Rövid kitekintés az európai munkajog világát érintő, főbb közelmúltbeli jogesetek tükrében

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód alkalmazásáról az Európai Unió Bíróságának, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatából

  • Lovászy László Gábor
doi: 10.32566/ah.2021.3.7

Absztrakt

Az írás célja az Európai Unió Bírósága, valamint a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága által az elmúlt  öt évben hozott, legfontosabb és legrelevánsabb ítéletek  áttekintése az egyes tagállamok vonatkozásában,  tagállamonként, abc-sorrendben haladva. A szerző fókusza  a munka világában az egyenlő bánásmód területén  felmerült ügyekre összpontosult, amelyek az adott  tagállamban zajló kiemelkedő munkajogi jogvitákra  terjedtek ki, különös tekintettel a hátrányos  megkülönböztetés tilalmára. A szerzőnek nem szándéka az  ismertetett ítéletek minősítése, rendszerezése, mint ahogy 
az sem, hogy azokból akár jogi, akár társadalompolitikai következtetéseket vonjon le, vagy azokról összehasonlító  elemzést készítsen a terjedelmi korlátokra is figyelemmel. A tanulmány célja alapvetően az EU-tagállamokban történt  jogesetek rövid, mintegy felvillantásszerű ismertetése,  listázása tanulságul, a konkrét esetek pedig referenciaként  szolgálhatnak Magyarország és a magyar jogászok számára  is a tágabb európai uniós és emberi jogi bíráskodás gyakorlatának mélyebb áttekintése  szempontjából, illetve egy-egy uniós tagállam munkajogi  vitáinak gyors áttekintése érdekében. 

Kulcsszavak:

iszlám fejkendő hátrányos megkülönböztetés szakszervezeti jogok munkahelyi baleset

Hogyan kell idézni

Lovászy, L. G. (2021). Rövid kitekintés az európai munkajog világát érintő, főbb közelmúltbeli jogesetek tükrében: A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód alkalmazásáról az Európai Unió Bíróságának, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatából. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 9(3), 155–171. https://doi.org/10.32566/ah.2021.3.7

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.