A házasság és a család mint keresztény és európai értékek

  • Varga Zs. András
doi: 10.32566/ah.2020.4.7

Absztrakt

A tanulmány áttekinti a házasságra és a családra vonatkozó legfontosabb nemzetközi emberi jogi dokumentumokat. Ezek rendelkezéseit tárgyuk szerint csoportosítva kísérel meg következtetést levonni a két társadalmi jelenség nemzetközi jogi védelmének jellegére. Ezt követően áttekinti, hogy a házasság és a család mennyire tekinthető az európai kultúra lényeges összetevőjének. Az ószövetségi zsidó és a római birodalmi jog házasságfelfogásából kiindulva, az ezeket az értékeket továbbvivő Katolikus Egyház szabályainak áttekintése után bemutatja a kortárs egyetemes és hazai egyházi felfogást. Mindennek eredményeként vonja le azt a következtetést, hogy az európai kultúra a bemutatott házasság- és családfelfogásra épül. Ennek elvetése vagy lehetetlen, vagy egy másik kultúra létrehozását jelentené.

Kulcsszavak:

házasság család ószövetség római jog kereszténység Egyház kánonjog nemzetközi jog emberi jogok kultúra

Hogyan kell idézni

Varga Zs., A. (2020). A házasság és a család mint keresztény és európai értékek. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 8(4), 187–206. https://doi.org/10.32566/ah.2020.4.7