Településszerkezet és kriminalitás

doi: 10.32561/nsz.2019.1.4

Absztrakt

A bűnözést befolyásoló tényezők vizsgálata során a földrajzi tényezők sajnos a legtöbb esetben nem kellő súllyal kerülnek ismertetésre. Jelen tanulmány a bűnözésre hatással lévő geográfiai tényezők közül a településszerkezettel kíván foglalkozni. (Ezen belül pedig fókuszál a településszerkezet és az egyes nemzetbiztonsági kockázatok közötti összefüggésre.) E tényező fontosságát jelzi, hogy már közel száz esztendővel ezelőtt is egyes kutatók szoros összefüggést véltek felfedezni a településszerkezet és a bűncselekmények száma és struktúrája között. A hazai településeink közül kiterjedésénél fogva a főváros az a település, amely esetében a legérzékletesebben lehet bemutatni a városszerkezeti és a kriminalitás összefüggéseit.

Kulcsszavak:

településszerkezet bűnözésföldrajz bűnözés nemzetbiztonság

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.