A vallásszabadság a dualizmus kori Magyarországon, avagy a jogállami szabályozás megalapozásának kora

  • Bódi Stefánia
doi: 10.32566/ah.2021.3.2

Absztrakt

A tanulmány a vallásszabadság szabályozását tekinti át a dualizmus kori Magyarországon. A dualizmus az  átalakulóban lévő magyar társadalom korszaka volt, a  cikkből képet kaphatunk a folyamatban lévő társadalmigazdasági folyamatokról. Bár a  vallásszabadságot már 1848-ban is szabályozták, a  legjelentősebb törvények 1894 és 1895 során születtek. A  vallásszabadság szabályozása kihatott más törvények  megalkotására is, így például az anyakönyvezésről vagy a  házasságról szóló törvények tartalmára, így ezeket a  jogszabályokat is bemutatja a szerző. A korszak a bevett és  az elismert vallásokat különböztette meg, ezeket  részletesen az olvasó elé tárja a tanulmány és a korszak kiemelkedő politikusainak, államférfiainak nézeteit is ismerteti a témakörben. Ebben az időszakban fejlődtek ki a  vallásszabadság jelenlegi körvonalai, a szabadságjog a  szocializmus kori elnyomást követően majd a  rendszerváltással nyeri el újra jogállami alapjait. 

Kulcsszavak:

vallásszabadság dualizmus kiegyezés bevett vallás elismert vallás megtűrt felekezetek katolikus protestáns izraelita unitárius

Hogyan kell idézni

Bódi, S. (2021). A vallásszabadság a dualizmus kori Magyarországon, avagy a jogállami szabályozás megalapozásának kora. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 9(3), 57–72. https://doi.org/10.32566/ah.2021.3.2

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.