Külföldi egészségügyi ellátások az európai uniós és a magyar szabályok tükrében

  • Kristó Katalin
  • Borbás Szilvia
doi: 10.32566/ah.2021.3.6

Absztrakt

Az egységes belső piac működését biztosító egyik alapelv, a személyek szabad mozgása értelmében az  uniós polgároknak lehetőségük van egy másik  európai uniós tagállam területén letelepedni, munkát  vállalni és tanulmányokat folytatni. Figyelemmel arra,  hogy a szociális és társadalombiztosítási rendszerek kialakítása és működtetése a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik, az uniós polgárok jogainak  érvényesítése és így a személyek szabad mozgásának zökkenőmentes működése érdekében az Európai  Unió  feladata a különböző tagállami szociális  biztonsági  rendszerek közötti koordináció  érvényesítése is. Ezen koordinációs szabályozásnak köszönhető a jelen tanulmány tárgyát képező  lehetőség is: az uniós polgároknak joguk van más tagállam területén egészségügyi szolgáltatást igénybe venni, a járulékfizetés helye szerinti ország  társadalombiztosításának terhére. A tanulmány ismerteti a szociális biztonsági rendszerek  koordinációjának uniós szabályozását, különös figyelemmel az egészségügyi ellátások külföldön történő igénybevételére, valamint bemutatja az uniós előírások mentén kialakított magyar szabályozást és gyakorlatot.   

Kulcsszavak:

tervezett és nem tervezett egészségügyi ellátások szociális biztonsági koordináció uniós polgárok szociális jogai társadalombiztosítás Brexit

Hogyan kell idézni

Kristó, K. ., & Borbás, S. (2021). Külföldi egészségügyi ellátások az európai uniós és a magyar szabályok tükrében. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 9(3), 141–154. https://doi.org/10.32566/ah.2021.3.6

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.