Kumulatív töltetházak 3D nyomtatása

doi: 10.32567/hm.2022.3.2

Absztrakt

A kumulatív töltetek alkalmazása az ipari és katonai robbantások során esetenként jelentős előnyöket  hordozhat. A különböző rombolások és tűzszerészek által  végzett hatástalanítások meghatározó módszereihez  szükségesek ezek a töltetek. A feladatok jelentősen  eltérhetnek, ami eltérő típusok alkalmazását teszi  szükségessé. Tanulmányunkban megvizsgáljuk a  lehetőségeit a töltetházak 3D nyomtatásának, ezzel  bemutatva egy 21. századi lehetőséget. A vizsgált  nyomtatási lehetőségek megmutatták, hogy az alkatelemek megfelelő minőségű tervezéséhez jártasságszintű tervezőprogram-ismeret szükséges. A nyomtatások során  több esetben nehézségekbe ütköztünk, de sikerült elérni a  kitűzött célokat és kinyomtatni több változatban kumulatívtöltet-házat. A gyártás idő- és anyagigénye  igazolja, hogy ennek a módszernek van létjogosultsága a  hadi és ipari alkalmazás során. 

Kulcsszavak:

kumulatív töltet 3D nyomtatás robbantás PLA

Hogyan kell idézni

Ember, I., & Ádám, B. (2022). Kumulatív töltetházak 3D nyomtatása. Hadmérnök, 17(3), 35–44. https://doi.org/10.32567/hm.2022.3.2

Hivatkozások

Boda József – Boldizsár Gábor – Kovács László – Orosz Zoltán – Padányi József – Resperger István – Szenes Zoltán: A hadtudományi kutatási irányok, prioritások és témakörök. Államtudományi Műhelytanulmányok, (2016), 16. 1–23. Online: https://www.med.u-szeged.hu/download.php?docID=90702

Daruka Norbert: Robbanóanyag-ipari alapanyagok és termékek osztályozásának lehetőségei. Műszaki Katonai Közlöny, 26. (2016), 1. 26–43. Online: https://mkk.uni-nke.hu/document/mkk-uni-nke-hu/2016_1_03_Robbanoanyag-ipari%20alapanyagok.pdf

FreeDee: SLS nyomtatás (szelektív lézerszinterezés) útmutató. (é. n.) Online: https://www.freedee.hu/sls-nyomtatas-szelektiv-lezerszinterezes-utmutato/

Kovács Zoltán: Gondolatok a műszaki támogatás és a műszaki zárás alapjairól. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, 6. (2002), 1. 30–46.

Kugyela Lóránd: A többkomponensű robbanóanyagok múltja, jelene és jövője. Katonai Logisztika, 28. (2020), 4. 58–75. Online: https://doi.org/10.30583/2020.4.058

Lukács László: Szemelvények a magyar robbantástechnika fejlődéstörténetéből. Különös tekintettel a továbbfejlesztés várható irányaira és a kor új kihívásaira. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2017.