Jogi kultúra vagy társadalmi jogtudat?

  • H. Szilágyi István
doi: 10.32566/ah.2021.3.4

Absztrakt

A jelen tanulmány célja a jogi kultúra és a társadalmi szintű jogtudat fogalmi relációinak elemzése. A gondolatmenet  első részében áttekintést ad arról, hogy a jogi kultúra koncepciója hogyan jelent meg a hazai jogtörténet, összehasonlító jogtudomány és a jogszociológia –  közelebbről a jogtudat-kutatások – terén. A jogi  antropológiai vizsgálódások során kidolgozott ʻkultúra’ mint törzsfogalom és a ʻjog’ szociológiai fogalmának mint differentia specifica felvázolását követően tér rá a jogi kultúra fogalmának meghatározására. A koncepció jobb  megvilágítása érdekében példaként a ʻprofesszionális jogi  kultúra’ egy sajátos szeletének, az ügyvédség hivatási  önképének egy nemrégiben végzett empirikus kutatás  során készített elemzése kerül ismertetésre. Észlelve a fogalomalkotás inkonzisztenciáit és bizonyos hiányosságait, az eszmefuttatás utolsó részében visszatér annak kezdőpontjához, és kritikai vizsgálat alá veti a jogi kultúra vázolt koncepcióját. Ehhez a Lawrence Friedman által vázolt koncepció körül a nemzetközi irodalomban kialakult vita áttekintését veszi alapul. Az elemzés eredményeként az a következtetés adódik, hogy a társadalmi jogtudat fogalmát „visszavegyük”, s azt a jogi kultúra fogalmával összekapcsolva újra-értelmezzük, elszakítva azt az eredeti marxista, neo-marxista hagyománytól, melyben eredetileg gyökerezett.

Kulcsszavak:

jogi kultúra szociológiai jogfogalom professzionális jogi kultúra társadalmi szintű jogtudat

Hogyan kell idézni

H. Szilágyi, I. (2021). Jogi kultúra vagy társadalmi jogtudat?. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 9(3), 89–115. https://doi.org/10.32566/ah.2021.3.4

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.