Kártyatrükk: Az Európai Bíróság C-228/18. sz. Budapest Bank ügyben hozott ítélete és annak jelentősége

  • Gál Gábor
doi: 10.32559/et.2020.3.2

Absztrakt

Az Európai Bíróság előtt a magyar Kúria által  kezdeményezett előzetes döntéshozatal iránti  kérelem az európai versenyjog egyik sokat vitatott  kulcskérdését vetette fel: mikor tekinthető egy  magatartás versenykorlátozó célúnak. A jelen  tanulmány célja, hogy az előzetes döntéshozatalhoz  vezető előzmények rövid felvázolása után áttekintse az Európai Bíróság ítéletének főbb megállapításait.  Ezt követően bemutatja, hogyan illeszkedik az ítélet a versenykorlátozó célzat megállapításával kapcsolatos  európai döntéshozatali gyakorlatba, illetve hogy miben és mennyiben fejleszti azt tovább. A tanulmány az ítéletnek az európai versenyjog  érvényesítésére gyakorolt lehetséges  következményeivel kapcsolatos megállapításokkal  zárul. A tanulmány fő következtetése, hogy az ítélet a  Cartes Bancaires és azt követő esetjog vonalába  illeszkedik, ugyanakkor túl is mutat azon, azáltal, hogy még tovább erősíti a cél szerinti versenykorlátozás megállapíthatóságának kivételes  jellegét. 
A szerző véleménye szerint a versenyhatóságok beavatkozási mozgásterének az ítélet miatti szűkülése hozzájárulhat ahhoz, hogy az új típusú versenykorlátozások elemzése kapcsán feltehetőleg kénytelenek lesznek eszköztárukat újraértelmezni, illetve új eszközöket találni a versenyjogi beavatkozás hatékonyságának megőrzése érdekében.

Kulcsszavak:

bankközi jutalék MIF kártyarendszer versenykorlátozó cél versenykorlátozó hatás megállapodások kétoldalú piacok platform

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.