A metaverzum értelmezése és katonai célú meghatározása 2. rész

– rendszerszintű értelmezés

doi: 10.32567/hm.2023.4.10

Absztrakt

Az infokommunikációs hálózatok fejlődését mi sem tükrözi jobban, mint azok sokrétű képességei. A katonai célú infokommunikációs kihívások közé sorolható a metaverzum kérdésköre, s vele aktuálissá vált a virtuális információs környezetekkel szemben támasztott kérdések megválaszolása. Az aktualitás megkérdőjelezhetetlen még akkor is, ha egy már a múltban is létező fogalomról van szó, a technológia jelenleg nem áll készen a kapcsolódó négydimenziós teret megjelenítő hálózatok megvalósítására. A katonai metaverzum egyértelműen sok kérdést felvet mind funkcionális, mind biztonsági szempontból. Célom a katonai metaverzum rendszerszintű értelmezése, a szükséges szemléletmóddal megvizsgálva annak főbb aspektusait. Az elvárható képességek megvalósítása érdekében szükségessé vált ezen infokommunikációs hálózat mélyebb tanulmányozása. A katonai metaverzum hálózatalapú rendszere speciális információs környezet elképzelését követeli meg.

Kulcsszavak:

metaverzum virtuális infokommunikáció hálózat katonai

Hogyan kell idézni

Szeleczki, S. (2024). A metaverzum értelmezése és katonai célú meghatározása 2. rész: – rendszerszintű értelmezés. Hadmérnök, 18(4), 147–158. https://doi.org/10.32567/hm.2023.4.10

Hivatkozások

BALL, Matthew (2020): The Metaverse: What It Is, Where to Find it, and Who Will Build It. Online: https://www.matthewball.vc/all/themetaverse

BALL, Matthew (2021): Framework for the Metaverse. Online: https://www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer

BALL, Matthew (2022): The Metaverse: And How It Will Revolutionize Everything. New York: WW Norton.

FARKAS, Tibor – HRONYECZ, Erika (2015): The Info-Communication System Requirements of the Deployable Rapid Diagnostic Laboratory Support ‘Sampling Group’ II. AARMS, 14(1), 53–61. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2015.1.5

FARKAS, Tibor – HRONYECZ, Erika (2016): Basic Information Needs in Disaster Situations (Capabilities and Requirements). In BITAY Enikő (szerk.): A XXI. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka előadásai. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 153–156.

FARKAS, Tibor – HRONYECZ, Erika (2017): Info-Communication Areas of Modernizing Field C2 Systems and Command Posts in the interest of Successful Home Defense- Peace Operations- and Disaster-Management Tasks. In 2017 IEEE 15th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY). Subotica, Serbia, 000353–000358. Online: https://doi.org/10.1109/SISY.2017.8080582

FARKAS Tibor (2023): A kommunikációs és információs rendszerek értelmezése napjainkban: Követelmények és kihívások. In TÓTH András (szerk.): Új típusú kihívások az infokommunikációban. Budapest: Ludovika, 11–30.

KPMG (2022): The Future of the Metaverse and Extended Reality. Online: https://kpmg.com/th/en/home/insights/2022/04/the-future-of-the-metaverse.html

NATO (2015): Allied Joint Doctrine for Information Operations. AJP-3.10.

NATO (2020): Glossary of Abbreviations Used in NATO Documents and Publications. AAP-15.

NATO (2021): Glossary of Terms and Definitions. AAP-06.

NATO (2022): 2022 Collaborative Programme of Work. NATO Science & Technology Organization.

PIERPONT, Morgan John (2022): Opportunities in the Metaverse. How Businesses Can Explore the Metaverse and Navigate the Hype vs. Reality. Online: https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/treasury-services/documents/opportunities-in-the-metaverse.pdf

SZELECZKI, Szilveszter (2020): Outlining a Set of Theory-based Requirements for the Future Digital Soldier. AARMS, 19(1), 95–108. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2020.1.8

SZELECZKI Szilveszter (2023a): A metaverzum értelmezése és katonai célú meghatározása -

I. rész.: fogalmi-szintű értelmezés, Hadmérnök, 18(3), 177-187. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2023.3.12

SZELECZKI, Szilveszter (2023b): Directions in the Development of Virtual Reality and Its Military Applicability. Budapest: Ludovika.

SZENDY István (2017): Hadügy és hadviselés. Budapest: Dialóg Campus.

TANENBAUM, S. Andrew (2011): Computer Networks. Boston: Prentice Hall.

TÓTH, András (2020): Information-Sharing Challenges and Issues in Multinational Operations, Part 1. Land Forces Academy Review, 25(4), 307–316. Online: https://doi.org/10.2478/raft-2020-0037

TÓTH, András (2021): Information-Sharing Challenges and Issues in Multinational Operations. Part 2. Land Forces Academy Review, 26(1), 22–30 (2021) Online: https://doi.org/10.2478/raft-2021-0004