Pilóta nélküli légi járművek a mezőgazdaság szolgálatában

– a hazai hatósági szabályozási keretrendszer

doi: 10.32560/rk.2022.3.4

Absztrakt

A pilóta nélküli légijármű-rendszerek mezőgazdasági célú felhasználása jelentős potenciállal rendelkező iparági terület. Ennek szabályozását számos hazai és EU-s jogszabály együttesen biztosítja. A felhasználás érdekében ezekkel tisztában kell lenni, és eltérő tényezőket kell figyelembe venni az engedélyezési eljárások során, attól függően, hogy pontosan mi is az adott művelet célja. Jelen cikkben a szerzők ezt a témakört járják körbe, és bemutatják, hogy az összetett szabályozás alapján a felhasználóknak a művelet jellegétől függően milyen kötelezettségeket kell teljesíteniük.

Kulcsszavak:

mezőgazdasági drónhasználat permetezés speciális kategória drónszabályozás kijuttatási művelet monitoring művelet pilóta nélküli légijármű

Hogyan kell idézni

[1]
Z. Sándor és M. Pusztai, „Pilóta nélküli légi járművek a mezőgazdaság szolgálatában: – a hazai hatósági szabályozási keretrendszer”, RepTudKoz, köt. 34, sz. 3, o. 47–57, júl. 2023.

Hivatkozások

A Bizottság (EU) 2019/947 végrehajtási rendelete (2019. május 24.) a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról

Az Európai Parlament és a Tanács 785/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről

A Bizottság (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 12.) a pilóta nélküli légi jármű-rendszerekről és a pilóta nélküli légi jármű-rendszerek harmadik országbeli üzembentartóiról

6/2021. (II. 5.) ITM rendelet a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról

44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről

1995. évi XCVII. törvény a légi közlekedésről

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet a magyar légtér igénybevételéről

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légi közlekedés céljára történő kijelöléséről

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.