Információbiztonság a női munkavállalók aspektusából I.

doi: 10.32567/hm.2023.4.9

Absztrakt

A 21. században az információbiztonság, kiberbiztonság kiemelt fontosságú. Ezen területek szakemberállománya vizsgálatának szükségessége is hangsúlyozza a terület aktualitását – különös tekintettel a nemi megoszlásra, bérezés kérdésére, illetve ezek alakulására, okaira. A tanulmány első részében az információbiztonság és az ahhoz kapcsolódó fogalmak ismertetése mellett a szerző bemutatja a már szakmában dolgozó férfiak és nők jelenlegi szakmai helyzetét, motivációit. Ez egy kérdőíves kutatás keretében valósult meg. Emellett a közösségi média egyre növekvő szerepe is megjelenik a tanulmányban. Ehhez kapcsolódóan az aktuális trendek bemutatása történik szentimentanalízis segítségével.

Kulcsszavak:

információbiztonság munkaerőpiac közösségi média

Hogyan kell idézni

Hankó, V. (2024). Információbiztonság a női munkavállalók aspektusából I. Hadmérnök, 18(4), 129–146. https://doi.org/10.32567/hm.2023.4.9

Hivatkozások

A social listening alapjai [é. n.]. Online: https://sentione.com/hu/eroforrasok/social-listening

ALI-HASSAN, Hossam – NEVO, Dorit – WADE, Michael (2015): Linking Dimensions of Social Media Use to Job Performance: The Role of Social Capital. The Journal of Strategic Information Systems, 24(2), 65–89. Online: https://doi.org/10.1016/j.jsis.2015.03.001

BÁNYÁSZ Péter – KRASZNAY Csaba – TÓTH András (2021): A NATO kibervédelmi szakpolitikája. In SZENES Zoltán (szerk.): A mai NATO: A szövetség helyzete és feladatai. Budapest: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Kft., 130–149.

BÁNYÁSZ Péter – TÓTH András – LÁSZLÓ Gábor (2022): A koronavírus oltással kapcsolatos állampolgári attitűd vizsgálata szentimentanalízis segítségével. Információs Társadalom, 22(1), 99–125. Online: https://doi.org/10.22503/inftars.XXII.2022.1.6

BARKER, William C. (2003): Guideline for Identifying an Information System as a National Security System. National Institute of Standards and Technology, 2003. augusztus. Online: https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-59 ; DOI: https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-59

BCS (2014): Women in IT Survey. Online: https://www.bcs.org/media/4446/women-it-survey.pdf

BEDERNA, Zsolt – SZÁDECZKY, Tamás (2021): Modelling Computer Networks for Further Security Research. Security and Defence Quarterly, 36(4), 51–66. Online: https://doi.org/10.35467/sdq/141572

CHERDANTSEVA, Yulia – HILTON, Jeremy (2014): Information Security and Information Assurance: Discussion about the Meaning, Scope, and Goals. In PORTELA, Irene Maria – ALMEIDA, Fernando (szerk.): Organizational, Legal, and Technological Dimensions of Information System Administration. Hershey: IGI Global, 167–198. Online: https://doi.org/10.4018/978-1-4666-4526-4.ch010

Eurostat [é. n.]: ICT Specialists in Employment. Online: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=ICT_specialists_in_employment

FARKAS Tibor (2023): A kommunikációs és információs rendszerek értelmezése napjainkban: Követelmények és kihívások. In TÓTH András (szerk.): Új típusú kihívások az infokommunikációban. Budapest: Ludovika, 11–30.

HÁMORNIK, Balázs Péter – KRASZNAY, Csaba (2017): A Team-Level Perspective of Human Factors in Cyber Security: Security Operations Centers. In NICHOLSON, D. (szerk.): Advances in Human Factors in Cybersecurity. [H. n.]: Springer, Cham. 224–236. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-319-60585-2_21

HÁMORNIK, Balázs Péter – KRASZNAY, Csaba (2017): Prerequisites of Virtual Teamwork in Security Operations Centers: Knowledge, Skills, Abilities and Other Characteristics. Academic And Applied Research In Military And Public Management Science, 16(3), 73–92. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2017.3.5

HARPEET, Singh – KAMAL, Roop (2019): Recruitment Practices in IT Sector: A Study of Employees Perspective. Pramana Research Journal, 9(1), 318–323.

HUGHES, Matthew (2019): Women Are Only 24% of the Infosec Workforce. Now Go Follow Them on Twitter. Online: https://thenextweb.com/news/women-are-24-of-the-infosec-workforce-now-follow-some-of-them

JOSE, Sajin – ASHA, P. (2019): Innovation in Recruitment and Talent Acquisition: A Study on Technologies and Strategies Adopted for Talent Management in IT Sector. International Journal Of Marketing & Human Resource Management, 10(2), 1–8. Online: https://iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJMHRM/VOLUME_11_ISSUE_2/IJMHRM_11_02_002.pdf

Khi négyzet próba jelentése és alkalmazása az SPSS-ben [é. n.]. Online: https://spssabc.hu/ketvaltozos-elemzes/khi-negyzet-proba/

KRASZNAY Csaba (2017): A kiberbiztonság stratégiai vetületeinek oktatási kérdései a közszolgálatban. Nemzet és Biztonság, 10(3), 38–53.

KRASZNAY Csaba – MUHA Lajos (2014): Az elektronikus információs rendszerek biztonságának menedzselése. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

MACNAMARA, Jim – ZERFASS, Ansgar (2012): Social Media Communication in Organizations: The Challenges of Balancing Openness, Strategy, and Management. International Journal of Strategic Communication, 6(4), 287–308. Online: https://doi.org/10.1080/1553118X.2012.711402

MAKOLA, Sizile – KGOSINYANE, Esther (2020): How Women End Up in the Information Technology Sector: The Perspectives of South African Women. Academy of Strategic Management Journal, 19(4).

MAYER Annamária (2016): A dendogram fogalma, jellemzői. Online: https://spssabc.hu/diagram-keszitese/dendogram

MITEV, Ariel – SAJTOS László (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest: Alinea.

MUHA Lajos (2008): Az informatikai biztonság egy lehetséges rendszertana. Bolyai Szemle, 17(4), 137–156.

PAULSEN, Celia – BYERS, Robert (2019): Glossary of Key Information Security Terms. National Institute of Standards and Technology. Online: https://doi.org/10.6028/NIST.IR.7298r3

SentiOne [é. n.]: Tudásbázis. Online: https://sentione.com/hu/tudasbazis

Spearman korreláció [é. n.]. Online: https://spssabc.hu/ketvaltozos-elemzes/spearman-korrelacio/

TÓTH András (2022): A digitális állam információbiztonsági kihívásai. Budapest: Ludovika.

Jogi forrás

/2013. (III. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájáról. Online: https://njt.hu/jogszabaly/2013-1139-30-22.1