" [4]=> string(21) "nyelvész szakértés" [5]=> string(20) "vegyész szakértés" [6]=> string(25) "hangtechnikai szakértés" [7]=> string(36) "fotó és videotechnikai szakértés" [8]=> string(24) "informatikai szakértés" } ["en_US"]=> array(9) { [0]=> string(29) "Institute for Expert Services" [1]=> string(24) "forensic expert activity" [2]=> string(9) "document-" [3]=> string(12) "handwriting-" [4]=> string(21) "and linguistic expert" [5]=> string(22) "analysis of explosives" [6]=> string(18) "photo-video expert" [7]=> string(32) "speech and audio analysis expert" [8]=> string(9) "IT expert" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } ["en_US"]=> array(1) { [0]=> string(9) "Hungarian" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#776 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5419) ["id"]=> int(725) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1516) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hatósági feladatai

Juhász Zsolt, Virányi Gergely, Hegedűs Tamás, Visztra Tímea
doi: 10.32561/nsz.2020.1.8
126–147.
object(Publication)#754 (6) { ["_data"]=> array(26) { ["id"]=> int(1518) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2020-03-31" ["lastModified"]=> string(19) "2023-01-06 13:04:53" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(8) ["submissionId"]=> int(1401) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(99) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(9) "126–147" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32561/nsz.2020.1.8" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(2343) "

history of the Special Service for National Security has also been characterised in the past decades by the appearance and extension of authority functions: document security, security of information services, protection of classified information. The article describes the three authority activities which are also highlighted in national security terms and belong currently to the tasks of the Special Service for National Security. Document security: Document security is a national security issue, which has always had an outstanding importance during history. The article presents a historical perspective of document security, then describes the present regulation. The Institute for Expert Services of the Special Service for National Security (SSNS IES) is the document security authority in Hungary. Government Decree 86/1996 contains the current regulation. The SSNS IES contributes to the authorisation procedure of stock production, and to the authorisation procedure of transportation of security papers. Electronic information security: Society expects arrangements for the protection of the confidentiality, integrity and availability of data and information managed in electronic information systems that are indispensable for the state and its citizens, as well as the integrity and availability of the relevant system elements on a comprehensive and continuous basis, in a closed system, and commensurately with risks, and hence the protection of the cyberspace. The related tasks are performed by the National Cyber Security Centre of the Special Service for National Security as a responsible authority. The protection of classified information: The Hungarian Parliament with Act No. 85/1998 on the National Security Authority established the body of the National Security Authority. The National Security Authority operates with independent task and magisterial status within the organisational structure of the Special Service for National Security as a Department. The tasks of the NSA are the protection, supervision and accreditation of handling classified information by law, industrial security tasks regarding classified information and promoting the national interests in connection with protection of classified information by an active participation at various international committees and working groups.

" ["hu_HU"]=> string(2542) "

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szervezettörténetét az elmúlt évtizedekben a hatósági feladatkörök megjelenése és kiszélesedése is jellemezte. Biztonsági okmányok védelme, elektronikus információbiztonság, minősített adat védelme. A cikk ezen címek alatt mutatja be a három, nemzetbiztonsági szempontból is kiemelt jelentőségű hatósági tevékenységet, amelyek jelenleg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat feladatrendszerébe tartoznak. Biztonsági okmányok védelme: az okmánybiztonság nemzetbiztonsági jelentőségű kérdés, amelynek a történelem során mindig is kiemelt jelentősége volt. A cikkben az okmányvédelem történeti alakulását foglaljuk össze, amelyet napjaink szabályozásának bemutatása követ. Magyarországon a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete látja el a biztonsági okmányok védelmével összefüggő hatósági feladatokat. A 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet határozza meg a biztonsági okmányok védelmével kapcsolatos szabályokat. A Szakértői Intézet közreműködik az értékpapírok előállításának, valamint a biztonsági papírok szállításának engedélyezési eljárásában is. Elektronikus információbiztonság: társadalmi elvárás az állam és polgárai számára elengedhetetlen elektronikus információs rendszerekben kezelt adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának, valamint ezek rendszerelemei sértetlenségének és rendelkezésre állásának zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos védelmének biztosítása, ezáltal a kibertér védelme. A feladatkörhöz tartozó hatósági tevékenységet a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete látja el. Minősített adat védelme: Az Országgyűlés a Nemzeti Biztonsági Felügyeletről szóló 1998.évi LXXXV. törvénnyel létrehozta a Nemzeti Biztonsági Felügyeletet. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet önálló feladattal és hatósági jogkörrel a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szervezeti keretei között, főosztály jogállású szervezeti egységként működik. Feladata a nemzeti és a külföldi minősített adatok védelmének hatósági felügyelete, a minősített adatok kezelésének hatósági engedélyezése és felügyelete, az iparbiztonsági hatósági feladatok, valamint a minősített adatok védelmét érintő nemzetközi bizottságokban és munkacsoportokban történő nemzeti érdekérvényesítés ellátása.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(68) "The Authority Functions of the Special Service for National Security" ["hu_HU"]=> string(55) "A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hatósági feladatai" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(4) { [0]=> object(Author)#777 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1592) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1518) ["seq"]=> int(8) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Juhász" ["hu_HU"]=> string(7) "Juhász" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Zsolt" ["hu_HU"]=> string(5) "Zsolt" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#757 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1593) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1518) ["seq"]=> int(8) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Virányi" ["hu_HU"]=> string(8) "Virányi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Gergely" ["hu_HU"]=> string(7) "Gergely" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [2]=> object(Author)#774 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1594) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1518) ["seq"]=> int(8) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Hegedűs" ["hu_HU"]=> string(8) "Hegedűs" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Tamás" ["hu_HU"]=> string(6) "Tamás" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [3]=> object(Author)#775 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1595) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1518) ["seq"]=> int(8) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Visztra" ["hu_HU"]=> string(7) "Visztra" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Tímea" ["hu_HU"]=> string(6) "Tímea" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(16) { [0]=> string(18) "biztonsági papír" [1]=> string(19) "biztonsági okmány" [2]=> string(14) "engedélyezés" [3]=> string(35) "elektronikus információbiztonság" [4]=> string(12) "ellenőrzés" [5]=> string(13) "értékpapír" [6]=> string(5) "Ibtv." [7]=> string(16) "incidenskezelés" [8]=> string(21) "incidenskoordináció" [9]=> string(20) "kockázatmenedzsment" [10]=> string(39) "biztonságtudatosság minősített adat" [11]=> string(32) "Nemzetbiztonsági Szakszolgálat" [12]=> string(31) "Nemzeti Biztonsági Felügyelet" [13]=> string(17) "okmánybiztonság" [14]=> string(30) "Nemzeti Kibervédelmi Intézet" [15]=> string(20) "Szakértői Intézet" } ["en_US"]=> array(19) { [0]=> string(14) "security paper" [1]=> string(17) "security document" [2]=> string(13) "authorisation" [3]=> string(13) "accreditation" [4]=> string(31) "electronic information security" [5]=> string(7) "control" [6]=> string(10) "inspection" [7]=> string(5) "stock" [8]=> string(17) "Cybersecurity Act" [9]=> string(19) "incident management" [10]=> string(21) "incident coordination" [11]=> string(18) "IT risk management" [12]=> string(18) "security awareness" [13]=> string(22) "classified information" [14]=> string(37) "Special Service for National Security" [15]=> string(38) "National Security Authority of Hungary" [16]=> string(17) "document security" [17]=> string(30) "National Cyber Security Centre" [18]=> string(29) "Institute for Expert Services" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } ["en_US"]=> array(1) { [0]=> string(9) "Hungarian" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#780 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5421) ["id"]=> int(726) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1518) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#761 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(1519) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2020-03-31" ["lastModified"]=> string(19) "2023-01-06 13:05:47" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(9) ["submissionId"]=> int(1402) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(99) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(9) "148–159" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32561/nsz.2020.1.9" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(697) "

Looking back over the decades of the Special Service for National Security (SSNS), the knowledge from different disciplines and scientific thinking have been particularly important in its operation. The outside observer generally identifies the SSNS, which
has an essentially supportive role as a qualified organisation of advanced technologies and systems. However, besides the technical dimensions – due to its tasks – there is an extremely wide range of fields in which scientific knowledge is indispensable. The study would like to draw attention – in the light of the past thirty years – to the increasing importance of scientific work and research, and scientific thinking.

" ["hu_HU"]=> string(856) "

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat fennállásának évtizedeire visszatekintve működésében különösen fontos szerepet kaptak a különböző tudományterületekről származó ismeretek, és maga a tudományos gondolkodás. Az alapvetően szolgáltató, támogató feladatkörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálatot a külső szemlélő általánosságban a fejlett technológiák és rendszerek szakavatott szervezeteként azonosítja. A technikai irányokon túl – feladatrendszeréből adódóan – azonban rendkívül széles azon területek köre, amelyekhez tartozó tudományos ismeretek nélkülözhetetlen módon megjelennek. Jelen tanulmány, az eltelt 30 év tükrében a tudományos munka és a kutatások, valamint a tudományos gondolkodás egyre inkább meghatározó jelentőségére kívánja a figyelmet felhívni.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(88) "The Role of the Scientific Work in the Life of the Special Service for National Security" ["hu_HU"]=> string(73) "A tudományos munka szerepe a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat életében" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#782 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1596) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1519) ["seq"]=> int(9) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Hazai" ["hu_HU"]=> string(5) "Hazai" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(11) "Lászlóné" ["hu_HU"]=> string(11) "Lászlóné" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#768 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1597) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1519) ["seq"]=> int(9) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Dobák" ["hu_HU"]=> string(6) "Dobák" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Imre" ["hu_HU"]=> string(4) "Imre" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(16) "nemzetbiztonság" [1]=> string(32) "Nemzetbiztonsági Szakszolgálat" [2]=> string(9) "tudomány" [3]=> string(19) "kutatásfejlesztés" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(17) "national security" [1]=> string(37) "Special Service for National Security" [2]=> string(7) "science" [3]=> string(24) "research and development" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } ["en_US"]=> array(1) { [0]=> string(9) "Hungarian" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#785 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5423) ["id"]=> int(727) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1519) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF