Trendi terrorizmus: terroristamarketing, toborzás és megfélemlítés a közösségi médiában

Veszélyek és az európai megoldások

doi: 10.32561/nsz.2023.2.3

Absztrakt

A digitális fejlődés és a globalizáció a nemzetközi terrorizmus területén is érezteti hatását. Az új kihívások abból fakadnak, hogy a terrorista szervek is élnek a közösségi média és az internet által nyújtott lehetőségekkel. Ennek köszönhetően a globális toborzás, illetve a megfélemlítés, a dezinformáció soha nem látott hatékonysági fokot ért el. A tanulmány az online terrorista tartalmak konkrét megjelenési formáit, az általuk kiváltott hatást mutatja be. A növekvő nemzetbiztonsági kockázatot a nemzeti jogrendszerek és az európai közösség is felismerte. Bemutatom, hogy milyen nemzetállami büntetőjogi szabályozási megoldások tudják lefedni az online terrorista tartalmakba foglalt fenyegetéseket. Emellett a legfrissebb európai uniós rendeleti szabályozást is ismertetjük, amely az ilyen tartalmak eltávolításának biztosít közösségi normát, ezáltal csökkentve az eltérő nemzetállami szabályozásokban rejlő kollektív biztonsági kockázatot.

Kulcsszavak:

nemzetközi terrorizmus online terrorista tartalmak közösségi média online terrorista toborzás kiberterrorizmus digitális terrorizmus

Hivatkozások

Alix, Julie (2014): Réprimer la participation au terrorisme. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 4(4), 849–865. Online: https://doi.org/10.3917/rsc.1404.0849

Aly, Ann – Macdonald, Stuart – Jarvis, Lee – Chen, Thomas (2016): Introduction to the Special Issue: Terrorist Online Propaganda and Radicalization. Studies in Conflict & Terrorism, 40(1), 1–9. Online: https://doi.org/10.1080/1057610X.2016.1157402

Behr, Ines von – Reding, Anais – Edwards, Charlie – Gribbon, Luke (2013): Radicalisation in the Digital Era: The Use of the Internet in 15 Cases of Terrorism and Extremism. Brussels and Cambridge: Rand Europe. Online: https://doi.org/10.7249/RR453

Brumfield, Ben (2014): Officials: 3 Denver girls played hooky from school and tried to join ISIS. CNN, 2014. október 22. Online: http://edition.cnn.com/2014/10/22/us/colorado-teens-syria-odyssey/index.html

Conway, Maura (2017): Determining the Role of the Internet in Violent Extremism and Terrorism: Six Suggestions for Progressing Research. Studies in Conflict & Terrorism, 40(1), 77–98. Online: https://doi.org/10.1080/1057610X.2016.1157408

Duggan, Maeve – Ellison, Nicole B. – Lampe, Cliff – Lenhart, Amanda – Madden, Mary (2015): Social Media Update 2014. Pew Research Centre: Internet Science and Tech Report. 2015. január 9. Online: https://www.pewinternet.org/2015/01/09/social-media-update-2014/

Éberhardt Gábor (2019): Migráció és terrorizmus. Hadtudományi Szemle, 12(3), 37–59. Online: https://doi.org/10.32563/hsz.2019.3.3

European Commission (2021): Terrorist Content Online. 2021. április. Online: https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-05/202104_terrorist-content-online_en.pdf

Europol (2021): European Union Terrorism Situation and Trend Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Online: https://doi.org/10.2813/677724

Facebook (2017): Facebook, Microsoft, Twitter and YouTube Announce Formation of the Global Internet Forum to Counter Terrorism. Facebook Newsroom, 2017. június 26. Online: https://newsroom.fb.com/news/2017/06/global-internet-forum-to-counter-terrorism/

Gyaraki Réka (2019): A kiberbűncselekmények megjelenése és helyzete napjainkban. In Mezei Kitti (szerk.): A bűnügyi tudományok és az informatika. Budapest–Pécs: MTA TK Jogtudományi Intézet – Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 83–103.

Klausen, Jytte (2015): Tweeting the Jihad: Social Media Networks of Western Foreign Fighters in Syria and Iraq. Studies in Conflict & Terrorism, 38(1), 1–22, Online: https://doi.org/10.1080/1057610X.2014.974948

Kontrát Károly megjegyzése a Bel- és Igazságügyi Tanács (BIÜT) 2020. november 13-ai ülésén. Online: https://kormany.hu/hirek/videokonferencia-a-bel-es-igazsagugyi-tanacs-soros-ulesen

Kuczerawy, Aleksandra (2018): The Proposed Regulation on Preventing the Dissemination of Terrorist Content Online: Safeguards and Risks for Freedom of Expression. [h. n.]: Center for Democracy and Technology. Online: https://doi.org/10.2139/ssrn.3296864

Lopez, Ariana – Mård, Sophia – Fenner, Maximilian (2019): Editorial: Summer Issue: Themed Issue on Technology and Law. Amsterdam Law Forum, 11(3), 1–2. Online: https://doi.org/10.37974/ALF.335

Macdonald, Stuart – Giro Correia, Sara – Watkin, Amy-Louise (2019): Regulating Terrorist Content on Social Media: Automation and the Rule of Law. International Journal of Law in Context, 15(2), 183–197. Online: https://doi.org/10.1017/S1744552319000119

Robinson, Gavin (2018): The European Commission’s Proposal for a Regulation on Preventing the Dissemination of Terrorist Content Online. Eucrim. The European Criminal Law Associations’ Forum, (4), 234–240. Online: https://doi.org/10.30709/eucrim-2018-024

Simon Béla (2018): A rendészeti szervek együttműködése a kiberbűnözés ellen. Nemzetbiztonsági Szemle, 6(1), 36–58.

Wahl, Thomas (2021): Regulation Addressing the Dissemination of Terrorist Content Passed. Eucrim. The European Criminal Law Associations' Forum, (2), 95–97.

Weimann, Gabriel (2004): www.terror.net: How Modern Terrorism Uses the Internet. Special Report 116. Washington, D.C.: United States Institute of Peace.

Jogi források

- 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi (EU) irányelv (2015. szeptember 9.) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (kodifikált szöveg)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/784 rendelete (2021. á prilis 29.) az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépésről

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 2012/C 326/02

Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata

Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (2007. december 13.)

Code Pénal (CP) Edition: 2022-02-17, § 421.-1. 1°

Deutsch Strafgesetzbuch (StGB), § 129a Bildung terroristischer Vereinigungen

Európai Bizottság (2018): Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről. Az Európai Bizottság hozzájárulása a 2018. szeptember 19–20-i salzburgi vezetői üléshez. COM(2018)640 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dc0b5b0f-b65f-11e8-99ee-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (CóP)

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.