Felderítőeszközök alkalmazása a nukleárisfegyverzet-ellenőrzés támogatására

doi: 10.32561/nsz.2023.2.2

Absztrakt

A nukleáris leszerelés jövőbeni ellenőrzése különböző kihívásokat vet fel. A fegyverzet-ellenőrzési feladatok támogatása érdekében a felderítőeszközök alkalmazása kiemelten fontos, mert e teendőket nem lehet folyamatosan a helyszínen végrehajtani. Meg kell tudni határozni az ellenőrzési metódusokat és megközelítéseket, amelyekkel ezeknek a készülékeknek a képességeit hasznosítani lehet, mert minden megközelítés más és más jellegű eszközt igényel. A korábbi nukleáris fegyverzetkorlátozási és leszerelési megállapodások is tartalmaznak a különböző, elsősorban műholdas felderítőeszközökre vonatkozó elemeket, amelyeket az egyes szerződések és megállapodások úgynevezett nemzeti technikai ellenőrző eszközökként jelenítenek meg, azok alkalmazásának szabályait, elveit viszont nem részletezik. A technikai fejlődés eredményeképp ezeknek a felderítőrendszereknek a jelentősége megnőtt, de fontos, hogy ezek az eszközök az alkalmazási korlátokból kifolyólag nem tudják teljes mértékben kiváltani a helyszíni ellenőrzési tevékenységet. A Nemzetközi Nukleárisleszerelés-ellenőrzési Szövetség a kidolgozói munka során újra vizsgálni kezdte ezeknek a szenzoroknak az alkalmazási lehetőségeit a technikai fejlődés következtében.

Kulcsszavak:

ellenőrzési tevékenység verifikáció nukleáris leszerelés nemzeti technikai ellenőrző eszközök érzékelők

Hivatkozások

Aeronautical Information Publication of Hungary Aftergood, Steven (2019): “National Technical Means” Leaves the Lexicon. Federation of American Scientists, 2019. január 11. Online: https://fas.org/blogs/secrecy/2019/11/ntm-obe/

Бужинский, Евгений (2020): Может ли существовать система контроля над вооружениями, опирающаяся только на национальные технические средства контроля? In Зульхарнеев, А.Ф. (szerk.): Верификация контроля над ядерными вооружениями и ядерного разоружения: опыт, перспективы и новые идеи. М.: ПИР-Центр – Триалог, 17. FM 3-14 Army Space Operations (2019). Washington, D.C.: Headquarters, Department of the Army.

Glaser Alexander – Niemeyer, Irmgard (2021): Nuclear Monitoring and Verification Without Onsite Access. In Göttsche, Malte – Glaser, Alexander (szerk.): Toward Nuclear Disarmament. Building Up Transparency and Verification. Berlin: Federal Foreign Office, Division Nuclear Disarmament, Arms Control, Non-Proliferation (OR09), 86–115.

Goldblat, Jozef (2002): Arms Control. The New Guide to Negotiations and Agreements. London: SAGE. Online: https://doi.org/10.4135/9781446214947

Gottemoeller, Rose – Marvin, Diana (2021): Reimagining the Open Skies Treaty: Cooperative Aerial Monitoring. Bulletin of the Atomic Scientists, 2021. június 15. Online: https://thebulletin.org/2021/06/reimagining-the-open-skies-treaty-cooperative-aerial-monitoring/

IPNDV (2020): Verification of Each of the 14 Steps of Nuclear Weapon Dismantlement. Online: https://www.ipndv.org/wp-content/uploads/2020/04/WG5-Deliverable_FINAL-.pdf

Lindenbaum, David – Lewis, Ryan – Bacastow, Todd M. – Flasher, Joe (2019): The Rise of Augmented Analysis: Defining Levels of Automation for Machine Learning Applied to Geospatial Intelligence. In 2019 State and Future of GEOINT Report. Herndon: The United States Geospatial Intelligence Foundation, 15–17. Online: https://spatial.usc.edu/wp-content/uploads/2019/05/2019_SaFoGX.pdf

Niemeyer, Irmgard (2009): Perspectives of Satellite Imagery Analysis for Verifying the Nuclear Non-Proliferation Treaty. In Stein, Gotthard – Richter, Bernd – Nussbaum, Sven – Niemeyer, Irmgard – Jasani, Bhupendra (szerk.): International Safeguards and Satellite Imagery. Key Features of the Nuclear Fuel Cycle and Computer-Based Analysis. Berlin–Heidelberg: Springer, 35–44. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-540-79132-4

Nussbaum, Sven – Niemeyer, Irmgard (2009): Detection of Changes in Images. In Stein, Gotthard – Richter, Bernd – Nussbaum, Sven – Niemeyer, Irmgard – Jasani, Bhupendra (szerk.): International Safeguards and Satellite Imagery. Key Features of the Nuclear Fuel Cycle and Computer-Based Analysis. Berlin–Heidelberg: Springer, 147–167. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-540-79132-4

Савельев, Александр (2020): Как СССР и США подходили к верификации контроля на вооружениями в годи холодной войны. In Зульхарнеев, А.Ф. (szerk.): Верификация контроля над ядерными вооружениями и ядерного разоружения: опыт, перспективы и новые идеи. М.: ПИР-Центр – Триалог, 7–9.

Ulrich, Pia – Bidwell, Chris – Lauder, John – Rishikof, Harvey – Lincy, Valerie (2019): Public and National Technical Means in the Digital Age. In 2019 State and Future of GEOINT Report. Herndon: The United States Geospatial Intelligence Foundation, 7–9.

Várdai Mihail Istvanovics (2021a): A világűr militarizálásának kérdéseiről. Honvédségi Szemle, 149(1), 34–50. Online: https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.1.3

Várdai Mihail Istvanovics (2021b): Possible Methods and Approaches for Verification of Undeclared and Decommissioned Sites for Verifying Nuclear Disarmament, The Reasons to Employ them, and the Dissemination of Findings. Przegląd Nauk o Obronności, (11), 89–113. Online: https://doi.org/10.37055/pno/147576

Jogi források

- 1686/2017. (IX. 22.) Korm. határozat az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által elfogadott bizalom- és biztonságerősítő intézkedések 2011. évi Bécsi Dokumentumának közléséről

- 1999. évi VI. törvény az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés és kiegészítő dokumentumainak együttes kihirdetéséről

- 2004. évi V. törvény az 1992. március 24-én, Helsinkiben aláírt Nyitott Égbolt Szerződés kihirdetéséről

Interim Agreement Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on Certain Measures with Respect to the Limitation of Strategic Offensive Arms (SALT I). Online: https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/strategic-arms-limitation-talks-salt-i-salt-ii

OSCC/I/Dec.1/10 December 1992

OSCC/I/Dec.5/29 June 1992

OSCC/VI/Dec.18/12 October 1994

Protocol to the Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.