Üzletmenet-folytonossági tervezés kórházi környezetben II.

Kockázatértékelés és hatékonyságmérés

doi: 10.32567/hm.2022.3.10

Absztrakt

Hazánkban 2016-ban kezdődött meg az egészségügyi  ágazatban, azon belül is a fekvőbeteg-ellátás alágazatban a  létfontosságú rendszerelemek azonosítása és kijelölése. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,  kijelöléséről és védelméről szóló törvény, illetve  végrehajtási rendelete a kijelölt rendszerelemek  üzemeltetői számára Üzemeltetői Biztonsági Terv készítését írják elő. Az üzemeltetői biztonsági tervezéshez bevált,  nemzetközi gyakorlatban alkalmazott ISO 22301 szabvány  áll rendelkezésre, amely az üzletmenet-folytonossági  menedzsmentrendszerek tervezését írja le. Az egészségügyi ágazatra vonatkozó további előírásokat az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,  kijelöléséről és védelméről szóló ágazati rendelet határozza  meg. A közigazgatásban és így az egészségügyben a  profitorientált, így a „termelés” fenntartására fókuszáló  szemléletmód gyakorlati alkalmazása nem megszokott, a  profit és a termelés fogalma nehezen alkalmazható. A  tanulmány az üzletmenet-folytonossági  menedzsmentrendszerek alapjainak, a kockázatértékelés és az üzletmenet-folytonossági tervezés hatékonysága visszamérésének közegészségügyben való alkalmazási  lehetőségeit vizsgálja. 

Kulcsszavak:

létfontosságú rendszerelem egészségügy fekvőbeteg-ellátás üzemeltetői biztonság üzletmenet-folytonosság kockázatértékelés kritikusinfrastruktúra-védelem

Hogyan kell idézni

Mészáros, I., & Bognár, B. (2022). Üzletmenet-folytonossági tervezés kórházi környezetben II.: Kockázatértékelés és hatékonyságmérés. Hadmérnök, 17(3), 153–168. https://doi.org/10.32567/hm.2022.3.10

Hivatkozások

Kátai-Urbán Irina – Cimer Zsolt – Szakál Béla – Vass Gyula: Risk Management in Population Protection. Science for Population Protection, 11. (2019), 2. 1–8.

Kátai-Urbán Lajos – Mészáros István – Vass Gyula: Iparbiztonság, válsághelyzeti tervezés. In Major László (szerk.): A katasztrófa-készenlét, a reagálás és a beavatkozásbiztonság egészségügyi alapjai. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2019. 48–83.

Kátai-Urbán Lajos – Mesics Zoltán: Veszélyes üzemi biztonsági irányítási rendszer működtetése. Hadmérnök, 10. (2015), 1. 99–107.

Polinpapilinho, Katina – C. Ariel Pinto – Joseph Bradley – Patrick Hester: Interdependency-Induced Risk with Applications to Healthcare. International Journal of Critical Infrastructure Protection, 7. (2014), 1. 12–26. Online: https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2014.01.005

Felhasznált szabványok, útmutatók

BM OKF KIV kockázatelemzési formadokumentum.

BM OKF, 2021. BM OKF Kockázatelemzés kitöltési útmutató.

BM OKF, 2021. BSI UK: Measurement Matters – The Role of Metrics in ISO 22301 – A BSI Whitepaper for Business. 2015.

ISO 22313: 2020 Társadalmi biztonság. Üzletmenet-folytonossági irányítási rendszerek. Útmutató az ISO 22301 alkalmazásához

MSZ EN ISO 22301:2020 Társadalmi biztonság, Üzletmenet-folytonossági irányítási rendszerek