Az elektronikus választás lehetőségei és kihívásai, különös tekintettel az e-szavazásra

doi: 10.32566/ah.2023.4.5

Absztrakt

Ha a választás napját követően megkérdezünk egy választópolgárt, hogy volt-e szavazni, gyakran azt a választ kapjuk, hogy „nem, mivel sok időt vesz igénybe” vagy „voltam, viszont két órát álltam sorba mindössze három percért”. Az imént említett gyakori példákon kívül számos más eshetőséget figyelembe véve a választással kapcsolatban arra a következtetésre jutottunk, hogy a technológia eszközével könnyebbé és gyorsabbá lehetne tenni a választási folyamatot. Ennek hatására egyre inkább előtérbe kerül az elektronikus úton történő voksolás, illetve tágabb értelemben a teljes választási eljárás elektronizálásának az igénye. Ahhoz, hogy egy választás (különösen, ha az elektronikusan történik) gördülékenyen lebonyolítható legyen, megfelelő szavazórendszer szükséges. Tanulmányunkban a fentiek alapján a választási rendszert vizsgáljuk abból a szempontból, hogy a jelenlegi magyar választási eljárásban mely ügymenetek folyhatnak elektronikusan, illetve milyen változtatások lennének még bevezethetők.

Kulcsszavak:

választási rendszer választási eljárás e-szavazás szavazási módok

Hogyan kell idézni

Kurunczi, G., & Szemán, G. A. (2023). Az elektronikus választás lehetőségei és kihívásai, különös tekintettel az e-szavazásra. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 11(4), 81–94. https://doi.org/10.32566/ah.2023.4.5

Hivatkozások

Baxter, Mary (2018): How E-voting is Taking Over Ontario Municipal Elections.TVO, 2018. október 4. Online: https://www.tvo.org/article/how-e-voting-is-taking-over-ontario-municipal-elections

BBC (2019): India election 2019: Concern over ‘toothless’ poll guidelines. 2019. április 15. Online: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47906440

Borovitz Tamás (2004): Elektronikus szavazás – messze még az út vége.Híradástechnika, 59(4), 53–57. Online: https://docplayer.hu/31163-Elektronikus-szavazas-messze-meg-az-ut-vege.html

CM/Rec(2017)5 ajánlás a Miniszteri Bizottságtól a tagállamokhoz az e-szavazás szabványairól

Cserny Ákos – Nemeslaki András (2015): Az e-szavazás lehetőségei és korlátai Magyarországon. In Cserny Ákos (szerk.): Választási dilemmák Tanulmányok az új választási eljárási törvény nóvumai és első megmérettetése tárgyában.Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 237–262.

G. Karácsony Gergely (2013): Az elektronikus szavazási eljárás egyes kérdései. In Szoboszlai-Kiss Katalin – Deli Gergely (szerk.): Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére. Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 174–182.

Gárdos-Orosz Fruzsina – Halász Iván (2019): Bevezetés az alkotmányjogba.Budapest: Dialóg Campus.

Goos, Kerstin – Korthagen, Iris (2020): Binding Decision-Making.In Hennen, Leonhard et al.(szerk.): European E-Democracy in Practice. Cham: Springer, 273–291.Online: https://doi.org/10.1007/978-3-030-27184-8_11

Hallók Tamás (2015): Választási részvétel és alkotmányjog. Budapest: HVG-ORAC.

Hallók Tamás (2018): A távollévők szavazásának módjai az EU-államok parlamenti választásain. In Cserny Ákos (szerk.): A választási rendszerek egyes intézményei az uniós országokban. Budapest: HVG ORAC, 118–175.

Kelemen Ida et al.(2022): Infokörkép 2022.Budapest: Országgyűlés Hivatala.

Kovács Ferenc (2022): Jair Bolsonaro a Luiz Inácio Lula da Silva elleni vereségét megelőzően gyakran kételkedett a választás tisztaságában. Index, 2022.november 10. Online: https://index.hu/kulfold/2022/11/10/jair-bolsonaro-lula-da-silva-brazilia-valasztas-csalas/

Kurunczi Gábor (2020): Az egyre általánosabb választójog kihívásai – Az általános és egyenlő választójog elvének elemzése a magyar szabályozás tükrében. Budapest: Pázmány Press.

Kurunczi Gábor – Téglási András (2022): A választási szervek online ülésezésének megoldásai és kihívásai. Acta Humana, 10(4), 35–45. Online: https://doi.org/10.32566/ah.2022.4.3

Loncke, Mieke – Dumortier, Jos (2004): Online Voting: A Legal Perspective.International Review of Law, Computers & Technology, 18(1), 59–79. Online: https://doi.org/10.1080/13600 860410001674742

Mason, Stephen (2004): Validating Identity for the Electronic Environment.Computer Law & Security Review, 20(3), 164–170. Online: https://doi.org/10.1016/S0267-3649(04)00031-7

Petrétei József – Tilk Péter (2014): Magyarország alkotmányjogának alapjai. Pécs: Kodifikátor Alapítvány.

Powell, Anne et al.(2012): E-voting Intent: A Comparison of Young and Elderly Voters.Government Information Quarterly, 29(3), 361–372. Online: https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.01.003

Rec(2004)11 Európa Tanács Miniszterbizottság ajánlása a tagállamokhoz az e-szavazás jogi, működési és technikai szabványairól

Szép Jenő (2004): Elektronikus szavazás.Magyar Közigazgatás, 54(2), 79–90.

Varga Zs.András (2013): A közigazgatási modellkísérletek korlátai. In Gerencsér Balázs (szerk): Modellkísérletek a közigazgatás fejlesztésében. Az ún. „pilot projectek” határai elméletben és gyakorlatban. Budapest: Pázmány Press, 243–267.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.