A katolikus egyház szerepe a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításában

  • Ujházi Lóránd
doi: 10.32566/ah.2021.4.7

Absztrakt

Helyes európai szocializációnk folytán a fogyatékossággal élő emberekhez azzal a tisztelettel és elfogadással fordulunk, amely őket megilleti. Jogrendszerünk pedig különös figyelmet fordít jogaik védelmére. Fontos garanciális elem az úgynevezett pozitív diszkrimináció elve, amely állapotuk figyelembevétele mellett, a lehető legtöbb olyan többletjogosítvánnyal ruházza fel őket, amelyek segítségével többi polgártársaikhoz (közel) egyenlő eséllyel indulhatnak az életben. Az európai attitűd és jogvédelem kialakulásában azonban kulcsszerepet játszott a kereszténység és azon belül a katolikus egyház. Ebben a tanulmányban azt bizonyítom, hogy az európai jogvédelmi mechanizmus érthetetlen a katolikus egyház betegekről szóló tanítása nélkül. Hipotézisemet teológiai, kánonjogi, eszmetörténeti és művészeti szempontból igazolom. Különös hangsúlyt fektetek az alapjogi aspektusok és az egyház jelenlegi teológiai tanítása közötti különbözőségekre is, ami legkézzelfoghatóbban a magzati élet védelme területén ölt testet.

Kulcsszavak:

fogyatékossággal élők katolikus egyház kánonjog egyháztörténelem

Hogyan kell idézni

Ujházi, L. (2022). A katolikus egyház szerepe a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításában. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 9(4), 127–149. https://doi.org/10.32566/ah.2021.4.7

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.