A közszolgáltatás-szervezés a levéltári igazgatás területén

  • Horváth István
doi: 10.32566/ah.2021.3.3

Absztrakt

Tanulmányomban azt vizsgálom, hogy szervezetelméleti szempontból milyen döntéseket kell meghozni az állami vagy önkormányzati igazgatás területén (esetleg a  magánszféra bevonása útján) a kulturális ágazat sajátos jellemzojű szegmensét képező, a levéltári igazgatásban történő közszolgáltatás-szervezés hatékonyságának növelése érdekében. Arra a megállapításra jutottam, hogy e közszolgáltatások megszervezése során eredményesebb megoldást jelent egy hierarchikus rendszerben működő, területi szervezeti gyakorlat, mint egy decentralizált szervezési elveken nyugvó önkormányzati fenntartásban lévő intézményi struktúra. Álláspontom szerint ez a szabályozás optimálisabb helyzetet teremt a szakterületen: egyrészt a központi irányítás nagyobb mértékben képes azonos feltételeket teremteni, illetve egységes irányt mutatni a funkcionális (pénzügyek, üzemeltetés,  koordináció), illetve a szakmai munkának; másrészt e levéltári szervezet sem zárja ki a helyi sajátosságok érvényesülését. 

Kulcsszavak:

közszolgáltatás-szervezés levéltári igazgatás területe hierarchikus decentralizált

Hogyan kell idézni

Horváth, I. (2021). A közszolgáltatás-szervezés a levéltári igazgatás területén. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 9(3), 73–88. https://doi.org/10.32566/ah.2021.3.3

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.