Kábítószer-bűncselekmények nemzetközi kitekintésben

doi: 10.32561/nsz.2020.2.3

Absztrakt

Korábbi kutatási területem eredményeit és a jelenlegi rendőri hivatásom gyakorlása során szerzett tapasztalatokat kívánom ötvözni a jelenlegi tanulmányaimmal. Dolgozatomban a kábítószeres bűncselekmények hazai és nemzetközi szintű felderítési, nyomozási lehetőségeivel, azok eredményességével, hatékonyságával vagy egyes esetekben megjelenő akadályaival foglalkoztam. A nemzetközi kitekintés szélesítette a lehetőségeket és a vizsgálandó területeket. Így a kérdőíves kutatást választottam, amelyet az Europolnál dolgozó kábítószeres bűncselekményekkel foglalkozó munkatársak töltöttek ki, majd a hazánkkal szomszédos országok nyomozó hatóságai és végül a hazánkban dolgozó kollégák, akik olyan kábítószeres bűncselekményekkel találkoznak, amelyek határokon átnyúlnak. Igyekeztem egy áttekintő, reprezentatív képet nyújtani, jelenleg leginkább az Európai Unióra fókuszálva, a kábítószeres bűncselekmények nyomozásáról, és egyben a kutatási eredményeimmel alátámasztani vagy éppen cáfolni hipotéziseimet. Igyekeztem arra törekedni, hogy a hibák feltárásával és a későbbi kutatásaimmal ezekre megoldási javaslatokat tegyek, és a szakma számára  gyakorlati szempontból hasznos, célszerű, alternatív válaszokat nyújtsak. 

Kulcsszavak:

Europol kábítószer nyomozás nemzetközi