A V4-országok stratégiai tervezése és az alkotmányvédelem kérdései stratégiai dokumentumaikban

doi: 10.32561/nsz.2022.1.5.

Absztrakt

A világ és az európai térség biztonsági rendszerének egy fontos politikai, diplomáciai és nemzetbiztonsági területe a V4-országok szövetsége. A cikk vizsgálja a „szövetség” stratégiáit és az alkotmányvédelemmel kapcsolatos kérdéseit, a stratégiai tervezés szerkezetét, elemeit a stratégiai dokumentumaikban.

Kulcsszavak:

stratégiai tervezés alkotmányvédelem Nemzeti Biztonsági Stratégia Nemzeti Védelmi Stratégia Nemzeti Katonai Stratégia üldözött keresztények helyzete

Hivatkozások

Azbej Tristan – Kóré András – Tóth Bálint: A magyar állam szerepvállalása az üldözött keresztény közösségek védelme érdekében. In Kaló József –Ujházi Lóránd (szerk.): Budapest-jelentés a keresztényüldözésről. Budapest, Dialóg Campus, 2018. 25–32.

Balaton Károly – Tari Ernő – Hortoványi Lilla – Incze Emma – Laczkó Márk – Szabó Zsolt Roland: Stratégiai és üzleti tervezés. Budapest, Aula, 2007.

Bárdiné Metzker Erika – Csuth Sándor: A települési önkormányzatok stratégiai vezetése. Polgármester Akadémia, 2008. Online: http://xn—tosz-5qa.hu/uploads/dokumentumok-kiadvanyok/telepulesionkormanyzatokstrategiaivezetese.pdf

The Czech Republic: National Security Strategy of the Czech Republic (2015). Online: https://www.army.cz/images/id_8001_9000/8503/Security_Strategy_2015.pdf

The Defence Strategy of the Czech Republic (2017). Online: https://www.army.cz/assets/en/ministry-of-defence/strategy-and-doctrine/defencestrategy2017.pdf

Krajnc Zoltán (szerk.): Hadtudományi lexikon. Új kötet. Budapest, Dialóg Campus, 2019.

Liddell Hart, Basil H.: Stratégia. Budapest, Európa, 2002.

The Long Term Perspective for Defence 2035. Online: https://www.army.cz/assets/en/ministry-of-defence/basic-documents/dv-2035-aj.pdf

Magyarország Kormánya: Magyar–lengyel humanitárius együttműködésről írtak alá megállapodást (2020. augusztus 17.). Online: https://bit.ly/3AgHJav

Regényi Kund: Alkotmányvédelmi Hivatal. In Resperger István (szerk.): Nemzetbiztonsági alapismeretek. Budapest, Dialóg Campus, 2018. 4–5.

Republic of Poland: National Security Strategy of the Republic of Poland (2020). Online: https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/National_Security_Strategy_of_the_Republic_of_Poland_2020.pdf

Republic of Poland: Structure of Polish Armed Forces (é. n.). Online: https://www.gov.pl/web/national-defence/structure-of-polish-armed-forces

Resperger István: A stratégiai tervezés alapjai. Budapest, ZMNE, 2005.

Resperger István: Az Iszlám Állam terrorszervezet keresztények elleni tevékenység alapjai. In Kaló József – Ujházi Lóránd: Budapest-jelentés a keresztényüldözésekről. Budapest, Dialóg Campus, 2018. 13–14.

Slovak Republic: The Security Strategy of the Slovak Republic (2005). Online: https://www.mosr.sk/data/files/795.pdf

Slovak Republic: The Defence Strategy of the Slovak Republic (2021). Online: https://www.mod.gov.sk/data/files/4291_defence-strategy-of-the-slovak-republic-2021.pdf

Tarcsay Péter: Hogyan segítik a visegrádi országok az üldözött keresztényeket? In Ujházi Lóránd – Kaló József – Petruska Ferenc (szerk.): Budapest-jelentés a keresztényüldözésről. Budapest, Háttér, 2019. 233.

Turi Laura Tamara – Resperger István – Túri Viktória: Stratégiaalkotás, stratégiai módszerek. Tréning háttéranyag. Budapest, NKE, 2013. Vida Csaba: A biztonságpolitikai leírómátrix. Hadtudomány, 21. (2011), 4. 36–53.

Jogi források

/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. Online: https://njt.hu/jogszabaly/2020-1163-30-22

/2021. (VI. 24.)

Korm. határozat Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájáról. Online: https://hirlevel.egov.hu/2021/06/27/a-kormany-1393-2021-vi-24-kormhatarozata-magyarorszag-nemzeti-katonai-strategiajarol/

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.