Szénhidrogén-gázkeveréket küldeménydarabban szállító közúti jármű biztonsági kockázatának értékelése

doi: 10.32567/hm.2022.3.3

Absztrakt

A veszélyesáru-szállítás szigorú, nemzetközi szabályokhoz kötött. A veszélyes áru közúti szállításának szigorú  szabályozása több szempontból is kiemelt jelentőségű, mivel egy esetleges közúti baleset során a veszélyes anyag  szabadba kerülésével jelentős méretű veszélyeztetett  terület alakulhat ki. Másrészt a veszélyes áru tulajdonságait  kihasználva, a lakott területeken áthaladó veszélyesáru-szállítmány potenciális célpontja lehet egy esetleges terrorcselekménynek. Az ilyen típusú kockázat  csökkentésére a veszélyesáru-szállítási szabályzatokban  külön rendelkezések vonatkoznak, azonban előfordulhat,  hogy ezeket az intézkedéseket a szűkebb gazdasági,  társadalmi és biztonsági környezet sajátosságaihoz  érdemes igazítani. A publikációban a szerzők  küldeménydarabban való szállítás esetén a visszaélés elleni  rendelkezések hatálya alól mentesülő, propán-bután  gázszállítmány elleni szándékos cselekmény következményeit vizsgálják meg szoftveres kockázatelemzés segítségével. 

Kulcsszavak:

ADR iparbiztonság közúti veszélyesáru-szállítás közbiztonsági előírások terrorcselekmény küldeménydarab UN 1965 szénhidrogén-gázkeverék cseppfolyósított m.n.n. (A1 keverék)

Hogyan kell idézni

Almási, C., & Cimer, Z. (2022). Szénhidrogén-gázkeveréket küldeménydarabban szállító közúti jármű biztonsági kockázatának értékelése. Hadmérnök, 17(3), 45–57. https://doi.org/10.32567/hm.2022.3.3

Hivatkozások

Hoffmann Imre – Kátai-Urbán Lajos – Lévai Zoltán – Vass Gyula: Iparbiztonsági kockázatok Magyarországon. Védelem Online, Tűz- és katasztrófavédelmi szakkönyvtár, 2015. Online: https://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/546-iparbiztonsagi-kockazatok-magyarorszagon.pdf

Industry Guidelines for the Security of the Transport of Dangerous Goods by Road (2016. december). Online: https://cefic.org/app/uploads/2018/12/Guidelinesfor-the-security-of-the-transport-of-dangerous-goods-by-road-2016-GUIDELINES-ROAD.pdf

Kátai-Urbán Lajos: Habilitációs Tézisek veszélyes üzemekkel kapcsolatos iparbiztonsági jog-, intézmény- és eszközrendszer fejlesztése Magyarországon. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014.

Kátai-Urbán Lajos – Kozma Sándor – Vass Gyula: Veszélyes szállítmányok felügyeletével kapcsolatos jog- és intézményfejlesztési tapasztalatok értékelése. Hadmérnök, 10. (2015), 3. 92–108. Online: http://hadmernok.hu/153_08_katayul_ks_vgy.pdf

Kátai-Urbán Lajos – Vass Gyula: Veszélyes üzemek és szállítmányok biztonsága Magyarországon. Védelem Tudomány, 4. (2019), 1. 45–82. Online: http://vedelemtudomany.hu/articles/03-katai-vass.pdf

Német Alexandra – Kátai Urbán Lajos – Vass Gyula: Veszélyes tevékenységek biztonsága a fenntarthatóság jegyében. Védelem Tudomány, 5. (2020), 1. 137–152. Online: https://www.vedelemtudomany.hu/articles/09-nemet-katai-vass.pdf

Jogi források

/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről, 1. melléklet. Online: https://njt.hu/jogszabaly/2021-387-20-22

Veszélyes áruk szárazföldi szállítása. 2008/68/EK irányelv a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=-LEGISSUM%3Atr0006