A regionális fenntarthatóság elméleti és intézményi háttere és a társadalmi tőke vizsgálata a V4-országokban a fenntartható fejlődés néhány indikátora segítségével

  • Kormos Zoltán
doi: 10.32566/ah.2023.3.5

Absztrakt

A tanulmány a regionális fenntarthatóság, valamint az azt meghatározó területi versenyképesség és alkalmazkodókészség elméleti áttekintése után az Európai Unió regionális politikájának történetét, a regionális fenntarthatóság intézményi hátterének alakulását követi nyomon. Ezt követően megvizsgálja a visegrádi országok tervezési-statisztikai régióinak helyzetét társadalmi tőkéjük szempontjából, a fenntartható fejlődés nemzetközileg elfogadott, kiemelt indikátorai segítségével. Felhívja a figyelmet az országokon belül is jelentősen eltérő fejlődési pályát bejáró régiók közötti különbségekre a fenntartható fejlődésüket hosszú távon is alapvetően meghatározó társadalmi tőkéjük szempontjából.

Kulcsszavak:

regionális fenntarthatóság versenyképesség alkalmazkodókészség társadalmi tőke

Hogyan kell idézni

Kormos, Z. (2023). A regionális fenntarthatóság elméleti és intézményi háttere és a társadalmi tőke vizsgálata a V4-országokban a fenntartható fejlődés néhány indikátora segítségével. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 11(3), 97–115. https://doi.org/10.32566/ah.2023.3.5

Hivatkozások

Agg Zoltán – Nemes Nagy József (2002): A politika térségi és helyi szintjei. In Agg Zoltán – Zentai László – Bernek Ágnes (szerk.): A globális világ politikai földrajza. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 385–430.

Bartus Gábor – Szalai Ákos (2014). Környezet, jog, gazdaságtan. Környezetpolitikai eszközök, környezet-gazdaságtani modellek és joggazdaságtani magyarázatok. Budapest: Pázmány Press.

Christopherson, Susan – Michie, Jonathan – Tyler, Peter (2010): Regional Resilience: Theoretical and Empirical Perspectives. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3(1), 3–10. Online: https://doi.org/10.1093/cjres/rsq004

Czippán Katalin – Könczey Réka (2021): Fenntartható fejlődés – korlátok és felelősségek. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatási Továbbképzési Intézet.

Csath Magdolna szerk. (2020): A fenntarthatóság árnyalatai. Budapest: Ludovika.

Csath Magdolna szerk. (2022): Versenyképességi mozaik. Budapest: Akadémiai. Online: https://doi.org/10.1556/9789634547587

European Economic and Social Committee (2004): Third Report on Economic and Social Cohesion. Brussels: European Commission.

United Nations (1987): Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. The Brundtland Report. The Brundtland Commission.

Farkas Beáta – Lengyel Imre (2001): Regionális versenyképesség és kohézió az Európai Unióban. Tér és Társadalom, 15(3–4), 231–252. Online: https://doi.org/10.17649/TET.15.3-4.829

Gardiner, Ben – Martin, Ron – Tyler, Peter (2004): Competitiveness, Productivity and Economic Growth across the European Regions. Regional Studies, 38(9), 1045–1068. Online: https://doi.org/10.1080/0034340042000292638

Horváth Gyula (2001): A magyar régiók és települések versenyképessége az európai gazdasági térben. Tér és Társadalom, 15(2), 203–231. Online: https://doi.org/10.17649/TET.15.2.811

Káposzta József (2022): A regionális versenyképesség gazdasági kapcsolatrendszere. In Csath Magdolna (szerk.): Versenyképességi mozaik. Budapest: Akadémiai, 273–292. Online: https://doi.org/10.1556/9789634547587

Kiss Ágnes (2009): Környezeti fenntarthatóság az EU regionális politikájában – A hazai gazdaságfejlesztési programok tapasztalatai. PhD disszertáció. Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem. Online: http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/268/1/disszertacio.pdf

Kocziszky György (2011). Megállítható-e a területi diszparitások növekedési üteme? Pénzügyi Szemle, 56(3), 313–323.

Lengyel Imre (2000): A regionális versenyképességről. Közgazdasági Szemle, 47(12), 962–987.

Lengyel Imre (2006): A regionális versenyképesség értelmezése és piramismodellje. Területi Statisztika, 9(2), 131–147.

Lengyel Imre (2010): Regionális gazdaságfejlesztés. Budapest: Akadémiai.

McGlade, James – Murray, Robert – Baldwin, James – Ridgway, Keith – Winder, Belinda (2006): Industrial Resilience and Decline: A Co evolutionary Approach. In Garnsey, Elizabeth – McGlade, James (szerk.) Complexity and Co-Evolution: Continuity and Change in Socio Economic Systems. Cheltenham: Edward Elgar, 147–176. Online: https://doi.org/10.4337/9781847202925.00011

Palekiene, Oksana – Simanaviciene, Zaneta – Bruneckiene, Jurgita (2015): The Application of Resilience Concept in the Regional Development Context. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 213, 179–184. Online: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.423

Péti Márton (2005): A stratégiai környezeti vizsgálat a fenntartható (területi) tervezés szolgálatában. Falu Város Régió, 12(3–4), 43–56.

Woehrling, Jean-Marie (2005): The European Charter for Regional or Minority Languages, A Critical Commentary. Council of Europe.

Zilahy, Gyula – Huisingh, Donald (2009): The Roles of Academia in Regional Sustainability Initiatives. Journal of Cleaner Production, 17(12), 1057–1066. Online: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2009.03.018

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.