Együtt élő nyelvek joga

– a nyelvhasználat szabályozásának négy sarkalatos területe

  • Gerencsér Balázs Szabolcs
doi: 10.32566/ah.2022.1.1

Absztrakt

A tanulmány a társadalomban együtt élő nyelvek ember-ember és emberállam relációját vizsgálja. Az alapfeltevése szerint az egy államban beszélt különféle nyelvek között szükségszerűen egyfajta verseny alakul ki, amely meghatározza a nyelvek egymás közötti viszonyait. A nyelvek (így a különféle nyelvű társadalmi csoportok) közötti békés együttélés kialakítása az állam társadalomvédelmi funkciójába tartozik. E tanulmány a megfelelő nyelvpolitika és jogi szabályozás kialakításához szükséges sarkalatos beavatkozási pontokat vizsgálja, amelyet összegezve „együtt élő nyelvek jogának” nevez el.

Kulcsszavak:

nyelvi jogok emberi jogok közigazgatás kormányzás nyelvpolitika USA spanyol nyelv

Hogyan kell idézni

Gerencsér, B. S. (2022). Együtt élő nyelvek joga: – a nyelvhasználat szabályozásának négy sarkalatos területe. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 10(1), 9–18. https://doi.org/10.32566/ah.2022.1.1

Hivatkozások

Andrássy György: Freedom of Language: A Universal Human Right to Be Recognised. International Journal on Minority and Group Rights, 19. (2012) 2. 195–232. Online: https://doi.org/10.1163/157181112X639087

Gerencsér Balázs Szabolcs: „Nyelvében él…” Kárpát-medencei körkép a határon túli magyarok hivatalos anyanyelvhasználati jogairól. Budapest, NSKI – Méry Ratio, 2015. Online: https://mek.oszk.hu/15500/15516/

Gerencsér Balázs Szabolcs: A latínók az Amerikai Egyesült Államokban. Budapest, Pázmány Press, 2019. Online: http://mek.oszk.hu/21700/21776/

Hannum, Hurst: Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination – The Accommodation of Conflicting Rights. University of Pennsylvania Press, 1996. Online: https://doi.org/10.9783/9780812202182

Heintze, Hans-Joachim: Autonomy and Protection of Minorities under International Law. In Günther Bachter: Federalism against Ethnicity? Zürich, Verlag Rüegger, 1997. 75–90.

Kiss István – Magyary Zoltán: A közigazgatás és az emberek. Budapest, Magyar Közigazgatástudományi Intézet, 1939.

Kontra, Miklós – Tibor Várady – Robert Phillipson – Tove Skutnabb-Kangas: Conceptualising and Implementing Linguistic Human Rights. In Miklós Kontra – Tibor Várady – Robert Phillipson – Tove Skutnabb-Kangas (szerk.): Language: A Right and a Resource – Approaching

Linguistic Human Rights. Budapest, CEU Press, 1999. 1–20. Online: https://doi.org/10.1515/9789633865217-006

Molesky, Jean: Understanding the American Linguistic Mosaic: A Historical Overview of Language Maintenance and Language Shift. In Sandra Lee McKay – Sau-Ling Cynthia Wong (szerk.): Language Diversity – Problem or Resource? Newbury House Publishers, Cambridge, 1988. 5–29.

Nagy Noémi: A hatalom nyelve – a nyelv hatalma. Budapest, Dialóg Campus, 2019.

Patyi András: A közigazgatási működés jogi alapjai. Budapest, Dialóg Campus, 2017.

Richter, Ingo: Language as a Right in International Law: Limits and Potentials. In Dagmar Richter – Ingo Richter – Reeta Toivanen – Iryna Ulasiuk (szerk.): Language Rights Revisited – The Challenge of Global Migration and Communication. Nijmegen, Wolf, 2012. 151–169.

Skutnabb-Kangas, Tove: Linguistic Human Rights. In Lawrence M. Solan – Peter M. Tiersma (szerk.): The Oxford Handbook of Language and Law. Oxford, Oxford University Press, 2012. 238–240. Online: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199572120.013.0017

Tiersma, Peter M.: Language Policy in the United States. In Peter M. Tiersma – Lawrence Solan (szerk.): The Oxford Handbook of Language and Law. Oxford, Oxford University Press, 2012. 255–257. Online: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199572120.013.0018

Wiley, Terrence: The Imposition of World War I Era English-Only Policies and the Fate of German in North America. In Thomas K. Ricento – Barbara Burnaby (szerk.): Language and Politics in the United States and Canada. Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, 1998. 213–223. Online: https://doi.org/10.4324/9781410603890

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.