The Opportunities and Security Risks of Mobile Applications in the Context of Local Economic Development

doi: 10.32565/aarms.2023.2.1

Abstract

The spread of information and communication technologies has created an incredible level of dependency in societies nowadays. The efficient functioning of the State and the economy is now unthinkable without these tools. It is undeniable that the Internet and ICTs make a significant contribution to economic growth and play a vital role in all social subsystems. People expect technology to resolve the problems they face, most typically through an application for a smart mobile device. Whether it is elderly care, shopping, public transport, or government administration, mobile apps are the first choice for a growing percentage of users. As a result, they are also playing an increasingly important role in local economic development. In this paper, the authors examine the potential for using these applications and the associated risks.

Keywords:

smart mobile device application economic development cybersecurity

How to Cite

Koller, M. and Bányász, P. (2023) “The Opportunities and Security Risks of Mobile Applications in the Context of Local Economic Development”, AARMS – Academic and Applied Research in Military and Public Management Science. Budapest, 22(2), pp. 5–22. doi: 10.32565/aarms.2023.2.1.

References

Áldorfai, György (2022): A helyi gazdaság és vállalkozásfejlesztés. Online: http://abi.gtk.szie.hu/system/files/upload/course_material/gyak_a_helyi_gazdasagfejlesztes_eszkozei_lehetseges_formai.pdf

Bányász, Péter (2014): A közlekedést támogató alkalmazások biztonsági aspektusai. In Horváth , Attila – Bányász, Péter – Orbók, Ákos (eds.): Fejezetek a létfontosságú közlekedési rendszerelemek védelmének aktuális kérdéseiről. Budapest: NKE. 47–60.

Bányász, Péter (2018): Az okos mobil eszközök biztonsága. Hadmérnök, 13(2), 360–377. Online: http://real.mtak.hu/94336/1/182_25_banyasz.pdf

Bányász, Péter (2019): Az okos mobil eszközök jelentette kiberbiztonsági kihívások. In Bányász, Péter – Szabó, András – Orbók, Ákos (eds.): Okoseszközök. Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában résztvevő személy számára 2016. Budapest: NKE. 49–69.

Beláz, Annamária (2020): Appok a közigazgatásban. In Sasvári, Péter (ed.): Informatikai rendszerek a közszolgálatban II. Budapest: Dialóg Campus. 29–50. Online: https://doi.org/10.36250/00733.02

Chinedu , Okonkwo – Huisman, Magda – Taylor , Estelle (2019): Socio-Economic Contributions of Mobile Applications in Africa: Impact of Local Mobile Applications. International Multidisciplinary Information Technology and Engineering Conference. 191–198. Online: https://doi.org/10.1109/IMITEC45504.2019.9015912

Erdősi, Péter Máté (2019): Az elektronikus aláírás fogalmának megjelenése és változása. Információs Társadalom: Társadalomtudományi Folyóirat, 19(1), 66–91. Online: https://doi.org/10.22503/inftars.XIX.2019.1.3

Erdősi, Péter Máté – Kiss, Ferenc (2020): A biometrikus kézi aláírás digitalizációjának problémái. In Róka, Jolán – Kiss, Ferenc (eds.): Annales Tomus XIII. Budapest: Universitas Budapestiensis De “Metropolitan”. 214–248.

Ericsson – Arthur D. Little – Chalmers University of Technology (2013): Socioeconomic Effects of Broadband Speed. Online: https://www.unh.edu/broadband/sites/www.unh.edu.broadband/files/media/kb-reports/ericsson-broadband-final-071013.pdf

European Commission (2021): eGovernment benchmark 2021. Online: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021

Eurostat (2021): Gross Domestic Expenditure on R&D. Online: https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database?node_code=rd

Káposzta, József (2018): Az endogén források szerepe a vidék jó kormányzásának rendszerében. Studia Mundi – Economica, 5(3), 62–69. Online: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.03.62-69

KSH (2008): A humán fejlettségi mutató. Statisztikai Tükör, 2(85), 1–2. Online: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel308042.pdf

KSH (2023a): Gross Domestic Product Per Capita, Thousand HUF (Regions of Hungary). Online: https://www.ksh.hu/stadat_files/gdp/en/gdp0078.html

KSH (2023b): R&D Expenditure (in-wall) as a Percentage of GDP (Regions of Hungary). Online: https://www.ksh.hu/stadat_files/tte/hu/tte0022.html

McKinsey & Co. (2012): Online and Upcoming: The Internet’s Impact on Aspiring Countries.

McKinsey & Co. Technology, Media & Telecommunications, 1 January 2012. Online: https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/impact-of-the-internet-on-aspiring-countries

Nagy, Henrietta (2019): A helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés szerepe és lehetőségei a vidékbiztonság megteremtésében. Budapest: NKE. Online: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/15952/A%20helyi%20gazdasag-%20es%20vallalkozasfejlesztes.pdf?sequence=1

Nyitrai, Endre (2022): Okos város – okos rendőrség. Ludovika Cyberblog, 12 August 2022. Online: https://www.ludovika.hu/blogok/cyberblog/2022/08/12/okos-varos-okos-rendorseg/

OECD (2020): Job Creation and Local Economic Development 2020. Rebuilding Better. Online: https://www.oecd.org/cfe/leed/LEED-Flagship-2020.pdf

Orbók, Ákos (2020): Okosváros-koncepciók – okoseszközök, okosmérők –, beágyazott rendszerek. In Sasvári, Péter (ed.): Informatikai rendszerek a közszolgálatban II. Budapest: Dialóg Campus. 69–84. Online: https://doi.org/10.36250/00733.04

Qiang, Christine Zhenwei – Kuek , Siou Chew – Dymond, Andrew – Esselaar, Steve (2012): Mobil Applications for Agriculture and Rural Development. ICT Sector Unit World Bank Report, no. 96226-GLB.

Statista (2021): Ranking of the 25 Countries with the Largest Gross Domestic Product (GDP) Per Capita at Purchasing Power Parity in 2021. Online: https://www.statista.com/statistics/725742/countries-with-the-largest-gross-domestic-product-gdp-at-purchasingpower-parity-per-capita/

Statista (2022): World E-Government Leaders Based on E-Government Development Index (EGDI) in 2022. Online: https://www.statista.com/statistics/421580/egdi-e-governmentdevelopment-index-ranking/

United Nations Development Programme (2021): Human Development Index. Online: https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI

Downloads

Download data is not yet available.