A mobilhálózatok technológiai fejlődéstörténete – az analóg hangátviteltől az 5G-hálózatokig

doi: 10.32561/nsz.2019.4.4

Absztrakt

Az információgyűjtő szervezetek tevékenysége során látható, hogy újabb és újabb kihívásokkal kell szembenézniük, amelyek a technológiai környezet robbanásszerű fejlődéséből adódnak. A fejlődés elemzése kapcsán megfigyelhetők bizonyos trendek, tendenciák, amelyekkel az egyes fejlődési szakaszok leírhatók, illetve prognosztizációs szempontból újabb kihívások és várható jellemzők azonosíthatók be az információgyűjtő szervezetek előrejelző funkcióinak köszönhetően. Az ellenőrzött információk legnagyobb hányada jelenleg valamely technikai eszközhöz, infokommunikációs rendszerhez kapcsolódik, ami alapján elengedhetetlen az információgyűjtő szervezetek technikai felderítőképességének folyamatos fejlesztése. E képességek optimalizálása az adott társadalom kommunikációs szokásaihoz, valamint az adatátviteli technológiákhoz igazodik. Jelen publikáció a technikai képességek osztályán belül, a törvényes kommunikációellenőrzés prognosztizálható kihívásainak azonosításához kíván egyfajta alapot teremteni. A cikk célja a mobil földfelszíni hírközlési hálózatok fejlődési szakaszainak elemzése az analóg hangátvitel kialakulásától, egészen az 5G-hálózatok várható jellemzőiig – a normatív környezet és műszaki előrejelzések vizsgálata alapján. Így a fejlődési stádiumok ismérveinek elemzése-értékelése következtében, a későbbiek során beazonosíthatóvá válnak olyan trendek, tendenciák, amelyek relevanciával bírnak az információgyűjtés aspektusából, és ezek majd egy következő publikáció tárgyát fogják képezni.

Kulcsszavak:

hírközlés mobilhálózatok fejlődése 5G