A környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos közigazgatási attitűdök

  • Kis Norbert
  • Pálvölgyi Tamás
  • Szűcs Gábor
  • Győrfyné Kukoda Andrea
  • Klotz Balázs
doi: 10.32566/ah.2023.3.1

Absztrakt

A szerzők 2022 őszén, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének megalakulásakor egy kérdőívet állítottak össze a hazai közigazgatási tisztviselők fenntarthatósággal kapcsolatos tájékozottsága, az ez alapján kialakult szemléletmódjuk és értékrendjük, illetve a munkakörükön belül és kívül tanúsított környezettudatos magatartásmintáik feltérképezésére. Ugyan a kutatók nem közelítettek prekoncepciókkal a munkához, a cikkben részletesen ismertetett eredmények számos váratlan, pozitív eredményt hoztak. Emellett értékes szempontok fogalmazódtak meg nemcsak a közigazgatásban dolgozók, hanem általában a magyar értelmiségi réteg környezetiszemlélet-formálásának fejlesztésére nézve is.

Kulcsszavak:

környezeti fenntarthatóság attitűdvizsgálat köztisztviselők

Hogyan kell idézni

Kis, N. ., Pálvölgyi, T., Szűcs, G., Győrfyné Kukoda, A., & Klotz, B. (2023). A környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos közigazgatási attitűdök. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 11(3), 7–28. https://doi.org/10.32566/ah.2023.3.1

Hivatkozások

Baranyai Gábor – Csernus Dóra Ildikó szerk. (2018): A fenntartható fejlődés és az állam feladatai. Budapest: Dialóg Campus.

Csath Magdolna (2020): A fenntarthatóság mint emberi és társadalmi fejlődés. Acta Humana, 8(1), 25–65. Online: https://doi.org/10.32566/ah.2020.1.2

Fülöp Sándor (2018): Környezetjog – környezeti konfliktusok. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Harari, Yuval Noah (2020): Sapiens: Az emberiség rövid története. Ford. Torma Péter. Budapest: Animus.

Kovácsevics Pál szerk. (2014): Magyar erdők. A magyar erdőgazdálkodás. Budapest: Vidékfejlesztési Minisztérium – NÉBIH Erdészeti Igazgatóság.

Nagy Balázs (2020): A humán és társadalmi fenntarthatóság mutatói nemzetközi összehasonlításban. In Csath Magdolna (szerk.): A fenntarthatóság árnyalatai. Budapest: Ludovika, 59–83.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.