A kémkedés a magyar büntetőjogban

doi: 10.32561/nsz.2019.2.4

Absztrakt

Napjainkban számolnunk kell olyan nemzetbiztonsági kockázatokkal, amelyek abból erednek, hogy a nyílt forrásokból (internet, országos és helyi média stb.) származó, összegyűjtött, elemzett és értékelt információk hozzáférhetők idegen hatalmak vagy szervezetek (ellenérdekelt titkosszolgálatok) számára is. A büntetőeljárásokban felmerülhet tehát, hogy ezek a cselekmények kémkedésnek minősíthetők-e, közelebbről: lehet-e ez bűncselekmény a magyar büntetőjog szerint? A jelen rövid tanulmány erre a kérdésre keresi a választ.

Kulcsszavak:

kémkedés OSINT büntetőjog hírszerző tevékenység

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.