A terroristák drónhasználata

doi: 10.32561/nsz.2019.4.3

Absztrakt

A dróntechnológia fejlődésével, elterjedésével együtt járt, hogy a bűnözők, köztük a terroristák is elkezdték azt saját céljaikra fordítani. A drónok számos módon használhatók fel súlyos bűncselekmények, köztük terrorcselekmény elkövetéséhez és azok megkönnyítéséhez. Jelen tanulmányomban ennek a jelenségnek a fenyegetésére világítok rá, górcső alá véve a dróntechnológia terrorizmus elleni harcban betöltött szerepét, a bűnözői célokra való alkalmazhatóságát, a terroristák drónhasználatát, a drónelhárítás kérdéseit és új technológiáit. A terrorizmus elleni harc szereplőinek mind elméleti, mind gyakorlati síkon fel kell készülnie a fenyegetésre adott válaszra.

Kulcsszavak:

drón terrorizmus technológia drónelhárítás nemzetbiztonság