Az országos és a helyi népszavazás szabályozásának összevetése 2014-től napjainkig

  • Gáva Krisztián
doi: 10.32566/ah.2023.4.4

Absztrakt

A 2013 decemberében elfogadott új, 2013. évi CCXXXVIII. törvény a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról – amennyiben az országos és a lokális szint eltérő körülményei nem indokoltak különbségtételt – egyirányúan igyekezett szabályozni az országos és a helyi népszavazás kezdeményezésének, eljárásának szabályait. Az elmúlt kilenc évben a jogalkotó több alkalommal is módosította a törvényt. Jelen tanulmány ebből hetet emel ki. Kérdésként merül fel, hogy a módosítások során sikerült-e figyelemmel lennie és megőriznie a jogalkotónak a népszavazási eljárásokra vonatkozó egységes szemléletű célkitűzését, vagy a jogalkalmazás során kikristályosodott szabályozásbeli diszfunkciók mielőbbi orvoslása elhomályosította ezt. A tanulmányban folytatott vizsgálat alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy ez utóbbi igaz. A népszavazási szabályozásban végrehajtott módosításokat kivétel nélkül az országos népszavazáshoz kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok, kihívások indukálták, amelyek jelentős része ráadásul a közvélemény élénk érdeklődését is kiváltotta. Ezekre a jogalkotó gyors és hatékony válaszokat igyekezett adni, amelyek alapvetően be is váltották a hozzájuk fűzött várakozásokat, megoldották a felmerült problémákat. Eközben azonban – mivel ott nem voltak hasonló gyakorlati nehézségek, vagy azok nem érték el az országos politika szintjét – a helyi népszavazási eljárás párhuzamos módosítása – a konzekvens szabályozás egyértelmű indokoltsága ellenére – elmaradt. Ezeket a hiányosságokat mindenképp indokolt lenne pótolni.

Kulcsszavak:

országos népszavazás helyi népszavazás népszavazás kezdeményezése népszavazási eljárás a népszavazási törvény módosítása népszavazáshoz való jog

Hogyan kell idézni

Gáva, K. (2023). Az országos és a helyi népszavazás szabályozásának összevetése 2014-től napjainkig. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 11(4), 59–80. https://doi.org/10.32566/ah.2023.4.4

Hivatkozások

Gáva Krisztián (2019): Történetek az Agoráról.Az új népszavazási törvény jogalkalmazási tapasztalatai. In Téglási András (szerk.): Tanulmányok a választójog, a választási rendszerek és a népszavazás aktuális kérdéseiről. Budapest: Dialóg Campus, 33–74.

Komáromi László (2011): Az országos népszavazás szabályozásának egyes kérdései.Pázmány Law Working Papers, 35.2011/35. Online: https://plwp.eu/docs/wp/2012/2011-35.pdf

Komáromi László (2014): A népszavazásra vonatkozó szabályozás változásai az Alaptörvényben és az új népszavazási törvényben. MTA Law Working Papers 2014/35.Online: http://real.mtak.hu/120189/1/2014_35_Komaromi.pdf

Kiss Mónika Dorota (2019): A helyi népszavazás törvényi szabályozását érintő legutóbbi módosítások.Jegyző és Közigazgatás, 21(2). Online: https://jegyzo.hu/a-helyi-nepszavazas-torvenyi-szabalyozasat-erinto-legutobbi-modositasok/

Kúria (2018): Összefoglaló vélemény. A választási és népszavazási eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat tárgyában létrejött joggyakorlat-elemző csoport. Online: https://kuria-birosag.hu/ sites/default/files/joggyak/valasztasi_nepszavazasi_joggyak.pdf

Lászlóné Kovács Ilona (2008): A helyi népszavazás szabályozása, gyakorlati tapasztalatai. In Csefkó Ferenc (szerk.): Ünnepi kötet Ivancsics Imre egyetemi docens, decan emeritus 70. születésnapjára. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 276–289.

Nemzeti Választási Bizottság Elnöke [é..]: Javaslatok az Nsztv. módosításához (kivonat). Online: https://www.valasztas.hu/documents/20182/305762/Az+NVB+szakmai_javaslatai_az_Nsztv._ modositasahoz.pdf/09247f0b-a039-4368-92ea-829745663949?version=1.1&t=1510747983654

Sasvári Róbert (2021): Az országos népszavazás szabályozása és gyakorlata a jogalkalmazó szemével. PhD-disszertáció.Budapest: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. Online: https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/24883/sasvari-robert-phd-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jogi források

- 2/1993.(I.22.) AB határozat. Online: http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/75E5E98AB4A78405C1257ADA0052B3B9?OpenDocument

- 52/1997.(X.14.) AB határozat.Online: http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/11AB77EF52CEDCA1C1257ADA00529BEA?OpenDocument

- 25/1999.(VIII.7.) AB határozat. Online: http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/28775A96A8C12111C1257ADA00526F92?OpenDocument

- 100/2007.(XII.6.) AB határozat. Online: http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/EF68958AD3E40ACBC1258382003F5C62?OpenDocument

- 22/2020.(VIII.4.) AB határozat. Online: http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C431CC9DF42FAA9C125820A004EB1D3?OpenDocument

- 10/2022.(VI.2.) AB határozat. Online: https://njt.hu/jogszabaly/2022-10-30-75

- 11/2022.(VI.2.) AB határozat. Online: https://njt.hu/jogszabaly/2022-11-30-75

- 27/2015. Nsz. határozat. Online: https://www.valasztas.hu/documents/20182/1954068/27_2015.pdf/456924c4-bae6-42a8-a3c0-94b6878bafb0?t=1552543654283

- 28/2015. Nsz. határozat. Online: https://www.valasztas.hu/documents/20182/1954068/28_2015.pdf/e4f589a6-eedd-4a98-ab3a-ae934b9d9022?t=1552543654435

- 31/2015. Nsz. határozat. Online: https://www.valasztas.hu/documents/20182/1954068/31_2015.pdf/5c712e57-ea1c-484a-8d12-e942a6ae9c58?t=1552543654972

- 123/2015. NVB határozat. Online: https://www.valasztas.hu/hatarozat-megjelenito/-/hatarozat/123-2015-nvb-hatarozat-lukacs-zoltan-geza-maganszemely-altal-benyujtott-orszagos-nepszavazasi-kezdemenyezes-targyaban

- 124/2015. NVB határozat. Online: https://www.valasztas.hu/hatarozat-megjelenito/-/hatarozat/124-2015-nvb-hatarozat-wodicska-zoltan-maganszemely-altal-benyujtott-orszagos-nepszavazasi-kezdemenyezes-targyaban

- 137/2015. NVB határozat. Online: https://www.valasztas.hu/hatarozat-megjelenito/-/hatarozat/137-2015-nvb-hatarozat-simonne-gercsenyi-gabriella-maganszemely-altal-benyujtott-orszagos-nepszavazasi-kezdemenyezes-targyaban

- 138/2015. NVB határozat. Online: https://www.valasztas.hu/hatarozat-megjelenito/-/hatarozat/138-2015-nvb-hatarozat-dr-harangozo-tamas-attila-maganszemely-altal-benyujtott-orszagos-nepszavazasi-kezdemenyezes-targyaban

- 24/2021. NVB határozat. Online: https://www.valasztas.hu/hatarozat-megjelenito/-/hatarozat/24-2021-nvb-hatarozat-a-karacsony-gergely-szilveszter-maganszemely-altal-benyujtott-orszagos-nepszavazasi-kezdemenyezes-targyaban

- 156/2022. NVB határozat. Online: https://www.valasztas.hu/hatarozat-megjelenito/-/hatarozat/156-2022-nvb-hatarozat-a-karacsony-gergely-szilveszter-maganszemely-altal-szervezett-orszagos-nepszavazasi-kezdemenyezes-alairasai-ellenorzese-eredmen

- 157/2022. NVB határozat. Online: https://www.valasztas.hu/hatarozat-megjelenito/-/hatarozat/157-2022-nvb-hatarozat-a-karacsony-gergely-szilveszter-maganszemely-altal-szervezett-orszagos-nepszavazasi-kezdemenyezes-alairasai-ellenorzese-eredmen

- 53/2016. NVB határozat. Online: https://www.valasztas.hu/hatarozat-megjelenito/-/hatarozat/53-2016-nvb-hatarozat-dr-n-a-maganszemely-altal-benyujtott-kifogas-targyaban

- 61/2016. NVB határozat. Online: https://www.valasztas.hu/hatarozat-megjelenito/-/hatarozat/61-2016-nvb-hatarozat-dr-n-a-maganszemely-altal-benyujtott-kifogas-targyaban

- 73/2016. NVB határozat. Online: https://www.valasztas.hu/hatarozat-megjelenito/-/hatarozat/73-2016- nvb-hatarozat-h-f-maganszemely-altal-benyujtott-kifogas-targyaban

- 20/2021. NVB határozat. Online: https://www.valasztas.hu/hatarozat-megjelenito/-/hatarozat/20-2021- nvb-hatarozat-a-karacsony-gergely-szilveszter-maganszemely-altal-benyujtott-orszagos-nepszavazasi-kezdemenyezes-targyaban

- Knk.IV.38.081/2015/2. számú végzés. Online: https://kuria-birosag.hu/hu/nepszavugy/knkiv 3808120 152-szamu-hatarozat

- Knk.IV.38.083/2015/2. számú végzés. Online: https://kuria-birosag.hu/hu/nepszavugy/knkiv 3808320 152-szamu-hatarozat

- Knk.IV.37.718/2015/3. számú végzés. Indokolás. Online: https://kuria-birosag.hu/hu/nepszavugy/ knkiv3771820153-szamu-hatarozat

- Knk.IV.37.258/2016/6. számú végzés. Online: https://kuria-birosag.hu/hu/nepszavugy/knkiv 3725820 166-szamu-hatarozat

- Kvk.III.37.223/2016/2. számú végzés. Online: https://static.valasztas.hu/migration/2016/kvk37-223.pdf

- Knk.I.39.469/2022/2. számú végzés. Online: https://kuria-birosag.hu/hu/nepszavugy/knki 3946920 222-szamu-hatarozat

- Knk.I.39.470/2022/2. számú végzés. Online: https://kuria-birosag.hu/hu/nepszavugy/knki 3947020 222-szamu-hatarozat

- Knk.I.40.792/2021/10. számú végzés. Online: https://kuria-birosag.hu/hu/nepszavugy/knki 40792202 110-szamu-hatarozat

- Knk.I.40.793/2021/9. számú végzés. Online: https://kuria-birosag.hu/hu/nepszavugy/knki4079320219- szamu-hatarozat

- A Nemzeti Választási Iroda iratkezelési szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) NVI utasítás 19. melléklete [közlönyállapot (2016. I. 29.)]. Online: https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A16U0001.NVI&ta rgetdate=fffffff4&printTitle=1/2016.+(I.+29.)+NVI+utas%C3%ADt%C3%A1s&referer=http% 3A//net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi%3Fdocid%3D00000001.TXT

- T/3479. számú törvényjavaslat a népszavazás kezdeményezéséről. Előadó: dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter, Budapest, 2011. június. Online: https://www.parlament.hu/ irom39/03479/03479.pdf

- T/9894. számú törvényjavaslat a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról szóló T/9894. számú törvényjavaslat. Előadó: dr.Trócsányi László igazságügyi miniszter, Budapest, 2016. Online: https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_ lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=5w1A6BYd&_hu_parlament_cms_ pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fo gy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D40%26p_izon%3D9894

- T/9894. számú törvényjavaslat Indokolása. Online: https://www.parlament.hu/irom40/09894/09894.pdf

- Végső előterjesztői indokolás a választási eljárási szabályoknak az elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló 2023. évi XXIV. törvényhez. Indokolások Tára 62. szám, 2023. május 26. péntek, 574. o.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.