Az alapjogok és a jogállamiság szerepének változása az európai integrációban

doi: 10.32566/ah.2020.1.4

Absztrakt

Az Európai Unió napjainkban fontos feladataként tekint a jogállamiság tagállamokban való érvényesítésére, amelyet alapítása óta létező, alapvető céljaként aposztrofál. Az alapjogokra és a jogállamiságra való hivatkozás azonban csak későn került be az európai alapszerződésekbe. Az Unió és elődje, az Európai Közösségek jogfejlődését vizsgálva kiderül, hogy az első évtizedekben éppen a nemzeti hatóságok követeltek több alapjogi garanciát az európai intézményektől. Az európai integráció intézményei előbb fokozatosan próbáltak megfelelni ennek az elvárásnak. Az 1990-es évek végétől következett csak be az a logikai változás, amelynek értelmében most már az uniós intézmények fogalmaznak meg egyre szigorúbb elvárásokat a tagállamokkal szemben.

Kulcsszavak:

európai uniós alapjogvédelem alapjogok és jogállamiság az európai alapszerződésekben EUSZ. 7. cikk szerinti eljárás

Hogyan kell idézni

Az alapjogok és a jogállamiság szerepének változása az európai integrációban. (2020). Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 8(1), 83–95. https://doi.org/10.32566/ah.2020.1.4