A „lakott terület” és kapcsolódó fogalmak jelentősége a pilóta nélküli légi járművek alkalmazásában

doi: 10.32560/rk.2022.1.10

Absztrakt

A pilóta nélküli légijármű-rendszerek használatával  kapcsolatosan a felhasználók igen jelentős problémával néznek szembe a 2021. év eleje óta hatályos európai uniós  jogszabályok Magyarországon való alkalmazása révén. A  kihívás abból adódik, hogy az (EU) 2019/947 végrehajtási  rendelet rendelkezéseit kiegészítik hazai jogszabályok,  amelyek közül a légi közlekedésről szóló törvény 2020 decemberében bevezetett módosítása igen erős korlátozó feltételeket szabott meg a lakott terület feletti pilóta nélküli légi járművek használatára vonatkozóan, miközben a törvény nem határozta meg, hogy mi is számít lakott  területnek, és azon belül mi a sűrűbben, illetve ritkán lakott  terület. 

Kulcsszavak:

pilóta nélküli légijárművek lakott terület dróntörvény

Hogyan kell idézni

[1]
Z. Sándor és M. Pusztai, „A »lakott terület« és kapcsolódó fogalmak jelentősége a pilóta nélküli légi járművek alkalmazásában”, RepTudKoz, köt. 34, sz. 1, o. 165–179, nov. 2022.

Hivatkozások

[1] 2020. évi CLXXIX. törvény a pilóta nélküli légijárművek üzemelésével összefüggő egyes törvények módosításáról

[2] A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény

[3] https://www.parlament.hu/irom41/13666/13666ind03.pdf

[4] 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

[5] 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

[6] 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről

[7] 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről

[8] 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a területszervezési eljárásról

[9] A Bizottság (EU) 2019/947 végrehajtási rendelete (2019. május 24.) a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról.

[10] EASA, ED DECISION 2022/002/R, 2022. február 9. Online: https://www.easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2022002r

[11] A Bizottság 965/2012/EU Rendelete (2012. október 5.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0965

[12] EASA, Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems. 2021. szeptember. Online: https://www.easa.europa.eu/downloads/110913/en

[13] Federal Office for Civil Aviation, Online: https://www.bazl.admin.ch/bazl/en/home/drohnen/drohnen/wichtigsten-regeln/bewilligungen/standardverfahren/ch-sts.html

[14] Luftfahrt-Bundesamt, Leitfaden zur Dimensionierung und Visualsierung von Flight Geography, Contingency Volumen und Ground Risk Buffer. 2022. április 25. Online: https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/B/B5_UAS/Leitfaden_FG_CV_GRB_LUC.html;jsessionid=F23B56B285B8EACCE5016719B6E3C0B2.live11294?nn=2996768

[15] Luftfahrt-Bundesamt, Vortrag – Antrag in der speziellen Kategorie. 2021. november 2. Online: https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/B/B5_UAS/Vortrag_Antrag_sepzielle_Kategorie.html?nn=2996768

[16] European Commission, About the GHSL. Online: https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/about.php

[17] European Commission, Testing the Degree of Urbanisation at the Global Level. Hungary – Country Summary. Online: https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/documents/cfs01/V3/CFS_Hungary.pdf

[18] Federal Aviation Administration, Unmanned Aircraft Systems Beyond Visual Line of Sight Aviation Rulemaking Committee. Final Report. 2022. március 10. Online: https://www.faa.gov/regulations_policies/rulemaking/committees/documents/media/UAS_BVLOS_ARC_FINAL_REPORT_03102022.pdf

[19] Magyar Közút, A 2021. évi országos közúti keresztmetszeti forgalomszámlálás eredményei. 2022. Online: https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/

[20] Pusztai M., „Földrajzi övezezetek és No drone zónák,” Professional Drone Consulting, 2022. április 1. Online: https://droneconsulting.blog.hu/2022/04/01/foldrajzi_ovezezetek_es_no_drone_zonak

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.