A brit nemzetbiztonság rövid ismertetője

– felépítése és kihívásai

doi: 10.32561/nsz.2022.4.3

Absztrakt

Dolgozatomban az Egyesült Királyság nemzetbiztonságát kívánom górcső alá venni. A megadott hazai irodalom vonatkozó részeinek áttekintésén túl is igyekeztem elmélyülni a szakirodalomban, feltérképezni a vonatkozó publikációkat, a brit jogforrásokat és pontosabb, mélyebb rálátást nyerni a brit nemzetbiztonság jelen helyzetéről, felépítéséről és kihívásairól. Akaratlanul is, mintegy mellékvonalként került elő a brit viszonyoknak a hazai szabályozással való alkalmankénti összevetése. Szomorú aktualitást ad az elemzésnek a február óta zajló ukrajnai háború, hiszen a szenvedés nyilvánvaló csökkentése iránti igény mellett a háborús helyzet több szempontból is rávilágít a nemzetbiztonsági szolgálatok szerepére, azok fontosságára, a megelőzést, a válságkezelést és annak utóhatását tekintve is. Nagy-Britanniának az ukrán háború – egy totális nukleáris konfliktust leszámítva – kevesebb bonyodalmat okoz,
mint a nála keletebbre elhelyezkedő NATO-partnerállamoknak. A szigetország alapvetően más jellegű problémákkal néz szembe. Ezek között szerepel a nagy létszámú muszlim és más vallású közösségek integrációja, a volt gyarmatbirodalomból máig nagy számban a szigetekre költöző természetes személyek által generált nemzetbiztonsági kockázatok és tényezők sokasága. Fel kell tenni a kérdést, hogy képesek-e a brit nemzetbiztonsági szolgálatatok e helyzet kezelésére?

Kulcsszavak:

nemzetbiztonság elhárítás hírszerzés terrorizmus kémkedés

Hivatkozások

Bálint László (2018): Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ. In Resperger István (szerk.): A nemzetbiztonság elmélete a közszolgálatban. Budapest: Dialóg Campus, 243–256.

Regényi Kund (2019): A brit titkosszolgálatok a hidegháború éveiben. In Boda József – Regényi Kund (szerk.): A hírszerzés története az ókortól napjainkig. Budapest: Dialóg Campus, 168–170.

Boda József szerk. (2019): Rendészettudományi szaklexikon. Budapest: Dialóg Campus.

Börcsök András – Vida Csaba (2014): A nemzetbiztonsági szolgálatok rendszere (Nemzetközi gyakorlat a nemzetbiztonsági rendszer kialakítására). Nemzetbiztonsági Szemle, 2(1), 63–100. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/2066/1344

CONTEST (2011): Counter-terrorism strategy. Online: https://bit.ly/3GZNJGc

Culbertson, Alix (2022): Ukraine War: Security Checks Needed as Russia Could Try to Infiltrate UK Via Refugee Routes, Sajid Javid Says. Sky News, 2022. március 21. Online: https://news.sky.com/story/ukraine-war-uk-has-issued-9-500-visasto-ukrainian-relatives-fleeing-russian-invasion-sajid-javid-says-12571870

Dawson, Joanna (2019): Returning Terrorist Fighters. Research Briefing. House of Commons Library, 2019. március 5. Online: https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8519/

Dobák Imre (2014): Elektronikai eszközökkel végzett felderítés – rádiófelderítés (SIGINT – Singnals Intelligence). In Dobák Imre (szerk.): A nemzetbiztonság általános elmélete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 163–168.

Giglio, Mike (2019): China’s Spies Are on the Offensive. The Atlantic, 2019. augusztus 26. Online: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2019/08/inside-us-china-espionage-war/595747/

Goodwin, Bill (2021): Investigatory Powers Tribunal Finds UK Spy Agencies Unlawfully Collected Personal Data. Computer Weekly, 2021.

július 29. Online: https://bit.ly/3wzU725

Héjja István (2014a): Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (North Atlantic Treaty Organisation – NATO). In Dobák Imre (szerk.): A nemzetbiztonság általános elmélete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 29–38.

Héjja István (2014b): Nemzetbiztonsági szervezeti modellek. In Dobák Imre (szerk.): A nemzetbiztonság általános elmélete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 57–72.

Hong Kong: UK Makes Citizenship Offer to Residents. BBC News, 2020. július 1. Online: https://www.bbc.com/news/uk-politics-53246899

Kállai Attila (2014): A földrajzi tér felderítésének eszközei és módszerei. In Dobák Imre (szerk.): A nemzetbiztonság általános elmélete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 179–190.

Kis-Benedek József (2014): Az emberi erőkkel folytatott információszerzés. In Dobák Imre (szerk.): A nemzetbiztonság általános elmélete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 153–162.

Kis-Benedek József (2018): A nemzetbiztonsági szolgálatok nemzetközi együttműködése. In Resperger István (szerk.): A nemzetbiztonság elmélete a közszolgálatban. Budapest: Dialóg Campus, 257–280.

Kőhalmi László (2012): A társadalomra veszélyesség fogalma a büntető anyagi kódexekben. Online: https://ujbtk.hu/a-tarsadalomra-veszelyesseg-fogalma-a-bunteto-anyagi-kodexekben/

Lemanski, Dominik (2015): Imams Set to Face Security Vetting under Home Office Plans. The Times, 2015. szeptember 13. Online: https://www.thetimes.co.uk/article/imams-set-to-face-security-vetting-under-home-office-plans-9707nts58kq

Nemzetbiztonsági átvilágítások gyakorlata az Európai Unióban (2013). Budapest: Századvég.

Parsley, David (2022): Muslim Politicians and Staff Subjected to Additional Security Checks at Parliament, MP Claims. I News, 2022. január 28. Online: https://bit.ly/3H6LkJZ

Répási Krisztián (2017): Merényletek az Egyesült Királyságban: kudarcosnak vagy eredményesnek tekinthető a brit terrorelhárítás? Nemzet és Biztonság, 10(4), 3–22. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/neb/article/view/3672/2955

Rostoványi Zsolt (2017): Iszlám és iszlamizmus mint biztonsági kihívás. In Finszter Géza – Sabjanics István: Biztonsági kihívások a 21. században. Budapest: Dialóg Campus, 105–139.

Sabbagh, Dan (2022): MI5 Accuses Lawyer of Trying to Influence Politicians on Behalf of China. The Guardian, 2022. január 13. Online: https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jan/13/chinese-national-trying-to-improperly-influencepoliticians-says-mi5

Szentgáli Gergely (2015): Csendben szolgálni 2. rész. Hadtudomány, 25(3–4), 77–90. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2015.25.3-4.77

Verkaik, Robert (2006): Muslim Officer Sacked from Guarding Blair. Independent, 2006. november 7. Online: https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/muslimofficer-sacked-from-guarding-blair-423283.html

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.