The Features of the Constitutional Jurisdiction in North America

  • Manhertz Tamás István

Absztrakt

Az Egyesült Államok és Kanada alkotmánybíráskodása a decentralizált modell kategóriájába sorolható be, mivel mindkét országban a Legfelsőbb Bíróság látja el az alkotmánybíráskodás jellegű feladatokat. Ebben a tanulmányban egyrészt azt ismertetem, hogy milyen történeti előzményei, elméleti hátterei vannak az amerikai, illetve a kanadai alkotmánybíráskodásnak.
Előbbi tekintetében a természetjogi hagyományok és a Marbury v. Madison ügy, utóbbi vonatkozásában pedig a sajátos közjogi helyzet, és az úgynevezett „élő fa”‒doktrína játszottak szerepet. Másrészt a bíróságok szervezeti felépítése, valamint a testületek hatáskörei kerülnek bemutatásra.

Kulcsszavak:

constitutional jurisdiction North America

Hogyan kell idézni

Manhertz, T. I. (2017). The Features of the Constitutional Jurisdiction in North America. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 5(3), 79–90. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/2214

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.