The Role of the Public Prosecutor in the Investigation

doi: 10.32577/mr.2023.1.3

Absztrakt

The study describes the prosecutor’s role in the initiation phase of the criminal procedure: in the preparatory procedure, the powers, tasks, management and supervision activities authorised by the Criminal Procedure Act are presented in detail. In the investigative stages following the preparatory procedure, the study includes an overview and precise delimitation of the conditions under which we can speak separately about the preliminary investigation and the inspection stage. This section emphasises the differences concerning the relationship between the investigating authority and the prosecutor’s office, depending on whether it is a preliminary investigation or an inspection phase. At the end of the study, the prosecutor’s guidance typical of the inspection phase will be described. Precisely fixing the specific powers of the Criminal Procedure Act, determined for the prosecutor to carry out the management tasks of the investigation effectively.

Kulcsszavak:

prosecutor investigation preparatory procedure preliminary investigation inspection investigative authority

Hivatkozások

Bócz, Endre (2010): A processzuális bizonyítás és a bizonyítékok vizsgálata. In Osztheimer, Katalin (ed.): Az ügyész szerepe az eljárásjogokban. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar.

Fantoly, Zsanett – Budaházi, Árpád (2020): Introduction to the New Hungarian Criminal Procedure (Part II). Jogelméleti Szemle, 21(2), 74‒102.

Fantoly, Zsanett – Gácsi, Anett Erzsébet (2014): Eljárási büntetőjog. Dinamikus rész. Szeged: Iurisperitus Bt.

Frech, Ágnes (1999): A büntetőeljáráson kívül beszerzett bizonyítékok felhasználása. In Halmai, Gábor (ed.): Személyi szabadság és tisztességes eljárás. Budapest: Indok Bt. 24–34.

Hack, Péter (2010): A bírói függetlenség és számonkérhetőség. In Fleck, Zoltán (ed.): Igazságszolgáltatás a tudomány tükrében. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Hack, Péter (2014): Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény és a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény. MTA Law Working Papers, (9), 1–12.

Jármai, Tibor (2007): Gondolatok a bizonyítás egyes kérdéseiről. In Nagy, Ferenc (ed.): Ad Futuram Memoriam. Tanulmányok Cséka Ervin 85. születésnapja tiszteletére. Szeged: Pólay Elemér Alapítvány.

Katona, Géza (1990): Valós vagy valótlan? Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Kovács, Tamás (2015): Kell-e nekünk vádalku. In Vókó, György (ed.): Tanulmányok Polt Péter 60. születésnapja tiszteletére. Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó. 138–154.

Kovácsy, György (2003): Büntetőperbeli bizonyítás a bűnügyi vizsgálati (nyomozó) munka tükrében. Budapest: Rejtjel Kiadó.

Láng, László (2003): Nyomozásfelügyelet, nyomozásirányítás és kriminalisztika. Belügyi Szemle, 51(7–8), 19–30.

Lichtenstein, András (2017): Az ügyészség és a nyomozó hatóság kapcsolata az új büntetőeljárási törvényben. In Keserű, Barna Arnold (ed.): Doktori Műhelytanulmányok. Győr: SZE-ÁJDI. 117–131.

Lichtenstein, András (2018): A legalitás és az officialitás elvének jogirodalmi és joggyakorlati értelmezése. Forum: publicationes doctorandorum juridicorum, (8), 19‒32.

Móra, Mihály (1960): A bizonyítás fogalma, tárgya és a bizonyítékok mérlegelése a büntetőeljárásban. Jogtudományi Közlöny, 15(12), 662–670.

Nyeste, Péter (2019): A bűnügyi felderítés. In Nyeste, Péter – Szendrei, Ferenc (eds.): A bűnügyi hírszerzés kézikönyve. Budapest: Dialóg Campus. 85‒116.

Nyiri, Sándor (2003): Az ügyészség és a nyomozó hatóságok kapcsolata a büntetőeljárásról szóló törvény hatálybalépése után. Belügyi Szemle, 51(7–8), 56–72.

Nyiri, Sándor (2018): A nyomozó hatóságok és az ügyészség kapcsolata a büntető eljárásról szóló törvényben. Belügyi Szemle, 66(6), 5–16. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2018.6.1

Polt, Péter (2018): A büntetőeljárási törvény újításainak várható hatásai. Belügyi Szemle, 66(9), 29‒38. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2018.9.2

Szaktor, Roland György – Turi, András – Budaházi, Árpád (2022): Gondolatok a büntetőügyekben alkalmazható egyezségről. Belügyi Szemle, 70(6), 1157–1175. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.6.2

Szendrei, Géza (2005): A magyar ügyészség évszázadai. Budapest: Rejtjel Kiadó.

Tóth, Mihály (2017): A törvény alapvető rendelkezései. In Belovics, Ervin – Tóth, Mihály (eds.): Büntető eljárásjog. Harmadik, aktualizált kiadás. Az új, 2017. évi büntetőeljárási törvény tankönyve. Budapest: HVG-ORAC Lap-ésKönyvkiadó Kft. 45–63.

Tóth, Mihály (2018): Néhány megjegyzés az új büntetőeljárási törvényhez. Belügyi Szemle, 66(3), 55–71. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2018.3.4

Tóth, Mihály ed. (2010): Büntető eljárásjog. Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó.

Tremmel, Flórián (2006): Bizonyítékok a büntetőeljárásban. Budapest–Pécs: Dialóg Campus.

Vókó, György (2006): Magyar büntetés-végrehajtási jog. Budapest–Pécs: Dialóg Campus.

Legal sources

Act CX of 2017 on the Code of Criminal Procedure (Be.). Hungarian Gazette, No. 99/2017.

Act CLXIII of 2011 on the Public Prosecution Service (Ütv.). Hungarian Gazette, No. 211/2011.

Act C of 2012 on the Criminal Code (Btk.). Hungarian Gazette, No. 92/2012.

Decree No. 25/2013 (VI.24.) of the Ministry of the Interior on the powers and competencies of the police investigative authorities. Hungarian Gazette, No. 109/2013.

Government Decree No. 100/2018 (8.VI.) on the Rules of Investigation and Preliminary Investigation (NYER.). Hungarian Gazette, No. 81/2018.

Act XIX of 1998 on Criminal Proceedings (former Be.). Hungarian Gazette, No. 37/2002.

Instruction No. 9/2018 (VI.29.) LÜ on the tasks of the prosecutor about preparatory procedure, supervision, and management of the investigation and final measures. Official Gazette, No.33/2018 (Basic Instruction on the Supervision of Investigations).

Instruction No. 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ on the tasks of the prosecutor in connection with the preparation of charges, supervision over the legality of the investigation and the filing of charges.

Decision of criminal principle No. 13/2013 (ECJ 2013. B.13).

NF. 1559/2019/11. point 15, Guidelines of the Investigation Supervision and Pre-Trial Preparation Division of the Office of the Prosecutor General (NF) and the Criminal Court Division (BF).

Proposal for a new Code of Criminal Procedure (Proposal) uploaded on 3 June 2016 and its Explanatory Memorandum.

For the codification of the current Criminal Procedure Act, the Government has submitted to Parliament on 14 February 2017 Draft Bill No. T/13972 on the Code of Criminal Procedure.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.