Csődöt mondott csodafegyver? A beépített adatvédelem hiányosságai

  • Deli Gergely
  • Muhari Nóra
doi: 10.32566/ah.2020.1.3

Absztrakt

A 2018-tól alkalmazott Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) új, az adatok hatékonyabb védelmének biztosítását szolgáló eszközként vezeti be egyebek mellett a privacy by design, azaz a beépített adatvédelem elvét. Ennek értelmében már a tervezési fázisban figyelembe kell venni a GDPR-banfoglalt követelményeket. Tanulmányunk alapállítása, hogy a privacy by design alapelve és a szofisztikált nagyvállalatok által gyakran alkalmazott, a fogyasztói választások tudatos befolyásolására irányuló, egyes esetekben gépi tanuláson alapuló döntéstervezés (choice architecture) között alapjogi sérelemmel járó konfliktus, illetve szabályozási űr állhat fenn. Úgy véljük, hogy a gépi tanulás a magánszférába való egyre látensebb és súlyosabb beavatkozást tehet lehetővé, úgy, hogy mindeközben a privacy by design előírásai nem sérülnek. Jelen tanulmányunkban megvizsgáljuk, hogy a döntéstervezéssel együttjáró fogyasztói manipuláció mikortól valósít már meg alapjogi (magánszféra) sérelmet. Végül javaslatot teszünk a privacy by design alapelvének bővítésére, amelynek segítségével a döntéstervezéssel együttjáró, már jogtalan befolyásolás is kezelhetőbbé válhat.

Kulcsszavak:

GDPR privacy by design döntéstervezés nudge gépi tanulás profilalkotás buborékhatás privacy by randomness privacy by assistance

Hogyan kell idézni

Deli, G., & Muhari, N. (2020). Csődöt mondott csodafegyver? A beépített adatvédelem hiányosságai. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 8(1), 67–81. https://doi.org/10.32566/ah.2020.1.3