A mesterséges intelligenciával támogatott nyílt információszerzés (OSINT)

– evolúció és kihívások

doi: 10.32561/nsz.2022.1.3.

Absztrakt

A mesterséges intelligencia (MI) egyre nagyobb szerepet játszik az adatfeldolgozásban, mind a polgári mind a katonai műveletek tervezésében és támogatásában, a hírszerzésben és elhárításban, elemzésben. Az MI egyik legfontosabb szerepe a big data „5V-s kihívása” által jelentette kockázat csökkentése (volume – mennyiség, variety – változatosság, velocity – sebesség, veracity – valódiság, value – érték). Az összadatforrású felderítés (all-source intelligence, ASI) kiterjedt, közvetlen emberi cselekménnyel folytatott, képi, rádióelektronikai, műszeres, radar-, nyílt adatforrású felderítés összessége, átfogó hírszerzési műveletekkel szerzi be és dolgozza fel a sikeres műveletek végrehajtásához szükséges információkat. Ezen eszközök, műveletek vonatkozásában mindig is kiemelkedő szerepet játszott a nyílt forrású információszerzés (open source intelligence, OSINT), amely mára az internet elterjedésével és a világhálón tárolt adattömeg feldolgozásával és elemzésével lényegében a klasszikus emberi erőforrású hírszerzési tevékenység (human intelligence, HUMINT) egy jelentős részét kiváltotta. Az MI alkalmazása az OSINT-ben az infomációszerzésnek mind a sebességét mind a hatékonyságát növeli úgy a szövegbányászat, mint a képfelismerés vagy az összefüggések keresésének és elemzésének vonatkozásában.

Kulcsszavak:

mesterséges intelligencia összadatforrású felderítés big data nyílt adatforrású információszerzés

Hivatkozások

Carroll, Jami: OSINT Analysis using Adaptive Resonance Theory for Counterterrorism Warnings. In Artificial Intelligence and Applications. AIA ’2005, Innsbruck, 2005. 756–760.

Cherry, Kendra: What Is General Intelligence (G Factor)? Verywell Mind, 2021. április 25. Online: https://www.verywellmind.com/what-is-general-intelligence-2795210

European Commission: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) (2020. július 23.). Online: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp-call/edidp_call-texts-2020_en.pdf

Evangelista, João Rafael Gonçalves – Renato José Sassi – Márcio Romero – Domingos Napolitano: Systematic Literature Review to Investigate the Application of Open Source Intelligence (OSINT) with Artificial Intelligence. Journal of Applied Security Research, 16. (2021), 3. 345–369. Online: https://doi.org/10.1080/19361610.2020.1761737

Glassman, Michael – Min Ju Kang: Intelligence in the Internet Age: The Emergence and Evolution of Open Source Intelligence (OSINT). Computers in Human Behavior, 28. (2012), 2 673–682. Online: https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.11.014

Izsa Jenő: Nemzetbiztonsági alapismeretek. Jegyzet. Budapest, ZMNE, 2009. Online: https://docplayer.hu/47243533-Nemzetbiztonsagi-alapismeretek.html

Lakomy, Miron: Military Application of Open-Source Intelligence on the Internet. 85-915 Bydgoszcz, Polska, 2021. Online: https://cdissz.wp.mil.pl/en/articles/news-2021/globstate-2021-new-operational-domains/

National Security Commission on Artificial Intelligence: Final Report (2021). Online: https://www.nscai.gov/wp-content/uploads/2021/03/Full-Report-Digital-1.pdf

NATO: Emerging and Disruptive Technologies (é. n.). Online: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_184303.htm

NATO: NATO Open Source Intelligence Handbook (2001). Online: https://www.academia.edu/4037348/NATO_Open_Source_Intelligence_Handbook

NATO: Science & Technology Trends 2020–2040. Exploring the S&T Edge (2020). Online: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/190422-ST_Tech_Trends_Report_2020-2040.pdf

Resperger István (szerk.): A nemzetbiztonság elmélete a közszolgálatban. Budapest, Dialóg Campus, 2018.

Saalman, Lora (szerk.): The Impact of Artificial Intelligence on Strategic Stability and Nuclear Risk, Volume II, East Asian Perspectives. SIPRI, 2019.

Svenmarck, Peter – Linus Luotsinen – Mattias Nilsson – Johan Schubert: Possibilities and Challenges for Artificial Intelligence in Military Applications. NATO, 2018.

Tonin, Matej: Artificial Intelligence: Implications for NATO Armed Forces. Report. NATO Parliamentary Assembly, 2019. október 13. Online: https://www.nato-pa.int/download-file?filename=/sites/default/files/2019-10/REPORT%20149%20STCTTS%2019%20E%20rev.%201%20fin-%20ARTIFICIAL%20INTELLIGENCE.pdf

Van Puyvelde, Damien – Stephen Coulthart – M. Shahriar Hossain: Beyond the Buzzword: Big Data and National Security Decision Making. International Affairs, 93. (2017), 6. 1397–1416. Online: https://doi.org/10.1093/ia/iix184

Wang, Wei – Hui Liu – Wangqun Lin – Ying Chen – Jun-An Yang: Investigation on Works and Military Applications of Artificial Intelligence. IEEE Access, 8. (2020), 131614–131625. Online: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3009840

Zednik, Carlos: Solving the Black Box Problem: A Normative Framework for Explainable Artificial Intelligence. Philosophy & Technology, 34. (2021), 2. 265–288. Online: https://doi.org/10.1007/s13347-019-00382-7

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.