Nemzetközi kitekintés a terrorelhárítás területén folytatott biztonságtudatosítási programokba

doi: 10.32561/nsz.2020.2.4

Absztrakt

A 20.század végén, a 21.század elején megjelenő új típusú, jelentős emberi és anyagi áldozatot követelő terrortámadásokra adott válaszok közül a biztonságtudatosítás a nemzetbiztonsági és rendészeti szektoroktól mindenképpen új szemléletet  követel meg. Egy az eddigi gyakorlattól jelentősen eltérő hozzáállást, a korábbi szűk, ügyszerű konspirált együttműködés helyett egy széles körű, nyílt kapcsolat kialakítását igényli a társadalommal. A biztonságtudatosításra a legtöbb demokratikus országban hatékony eszközként tekintenek, amit jól mutat, hogy viszonylag rövid idő  alatt milyen széles körben terjedt el. Azonban annak ellenére, hogy a kihívások azonosak, a prevenciós szemlélethez való hozzáállásban, a kapcsolódó intézkedések típusában, azok megvalósításában és az alkalmazott eszközökben vannak eltérések. A társadalom egészét érintő fenyegetésre tekintettel, továbbá azt figyelembe véve, hogy ezzel a kockázati tényezővel az előttünk álló időszakban is biztosan számolnunk kell, érdemes figyelemmel kísérni, az e téren élen járó országok jó gyakorlatait és az ott elért sikereket a saját rendszereink fejlesztése, tökéletesítése során felhasználni. 

Kulcsszavak:

terrorizmus prevenció biztonságtudatosság