A repülőtéri forgalomban alkalmazható drónok típusspecifikációs kérdései

doi: 10.32560/rk.2023.2.15

Absztrakt

A pilóta nélküli légijármű-rendszerek (UAS) egyre szélesebb körben történő alkalmazása során felmerült a repülőtereken a repülőterek működését elősegítő úgynevezett munkadrónok alkalmazásának lehetősége is. E drónok elsősorban a repülőterek és azok környezete időjárásának előrejelzésére, a munkaterület vizsgálatára, a repülőtér védelemre, repülőtéren belüli szállítási feladatokra és más célokra lehetnek alkalmazhatók. A felsorolt feladatok elvégzéséhez a drónokat különböző szenzorokkal szerelik fel, amelyek lehetővé teszik légköri jellemzők (például hőmérséklet, légnyomás, páratartalom), képfelvételek, egyéb adatok összegyűjtését. Tekintettel arra, hogy technikai szempontból az UAS lehet távirányítású (RPAS) vagy teljesen autonóm rendszerű, repülésbiztonsági szempontból különböző kockázati szintekkel jellemezhető a repülőtéri környezetben. Cikkünkben a jelenleg érvényben lévő drónokra vonatkozó EU-s normák figyelembevételével, azokkal összhangban kívánjuk feltárni az ezen alkalmazásokra kínálkozó lehetőségeket.

Kulcsszavak:

pilóta nélküli légijármű-rendszer UAS munkadrón drónalkalmazás meteorológiai szenzor távirányítású drón RPAS repülésbiztonság Európai Unió EU

Hogyan kell idézni

[1]
S. Simon, T. Vas, és Z. Dudás, „A repülőtéri forgalomban alkalmazható drónok típusspecifikációs kérdései”, RepTudKoz, köt. 35, sz. 2, o. 133–143, jún. 2024.

Hivatkozások

A Bizottság (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 12.) a pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli üzembentartóiról.

A Bizottság (EU) 2019/947 végrehajtási rendelete (2019. május 24.) a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról.

A Bizottság (EU) 2022/425 végrehajtási rendelete (2022. március 14.) az (EU) 2019/947 végrehajtási rendeletnek a „Nyílt” kategóriába tartozó egyes pilóta nélküli légijármű-rendszerek használatára vonatkozó átmeneti időpontoknak, valamint a látótávolságon belül vagy azon kívül végzett műveletekre vonatkozó standard forgatókönyvek alkalmazása kezdőnapjának elhalasztása tekintetében történő módosításáról.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU irányelve (2014. február 26.) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139. rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Az Európai Parlament és a Tanács 768/2008/EK határozata a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről.

Aviation Troubleshooting: Future of Deicing Technology and Effective Training for Flight in Icing Conditions. Online: https://aviationtroubleshooting.blogspot.com/2011/01/future-of-deicing-technology-and.html

Bottyán Zsolt et al., „Rutinszerű légköri vertikális profilmérések végrehajtására alkalmas drón mérőhálózat kialakítása,” Közlekedés és Mobilitás, 1. évf. 1. sz. 1. p. 2022. Online: https://doi.org/10.55348/KM.16

Enrico Petritoli, Fabio Leccese, Lorenzo Ciani, „Reliability and Maintenance Analysis of Unmanned Aerial Vehicles”. DOI: 10.3390/s18093171. Online: https://doi.org/10.3390/s18093171

ICAO Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation. Rules of the Air 2005.

ICAO Doc 4.4.4.4. Procedures for Air Navigation Services, Air Traffic Management.

Rob Huculak, „NIAR UAS Drop TestingReport Support of UAH Part 107,” Waiver Case Study 2016. Online: https://assureuas.org/wp-content/uploads/2021/06/A14-Final-Report.pdf

Reece Clothier, Rodney A. Walker, „The Safety Risk Management of Unmanned Aircraft Systems”. Online: https://doi.org/10.1007/978-90-481-9707-1_39

Ruth Schmidt et al., „Key Competences and Training of Civil Drone Pilots,” 27th ITS World Congress, Hamburg, Germany, 11–15 October 2021.

Stanislaw Drozdowski, Harry Hutchinson, „Probably see and probably avoid,” 2010. Online: https://skybrary.aero/sites/default/files/bookshelf/1243.pdf

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.