A világítás katonai vonatkozásai II/3. rész

A harctéri világítás és az elsötétítés szabályai

doi: 10.32567/hm.2021.2.2

Absztrakt

A téma nagysága miatt különálló alfejezetekre osztottuk fel a fény és a világítás katonai aspektusainak hadműveleti tárgyalását. A fejezet nyitó cikkében a látást befolyásoló környezettel és eszközökkel, illetve a csoportosításukkal foglalkoztunk. Ezt követően kitértünk a követelményekre, a specifikációkra, a használt berendezésekre és eszközökre, hogy a befejező részben a fénybiztosításról és az elsötétítés alkalmazásáról essen szó. Összességében három különálló, egymásra épülő egységben jártuk körbe a dinamikus körülmények között végrehajtott és a legnagyobb kihívást jelentő szolgálati feladatok nehézségeit, lehetőségeit és előírásait, valamint a múlt és jelen szabályait.

Kulcsszavak:

terepvilágítás fénybiztosítás elsötétítés ívlámpa reflektor jelzőfény

Hogyan kell idézni

Jasztrab, P. J., & Istók, R. (2021). A világítás katonai vonatkozásai II/3. rész: A harctéri világítás és az elsötétítés szabályai. Hadmérnök, 16(2), 15–32. https://doi.org/10.32567/hm.2021.2.2